Tủ mạng (Tổng 20 sản phẩm)

Tủ mạng HQ-Rack 42U-D800 (KT:H2100xW600xD800mm)

P/N: 42U-D800

Giá: 7.674.000 đ Giảm 18%

Bán: 6.290.000 đ

Giá ưu đãi

Tủ mạng HQ-Rack 15U-600 (KT:H830xW600xD600mm)

P/N: 15U-600

Giá: 2.891.000 đ Giảm 19%

Bán: 2.350.000 đ

Giá ưu đãi

Tủ mạng HQ-Rack 20U-600 (KT:H1100xW600xD600mm)

P/N: 20U-600

Giá: 3.863.000 đ Giảm 20%

Bán: 3.090.000 đ

Giá ưu đãi

Tủ mạng HQ-Rack 36U-600 (KT:H1800xW600xD600mm)

P/N: 36U-600

Giá: 6.890.000 đ Giảm 10%

Bán: 6.190.000 đ

Giá ưu đãi
HID

Tủ mạng HQ-Rack 20U-D1000 (KT:H1100xW600xD1000mm)

P/N: 20U-D1000

Giá: 4.380.000 đ Giảm 18%

Bán: 3.590.000 đ

Giá ưu đãi

Tủ mạng HQ-Rack 42U-D1000 (KT:H2100xW600xD1000mm)

P/N: 42U-D1000

Giá: 7.290.000 đ Giảm 11%

Bán: 6.490.000 đ

Giá ưu đãi

Tủ mạng HQ-Rack 10U-D800 (KT:H600xW550xD800mm)

P/N: 10U-D800

Giá: 2.817.000 đ Giảm 19%

Bán: 2.290.000 đ

Giá ưu đãi

Tủ mạng HQ-Rack 6U-D400 (KT:H350xW600xD400mm)

P/N: 6U-D400

Giá: 1.299.000 đ Giảm 27%

Bán: 950.000 đ

Giá ưu đãi

Tủ mạng HQ-Rack 36U-800 (KT:H1800xW600xD800mm)

P/N: 36U-800

Giá: 7.863.000 đ Giảm 20%

Bán: 6.290.000 đ

Giá ưu đãi

Tủ mạng HQ-Rack 10U-500 (KT:H600xW550xD500mm)

P/N: 10U-500

Giá: 1.690.000 đ Giảm 14%

Bán: 1.450.000 đ

Giá ưu đãi

Tủ mạng HQ-Rack 32U-800 (KT:H1600xW600xD800mm)

P/N: 32U-800

Giá: 7.027.000 đ Giảm 22%

Bán: 5.490.000 đ

Giá ưu đãi

Tủ mạng HQ-Rack 10U-600 (KT:H600xW550xD600mm)

P/N: 10U-600

Giá: 1.690.000 đ Giảm 12%

Bán: 1.490.000 đ

Giá ưu đãi

Tủ mạng HQ-Rack 36U-1000 (KT:H1800xW600xD1000mm)

P/N: 36U-1000

Giá: 7.680.000 đ Giảm 16%

Bán: 6.450.000 đ

Giá ưu đãi

Tủ mạng HQ-Rack 12U-500 (KT:H700xW550xD500mm)

P/N: 12U-500

Giá: 2.202.000 đ Giảm 19%

Bán: 1.790.000 đ

Giá ưu đãi

Tủ mạng HQ-Rack 12U-600 KT: H700xW550xD600 mm

P/N: 12U-600

Giá: 2.363.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.890.000 đ

Giá ưu đãi

Tủ mạng HQ-Rack 20U-800 (KT:H1100xW600xD800mm)

P/N: 20U-800

Giá: 4.339.000 đ Giảm 22%

Bán: 3.390.000 đ

Giá ưu đãi

Tủ mạng HQ-Rack 27U-1000 (KT:H1400xW600xD1000mm)

P/N: 27U-1000

Giá: 5.722.000 đ Giảm 18%

Bán: 4.690.000 đ

Giá ưu đãi

Tủ mạng HQ-Rack 32U-1000 (KT:H1600xW600xD1000mm)

P/N: 32U-1000

Giá: 6.999.000 đ Giảm 19%

Bán: 5.690.000 đ

Giá ưu đãi

Tủ mạng HQ-Rack 15U-800 (KT:H830xW600xD800mm)

P/N: 15U-800

Giá: 2.988.000 đ Giảm 20%

Bán: 2.390.000 đ

Giá ưu đãi

Tủ mạng HQ-Rack 27U-800 (KT:H1400xW600xD800mm)

P/N: 27U-800

Giá: 5.747.000 đ Giảm 22%

Bán: 4.490.000 đ

Giá ưu đãi