Vật tư in ấn Hiti (Tổng 3 sản phẩm)

Băng mực cho máy in thẻ nhựa Hiti CS200e (Đen)

P/N: RB.HT.001

Giá: 810.000 đ Giảm 20%

Bán: 650.000 đ

Giá ưu đãi

Ribbon cho máy in thẻ nhựa Hiti CS200e YMCKO (Màu)

P/N: 87.R0510.0DXT

Giá: 2.040.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.690.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ lật đảo thẻ tự động máy in thẻ HiTi CS200e

P/N: CS200e

Giá: 9.500.000 đ Giảm 9%

Bán: 8.650.000 đ

Giá ưu đãi