Wifi 4G (Tổng 8 sản phẩm)

Bộ phát wifi 4G TP-Link TL-MR6400 (300Mbps/ Chuẩn N/ 2 Ăng-ten ngoài/ Sim 4G/ 25 User)

P/N: MR6400

Giá: 1.392.000 đ Giảm 9%

Bán: 1.260.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 4G TP-Link TL-MR100 (300Mbps/ Chuẩn N/ 2 Ăng-ten ngoài/ Sim 4G/ 25 User)

P/N: TL MR100

Giá: 1.257.000 đ Giảm 22%

Bán: 980.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 4G TP-Link Archer MR200 (AC750Mbps/ Chuẩn AC/ 2 Ăng-ten ngoài/ Sim 4G/ 35 User)

P/N: Archer MR200

Giá: 1.740.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.390.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 4G TP-Link Archer MR400 (AC1200Mbps/ Chuẩn AC/ 2 Ăng-ten ngoài/ Sim 4G/ 35 User)

P/N: Archer MR400

Giá: 2.322.000 đ Giảm 25%

Bán: 1.750.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát Wi-Fi Totolink MF180 V2 di động 4G LTE 150Mbps

P/N: MF180 V2

Giá: 1.250.000 đ Giảm 29%

Bán: 890.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 4G Totolink LR1200 (AC1200Mbps/ Chuẩn AC/ 2 Ăng-ten ngoài/ Khe Sim 4G/ 25 User)

P/N: LR1200

Giá: 2.268.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.890.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 4G Totolink LR350 (300Mbps/ Chuẩn N/ 4 Ăng-ten ngoài/ Khe Sim 4G/ 25 User)

P/N: LR350

Giá: 959.000 đ Giảm 8%

Bán: 879.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát Wi-Fi di động 4G LTE Totolink MF180L 150Mbps

P/N: MF180L

Giá: 1.550.000 đ Giảm 28%

Bán: 1.120.000 đ

Giá ưu đãi