Ruy băng in nhãn Brother (Tổng 95 sản phẩm)

Ứng dụng của băng nhãn Brother khá rộng trong đó phải kể đến việc sử dụng cho việc quản lý tài sản, đặc biệt hỗ trợ tuyệt vời cho việc dán nhãn lắp tủ điện tự động hóa và cáp mạng tủ viễn thông. Tân Phát nhà cung cấp chính hãng Ruy băng Brother cho các doanh nghiệp với giá cả cạnh tranh nhất

Nhãn TZe-621 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền vàng 9mm

P/N: TZe-621

Giá: 408.000 đ Giảm 28%

Bán: 295.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-641 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền vàng 18mm

P/N: TZe-641

Giá: 608.000 đ Giảm 19%

Bán: 494.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-S241 siêu dính - Chữ đen trên nền trắng 18mm

P/N: TZe-S241

Giá: 604.000 đ Giảm 15%

Bán: 512.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-253 tiêu chuẩn - Chữ xanh trên nền trắng 24mm

P/N: TZe-253

Giá: 629.000 đ Giảm 19%

Bán: 511.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-121 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trắng 9mm

P/N: TZe-121

Giá: 392.000 đ Giảm 15%

Bán: 332.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-223 tiêu chuẩn - Chữ xanh trên nền trắng 9mm

P/N: TZe-223

Giá: 415.000 đ Giảm 20%

Bán: 332.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-S661 siêu dính - Chữ đen trên nền vàng 36mm

P/N: TZe-S661

Giá: 796.000 đ Giảm 19%

Bán: 647.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-161 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trong 36mm

P/N: TZe-161

Giá: 733.000 đ Giảm 19%

Bán: 596.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-FX751 siêu dẻo - Chữ đen trên nền xanh lá 24mm

P/N: TZe-FX751

Giá: 709.000 đ Giảm 16%

Bán: 596.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-741 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền xanh lá 18mm

P/N: TZe-741

Giá: 618.000 đ Giảm 20%

Bán: 494.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-344 tiêu chuẩn - Chữ vàng trên nền đen 18mm

P/N: TZe-344

Giá: 608.000 đ Giảm 19%

Bán: 494.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-441 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền đỏ 18mm

P/N: TZe-441

Giá: 583.000 đ Giảm 15%

Bán: 494.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-M931 bạc - Chữ đen trên nền bạc 12mm

P/N: TZe-M931

Giá: 584.000 đ Giảm 15%

Bán: 495.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-M941 tiêu chuẩn Chữ đen trên nền bạc 18mm

P/N: TZe-M941

Giá: 608.000 đ Giảm 16%

Bán: 511.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-SM941 siêu dính - Chữ đen trên nền bạc 18mm

P/N: TZe-SM941

Giá: 630.000 đ Giảm 19%

Bán: 512.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-SM951 siêu dính - Chữ đen trên nền bạc 24mm

P/N: TZe-SM951

Giá: 703.000 đ Giảm 15%

Bán: 596.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-M951 bạc - Chữ đen trên nền bạc 24mm

P/N: TZe-M951

Giá: 733.000 đ Giảm 19%

Bán: 596.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-611 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền vàng 6mm

P/N: TZe-611

Giá: 415.000 đ Giảm 20%

Bán: 332.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-S641 siêu dính - Chữ đen trên nền vàng 18mm

P/N: TZe-S641

Giá: 609.000 đ Giảm 16%

Bán: 512.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-s251 siêu dính - Chữ đen trên nền trắng 24mm

P/N: TZe-s251

Giá: 733.000 đ Giảm 19%

Bán: 596.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-421 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền đỏ 9mm

P/N: TZe-421

Giá: 408.000 đ Giảm 19%

Bán: 332.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-355 tiêu chuẩn - Chữ trắng trên nền đen 24mm

P/N: TZe-355

Giá: 603.000 đ Giảm 15%

Bán: 511.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-S621 siêu dính - Chữ đen trên nền vàng 9mm

P/N: TZe-S621

Giá: 471.000 đ Giảm 19%

Bán: 383.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-S651 siêu dính - Chữ đen trên nền vàng 24mm

P/N: TZe-S651

Giá: 745.000 đ Giảm 20%

Bán: 596.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-FX661 siêu dẻo - Chữ đen trên nền vàng 36mm

P/N: TZe-FX661

Giá: 796.000 đ Giảm 19%

Bán: 647.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-S261 siêu dính - Chữ đen trên nền trắng 36mm

P/N: TZe-S261

Giá: 770.000 đ Giảm 16%

Bán: 647.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-555 tiêu chuẩn - Chữ trắng trên nền xanh 24mm

P/N: TZe-555

Giá: 608.000 đ Giảm 16%

Bán: 511.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-661 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền vàng 36mm

P/N: TZe-661

Giá: 733.000 đ Giảm 19%

Bán: 596.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-461 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền đỏ 36mm

P/N: TZe-461

Giá: 745.000 đ Giảm 20%

Bán: 596.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-S231 siêu dính - Chữ đen trên nền trắng 12mm

P/N: TZe-S231

Giá: 608.000 đ Giảm 19%

Bán: 494.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-354 tiêu chuẩn - Chữ vàng trên nền đen 24mm

P/N: TZe-354

Giá: 639.000 đ Giảm 20%

Bán: 511.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-SM961 siêu dính - Chữ đen trên nền bạc 36mm

P/N: TZe-SM961

Giá: 809.000 đ Giảm 20%

Bán: 647.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-961 bạc - Chữ đen trên nền bạc 36mm

P/N: TZe-961

Giá: 695.000 đ Giảm 21%

Bán: 550.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-FX251 siêu dẻo - Chữ đen trên nền trắng 24mm

P/N: TZe-FX251

Giá: 733.000 đ Giảm 19%

Bán: 596.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-631 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền vàng 12mm

P/N: TZe-631

Giá: 452.000 đ Giảm 15%

Bán: 383.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-262 tiêu chuẩn - Chữ đỏ trên nền trắng 36mm

P/N: TZe-262

Giá: 745.000 đ Giảm 20%

Bán: 596.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-261 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trắng 36mm

P/N: TZe-261

Giá: 733.000 đ Giảm 19%

Bán: 596.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-111 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trong 6mm

P/N: TZe-111

Giá: 392.000 đ Giảm 15%

Bán: 332.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-251 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trắng 24mm

P/N: TZe-251

Giá: 608.000 đ Giảm 16%

Bán: 511.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-S221 siêu dính - Chữ đen trên nền trắng 9mm

P/N: TZe-S221

Giá: 456.000 đ Giảm 16%

Bán: 383.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-231 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trắng 12mm

P/N: TZe-231

Giá: 395.000 đ Giảm 16%

Bán: 332.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-FX621 siêu dẻo - Chữ đen trên nền vàng 9mm

P/N: TZe-FX621

Giá: 456.000 đ Giảm 16%

Bán: 383.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-FX631 siêu dẻo - Chữ đen trên nền vàng 12mm

P/N: TZe-FX631

Giá: 619.000 đ Giảm 20%

Bán: 495.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-211 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trắng 6mm

P/N: TZe-211

Giá: 408.000 đ Giảm 19%

Bán: 332.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-131 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trong 12mm

P/N: TZe-131

Giá: 392.000 đ Giảm 15%

Bán: 332.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-651 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền vàng 24mm

P/N: TZe-651

Giá: 639.000 đ Giảm 20%

Bán: 511.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-S631 siêu dính - Chữ đen trên nền vàng 12mm

P/N: TZe-S631

Giá: 618.000 đ Giảm 20%

Bán: 494.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-S211 siêu dính - Chữ đen trên nền trắng 6mm

P/N: TZe-S211

Giá: 401.000 đ Giảm 15%

Bán: 340.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-451 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền đỏ 24mm

P/N: TZe-451

Giá: 629.000 đ Giảm 19%

Bán: 511.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-FX451 siêu dẻo - Chữ đen trên nền đỏ 24mm

P/N: TZe-FX451

Giá: 703.000 đ Giảm 15%

Bán: 596.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-751 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền xanh lá 24mm

P/N: TZe-751

Giá: 608.000 đ Giảm 16%

Bán: 511.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-FX741 siêu dẻo - Chữ đen trên nền xanh lá 18mm

P/N: TZe-FX741

Giá: 629.000 đ Giảm 19%

Bán: 511.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-FX651 siêu dẻo - Chữ đen trên nền vàng 24mm

P/N: TZe-FX651

Giá: 745.000 đ Giảm 20%

Bán: 596.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-FX441 siêu dẻo - Chữ đen trên nền đỏ 18mm

P/N: TZe-FX441

Giá: 608.000 đ Giảm 16%

Bán: 511.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-151 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trong 24mm

P/N: TZe-151

Giá: 603.000 đ Giảm 15%

Bán: 511.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-FX231 siêu dẻo - Chữ đen trên nền trắng 12mm

P/N: TZe-FX231

Giá: 584.000 đ Giảm 15%

Bán: 495.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-252 tiêu chuẩn - Chữ đỏ trên nền trắng 24mm

P/N: TZe-252

Giá: 629.000 đ Giảm 19%

Bán: 511.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-FX431 siêu dẻo - Chữ đen trên nền đỏ 12mm

P/N: TZe-FX431

Giá: 609.000 đ Giảm 19%

Bán: 495.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-243 tiêu chuẩn - Chữ xanh trên nền trắng 18mm

P/N: TZe-243

Giá: 588.000 đ Giảm 16%

Bán: 494.000 đ

Giá ưu đãi

Nhãn TZe-531 tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền xanh dương 12mm

P/N: TZe-531

Giá: 471.000 đ Giảm 19%

Bán: 383.000 đ

Giá ưu đãi
1 2

Ruy băng in nhãn Brother

Ruy băng in nhãn Brother (Brother tape) là một sản phẩm của thương hiệu Brother Industries, Ltd., một công ty nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ và máy văn phòng. Brother tập trung vào việc sản xuất và cung cấp nhiều sản phẩm khác nhau như máy in, máy fax, máy scan, máy đánh chữ và các giải pháp quản lý văn phòng.

Ruy băng Brother, còn được gọi là băng in mã vạch Brother, là một loại băng mực được sử dụng trong các máy in mã vạch Brother. Loại ruy băng này chứa mực đặc biệt được sử dụng để in các mã vạch và các thông tin khác lên các nhãn, thẻ giấy, hoặc bề mặt khác để phục vụ cho mục đích như ghi chú, gắn nhãn sản phẩm, quản lý kho hàng, và nhiều ứng dụng khác.

Ruy băng Brother thường được thiết kế để tương thích với các dòng máy in mã vạch và máy gắn nhãn của Brother. Các loại ruy băng này có thể đến trong nhiều màu sắc, kích thước và chất liệu khác nhau để phù hợp với các nhu cầu cụ thể của người dùng.

Ứng dụng của Ruy băng in nhãn Brother

Ứng dụng của ruy băng nhãn Brother

Đầu tiên phải kể đến sự hỗ trợ tuyệt vời của nhãn dán trong quá trình lắp tủ điện tự động hóa và cáp mạng tủ viễn thông.

Cho ngành điện tử viễn thông

Những tủ điện, tủ mạng luôn có một hệ thống rất nhiều dây, cũng như các thiết bị điện sử dụng vào các mục đích khác nhau. Nếu chúng không được đánh dấu và phân loại bằng nhãn dán thì liệu có thể lắp đặt chính xác và nhanh chóng? Sau khi hoàn thiện việc lắp đặt thì nhãn dán cũng sẽ giúp chúng ta phân biệt và kiểm tra các lỗi để bảo trì một cách dễ dàng hơn.

Với khả năng sử dụng linh hoạt ở trong nhà cũng như ngoài trời và chất lượng có thể chống chọi lại được thời tiết khắc nghiệt, nhãn dán là một sự lựa chọn tuyệt vời cho hệ thống tủ điện tự động hóa và tủ mạng viễn thông.

Các nhà máy sản xuất, kho bãi

Các khu nhà máy sản xuất và kho bãi với rất nhiều nguyên vật liệu, có những mẫu vật liệu tương tự nhau - làm sao để có thể phân biệt? Nếu bạn chọn máy in nhãn Brother thì đây không còn là vấn đề lớn nữa. Các kệ hàng, loại nguyên vật liệu được đánh dấu bằng nhãn sẽ giúp bạn lấy được đúng những gì mình cần trong thời gian nhanh nhất.

Với lớp màng bảo vệ cực tốt đáp ứng được các nhu cầu trong môi trường sản xuất kinh doanh như chống chịu được ở nhiệt độ khắc nghiệt, các hóa chất, mài mòn. Nhờ đó phù hợp dán để quản lý các kệ hàng, vật tư, phụ tùng.

Quản lý tài sản, khách sạn, nhà hàng, siêu thị bán lẻ

Việc sở hữu nhiều đồ dùng, mặt hàng khiến cho việc phân loại và xác định giá trở nên quan trọng. Với ưu điểm dễ dàng tạo các mã vạch, tên thông tin sản phẩm và in một cách nhanh chóng. Nhãn dán là lựa chọn tối ưu để dán lên tài sản, hay các hàng hóa, các biển tên của nhân viên tạo nên sự bắt mắt ấn tượng tốt với khách hàng bởi sự chuyên nghiệp.

Văn phòng, trường học, gia đình

Nhãn dán cũng rất phù hợp dùng cho việc dán nhãn sách, hồ sơ tài liệu, thông tin gửi thư, các chai lọ trong vật dụng gia đình.