Thẻ từ, thẻ nhựa (Tổng 1 sản phẩm chính hãng)

Thẻ nhựa PVC (phôi trắng)

P/N: THEPVC

Giá: 10.000 đ Giảm 50%

Bán: 5.000 đ

Giá ưu đãi