Tem từ an ninh (Tổng 18 sản phẩm)

0

Tem từ mềm hình vuông 4x4cm không có mã vạch

P/N:

Giá: 280.000 đ Giảm 16%

Bán: 235.000 đ

Giá ưu đãi

Tem từ cứng dành cho chai lọ, đồ hộp 002C

P/N:

Giá: 10.000 đ Giảm 20%

Bán: 8.000 đ

Giá ưu đãi

Tem từ cứng cho hộp sữa 400G-900G

P/N:

Giá: 10.000 đ Giảm 5%

Bán: 9.500 đ

Giá ưu đãi

Tem từ cứng cho chai rượu 002B

P/N:

Giá: 10.000 đ Giảm 10%

Bán: 9.000 đ

Giá ưu đãi

Tem từ cứng cho hộp sữa 1800G

P/N:

Giá: 20.000 đ Giảm 33%

Bán: 13.500 đ

Giá ưu đãi

Tem từ cứng cho chai rượu - loại chụp B015

P/N:

Giá: 30.000 đ Giảm 17%

Bán: 25.000 đ

Giá ưu đãi

Tem từ cứng cho hộp sữa 400G - loại chụp

P/N:

Giá: 40.000 đ Giảm 11%

Bán: 35.500 đ

Giá ưu đãi

Tem từ cứng có đinh ghim Sensormatic 58KHz/8.2MHz

P/N:

Giá: 10.000 đ Giảm 32%

Bán: 6.800 đ

Giá ưu đãi

Tem từ cứng có dây đeo Sensormatic FR8.2MHz, AM5.8MHz

P/N:

Giá: 10.000 đ Giảm 18%

Bán: 8.200 đ

Giá ưu đãi

Tem từ cứng mini - dùng cho quần áo

P/N:

Giá: 10.000 đ Giảm 44%

Bán: 5.590 đ

Giá ưu đãi

Tem từ cứng cho hộp sữa 900G - loại chụp

P/N:

Giá: 50.000 đ Giảm 16%

Bán: 42.000 đ

Giá ưu đãi

Tem từ mềm hình vuông 4x4cm có mã vạch

P/N:

Giá: 270.000 đ Giảm 13%

Bán: 235.000 đ

Giá ưu đãi

Tem từ mềm hình tròn

P/N:

Giá: 280.000 đ Giảm 16%

Bán: 235.000 đ

Giá ưu đãi

Tem từ cứng đinh ghim sensormatic

P/N:

Giá: 10.000 đ Giảm 32%

Bán: 6.800 đ

Giá ưu đãi