Dell Latitude (Tổng 12 sản phẩm)

Laptop Dell Latitude 3420 L3420I5SSDF512B (Core i5 1135G7/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 14.0inch Full HD)

P/N: L3420I5SSDF512B

Giá: 17.361.000 đ Giảm 3%

Bán: 16.840.000 đ

Giá ưu đãi

Laptop Dell Latitude 3520 71004153 (Core i5 1135G7/ 8GB/ 256GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 71004153

Giá: 17.884.000 đ Giảm 5%

Bán: 16.990.000 đ

Giá ưu đãi

Laptop Dell Latitude 3520 70280543 (Core i5 1135G7/ 8GB/ 256GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 280543

Giá: 17.104.000 đ Giảm 5%

Bán: 16.249.000 đ

Giá ưu đãi

Laptop Dell Latitude 3420 L3420I5SSDF (Core i5 1135G7/ 8GB/ 256GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 14.0inch FHD)

P/N: L3420I5SSDF

Giá: 19.183.000 đ Giảm 7%

Bán: 17.840.000 đ

Giá ưu đãi

Laptop Dell Latitude 3520 71012298 (Core i7 1165G7/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 71012298

Giá: 22.409.000 đ Giảm 7%

Bán: 20.840.000 đ

Giá ưu đãi

Laptop Dell Latitude 5430 71004111 (Core i5 1235U/ 8GB/ 256GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 14.0inch Full HD)

P/N: 71004111

Giá: 23.484.000 đ Giảm 7%

Bán: 21.840.000 đ

Giá ưu đãi

Laptop Dell Latitude 3420 42LT342004 (Core i7 1165G7/ 8GB/ 256GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 14.0inch Full HD)

P/N: 42LT342004

Giá: 24.559.000 đ Giảm 7%

Bán: 22.840.000 đ

Giá ưu đãi

Laptop Dell Latitude 5430 71004115 (Core i5 1235U/ 8GB/ 256GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 14.0inch Full HD)

P/N: 71004115

Giá: 25.201.000 đ Giảm 6%

Bán: 23.689.000 đ

Giá ưu đãi

Laptop Dell Latitude 3520 70280538 (Core i7 1165G7/ 8GB/ 256GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 70280538

Giá: 21.485.000 đ Giảm 3%

Bán: 20.840.000 đ

Giá ưu đãi

Laptop Dell Latitude 5430 L5430I714U_512 (Core i7 1255U/ 8GB/ 512Gb SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 14.0inch Full HD)

P/N: L5430I714U_512

Giá: 29.617.000 đ Giảm 6%

Bán: 27.840.000 đ

Giá ưu đãi

Laptop Dell Latitude 5420 L5420I714WP (Core i7 1165G7/ 8GB/ 256GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 14.0inch Full HD)

P/N: L5420I714WP

Giá: 34.404.000 đ Giảm 6%

Bán: 32.340.000 đ

Giá ưu đãi

Laptop Dell Latitude 5430 L5430I714U (Core i7 1255U/ 8GB/ 256GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 14.0inch Full HD)

P/N: L5430I714U

Giá: 26.639.000 đ Giảm 3%

Bán: 25.840.000 đ

Giá ưu đãi