Máy chấm công thẻ giấy (Tổng 10 sản phẩm)

0

Máy chấm công Ronald Jack RJ990N (Thẻ Giấy)

P/N: RJRJ990N

Giá: 6.420.000 đ Giảm 12%

Bán: 5.650.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công Ronald Jack-7500A (thẻ giấy)

P/N: RJ7500A

Giá: 2.900.000 đ Giảm 14%

Bán: 2.490.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công Ronald Jack-7500D (thẻ giấy)

P/N: RJ7500D

Giá: 2.800.000 đ Giảm 11%

Bán: 2.490.000 đ

Giá ưu đãi

Thiết bị ghi nhận giờ Ronald Jack RJ2200

P/N: RJ2200

Giá: 3.520.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy Chấm Công Ronald Jack RJ880

P/N: RJRJ880

Giá: 5.000.000 đ Giảm 11%

Bán: 4.450.000 đ

Giá ưu đãi