Kiểm soát ra vào bằng thẻ từ (Tổng 13 sản phẩm)

0

HID

Thiết bị kiểm soát ra vào cửa HID EntryProx

P/N: EntryProx

Giá: 12.460.000 đ Giảm 11%

Bán: 11.088.000 đ

Giá ưu đãi
HID

Thiết bị đọc thẻ HID ProxPro 5355

P/N: HID5355

Giá: 12.090.000 đ Giảm 14%

Bán: 10.395.000 đ

Giá ưu đãi
HID

Thiết bị đọc thẻ HID MiniProx 5365

P/N: HID5365

Giá: 10.240.000 đ Giảm 12%

Bán: 9.009.000 đ

Giá ưu đãi

Thiết bị kiểm soát ra vào bằng thẻ từ RonaldJack SA33E

P/N: SA33E

Giá: 1.020.000 đ Giảm 12%

Bán: 900.000 đ

Giá ưu đãi

Thiết bị kiểm soát ra vào bằng thẻ từ RonaldJack SA32E

P/N: SA32E

Giá: 1.050.000 đ Giảm 14%

Bán: 900.000 đ

Giá ưu đãi

Thiết bị kiểm soát ra vào bằng thẻ từ RonaldJack SA31E

P/N: SA31E

Giá: 1.010.000 đ Giảm 11%

Bán: 900.000 đ

Giá ưu đãi

Máy Chấm Công Ronald Jack F19 (vân tay, thẻ từ, kiểm soát cửa)

P/N: F19

Giá: 4.970.000 đ Giảm 15%

Bán: 4.227.000 đ

Giá ưu đãi

Thiết bị kiểm soát ra vào cửa SOYAL AR 727H

P/N: AR727H

Giá: 3.100.000 đ Giảm 12%

Bán: 2.730.000 đ

Giá ưu đãi

Thiết bị Kiểm soát ra vào cửa SOYAL AR-725H

P/N: AR725H

Giá: 2.980.000 đ Giảm 11%

Bán: 2.650.000 đ

Giá ưu đãi

Thiết bị kiểm soát ra vào cửa SOYAL AR 721H

P/N: AR 721H

Giá: 1.980.000 đ Giảm 14%

Bán: 1.699.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công TIMETREX TT-SC403 (thẻ từ)

P/N: TTSC403

Giá: 3.270.000 đ Giảm 14%

Bán: 2.810.000 đ

Giá ưu đãi

Thiết bị Kiểm soát ra vào cửa SOYAL 725E

P/N: 725E

Giá: 3.400.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.890.000 đ

Giá ưu đãi

Thiết bị kiểm soát ra vào cửa SOYAL AR 829E

P/N: AR 829E

Giá: 6.530.000 đ Giảm 15%

Bán: 5.550.000 đ

Giá ưu đãi