Đầu Ghi Hình 16 Kênh (Tổng 7 sản phẩm)

Đầu ghi 16 kênh HD-TVI Hikvision DS-7216HUHI-K2

P/N: Hikvision DS-7216HUHI-K2

Giá: 11.687.000 đ Giảm 23%

Bán: 8.990.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu ghi 16 kênh XVR Dahua DHI-XVR5116H-4KL

P/N: DHI-XVR5116H-4KL

Giá: 9.087.000 đ Giảm 23%

Bán: 6.990.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu ghi hình 16 kênh HD-TVI Hikvision iDS-7216HQHI-M1/E(C)

P/N: Hikvision iDS-7216HQHI-M1/E(C)

Giá: 4.407.000 đ Giảm 23%

Bán: 3.390.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu ghi 16 kênh XVR Dahua DH-XVR5216AN-X

P/N: Dahua DH-XVR5216AN-X

Giá: 7.787.000 đ Giảm 23%

Bán: 5.990.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu ghi 16 kênh IP Hikvison DS-7716NI-I4

P/N: Hikvison DS-7716NI-I4

Giá: 11.167.000 đ Giảm 23%

Bán: 8.590.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu ghi 16 kênh IP Hikvision DS-7616NI-K1(C)

P/N: Hikvision DS-7616NI-K1(C)

Giá: 3.107.000 đ Giảm 23%

Bán: 2.390.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu ghi 16 kênh XVR Dahua DH-XVR5116H-4KL-I3

P/N: Dahua DH-XVR5116H-4KL-I3

Giá: 9.087.000 đ Giảm 23%

Bán: 6.990.000 đ

Giá ưu đãi