Thiết bị cân bằng tải (Tổng 16 sản phẩm)

Thiết bị cân bằng tải Draytek Vigor3910 (8 cổng WAN/ Dưới 500 User)

P/N: V3910

Giá: 22.990.000 đ Giảm 14%

Bán: 19.750.000 đ

Giá ưu đãi

Thiết bị cân bằng tải Draytek Vigor V2915 (2 cổng WAN/ 55 User)

P/N: Draytek Vigor V2915

Giá: 3.499.000 đ Giảm 27%

Bán: 2.545.000 đ

Giá ưu đãi

Thiết bị cân bằng tải Draytek Vigor V2927 (2 cổng WAN/ Dưới 150 User)

P/N: Draytek Vigor V2927

Giá: 4.590.000 đ Giảm 10%

Bán: 4.145.000 đ

Giá ưu đãi

Thiết bị cân bằng tải Draytek Vigor V2926 Plus (2 cổng WAN/ Dưới 100 User)

P/N: Draytek Vigor V2926 Plus

Giá: 3.990.000 đ Giảm 10%

Bán: 3.590.000 đ

Giá ưu đãi

Thiết bị cân bằng tải Draytek Vigor V2915Fac (AC1300Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ 2 cổng WAN/ 55 User)

P/N: Draytek Vigor V2915Fac

Giá: 5.190.000 đ Giảm 16%

Bán: 4.350.000 đ

Giá ưu đãi

Thiết bị cân bằng tải TP-Link TL-R480T Plus (4 cổng WAN/ 55 User)

P/N: TP-Link TL-R480T Plus

Giá: 1.280.000 đ Giảm 22%

Bán: 999.000 đ

Giá ưu đãi

Thiết bị cân bằng tải Draytek Vigor V2962 (4 cổng WAN/ Dưới 250 User)

P/N:

Giá: 9.990.000 đ Giảm 17%

Bán: 8.290.000 đ

Giá ưu đãi

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik CCR1036-12G-4S (12 cổng WAN/ Dưới 2000 User)

P/N: CCR1036-12G-4S

Giá: 36.500.000 đ Giảm 21%

Bán: 28.888.000 đ

Giá ưu đãi

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik CCR1016-12G (11 cổng WAN/ Dưới 1000 User)

P/N: CCR1016-12G

Giá: 25.215.000 đ Giảm 19%

Bán: 20.500.000 đ

Giá ưu đãi

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB2011UiAS-IN (8 cổng WAN/ Dưới 100 User)

P/N: RB2011UiAS-IN

Giá: 4.427.000 đ Giảm 19%

Bán: 3.599.000 đ

Giá ưu đãi

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB3011UiAS-RM (10 Cổng WAN/ Dưới 200 User)

P/N: RB3011UiAS-RM

Giá: 6.504.000 đ Giảm 19%

Bán: 5.288.000 đ

Giá ưu đãi

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB2011UiAS-RM (8 Cổng WAN/ Dưới 100 User)

P/N: RB2011UiAS-RM

Giá: 4.536.000 đ Giảm 19%

Bán: 3.688.000 đ

Giá ưu đãi

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB1100AHx4 (10 Cổng WAN/ Dưới 300 User)

P/N: RB1100AHx4

Giá: 11.685.000 đ Giảm 19%

Bán: 9.500.000 đ

Giá ưu đãi

Thiết bị cân bằng tải Linksys LRT224 (55 User/ 2 cổng WAN)

P/N: LRT224

Giá: 5.999.000 đ Giảm 24%

Bán: 4.550.000 đ

Giá ưu đãi

Thiết bị cân bằng tải Draytek Vigor 2915ac (AC1300Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ 2 cổng WAN/ 55 User)

P/N: Draytek Vigor 2915ac

Giá: 3.990.000 đ Giảm 15%

Bán: 3.380.000 đ

Giá ưu đãi