Đầu đọc mã vạch gắn cố định (Tổng 181 sản phẩm)

Máy quét mã vạch Honeywell 3320GHD (USB, RS232)

P/N: 3320GHD-4

Giá: 6.500.000 đ Giảm 13%

Bán: 5.650.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch NEWLAND FM430

P/N: NEWLAND-FM430

Giá: 3.782.000 đ Giảm 13%

Bán: 3.290.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch Honeywell 3320GSR

P/N: 3320G-4USB-0-N

Giá: 6.034.000 đ Giảm 13%

Bán: 5.250.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch Honeywell 3320GHD (USB)

P/N: 3320 GHD

Giá: 6.500.000 đ Giảm 16%

Bán: 5.490.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét Laser Datalogic MATRIX 410N 500-010 1.3MP/ 60FPS/ ETH

P/N: Datalogic MATRIX 410N 500-010

Giá bán: Liên hệ

Máy quét Laser Datalogic MATRIX 410N 700-010 2.0MP/ 45FPS/ ETH

P/N: Datalogic MATRIX 410N 700-010

Giá bán: Liên hệ

Máy quét Laser Datalogic MATRIX 120 210-010 1D + 2D (WVGA/ STD/ LAN)

P/N: Datalogic MATRIX 120 210-01

Giá bán: Liên hệ

Máy quét Laser Datalogic MATRIX 120 210-100 1D (WVGA/ STD/ SERIAL+USB)

P/N: Datalogic MATRIX 120 210-100

Giá bán: Liên hệ

Máy quét Laser Datalogic MATRIX 120 210-110 1D (WVGA/ STD/ LAN)

P/N: Datalogic MATRIX 120 210-110

Giá bán: Liên hệ

Máy quét Laser Datalogic MATRIX 120 210-000 1D + 2D (WVGA/ STD/ SERIAL+USB)

P/N: Datalogic MATRIX 120 210-000

Giá bán: Liên hệ

Máy quét Laser Datalogic MATRIX 120 210-001 1D + 2D (WVGA/ ESD/ SERIAL+USB)

P/N: Datalogic MATRIX 120 210-001

Giá bán: Liên hệ

Máy quét Laser Datalogic MATRIX 120 210-011 1D + 2D (WVGA/ ESD/ LAN)

P/N: Datalogic MATRIX 120 210-011

Giá bán: Liên hệ

Máy quét Laser Datalogic MATRIX 120 310-011 1D + 2D (1.2MP/ ESD/ LAN)

P/N: Datalogic MATRIX 120 310-011

Giá bán: Liên hệ

Linh kiện ống kính Datalogic MATRIX LNS-1006 (6MM/ C-MOUNT)

P/N: Datalogic MATRIX LNS-1006

Giá bán: Liên hệ

Linh kiện ống kính Datalogic MATRIX LNS-1109 (9MM/ C-MOUNT)

P/N: Datalogic MATRIX LNS-1109

Giá bán: Liên hệ

Linh kiện ống kính Datalogic MATRIX LNS-1112 (12.5MM/ C-MOUNT)

P/N: Datalogic MATRIX LNS-1112

Giá bán: Liên hệ

Linh kiện ống kính Datalogic MATRIX LNS-1116 (16MM/ C-MOUNT)

P/N: Datalogic MATRIX LNS-1116

Giá bán: Liên hệ

Linh kiện ống kính Datalogic MATRIX LNS-1125 (25MM/ C-MOUNT)

P/N: Datalogic MATRIX LNS-1125

Giá bán: Liên hệ

Linh kiện ống kính Datalogic MATRIX LNS-1135 (35MM/ C-MOUNT)

P/N: Datalogic MATRIX LNS-1135

Giá bán: Liên hệ

Linh kiện ống kính Datalogic MATRIX LNS-1150 (50MM/ C-MOUNT)

P/N: Datalogic MATRIX LNS-1150

Giá bán: Liên hệ

Module ánh sáng Datalogic MATRIX 410N LT-001 (ánh sáng đỏ/ góc hẹp)

P/N: Datalogic MATRIX 410N LT-001

Giá bán: Liên hệ

Máy quét Laser Datalogic AI7000-800 SHORT LIGHTING SYS

P/N: Datalogic AI7000-800

Giá bán: Liên hệ

Máy quét Laser Datalogic AI7000-1100 MEDIUM LIGHTING SYS

P/N: Datalogic AI7000-1100

Giá bán: Liên hệ

Máy quét Laser Datalogic AI7000-800W SHORT WHITE LIGHTING SYS

P/N: Datalogic AI7000-800W

Giá bán: Liên hệ

Máy quét Laser Datalogic AI7000-1100W MEDIUM WHITE LIGHTING SYS

P/N: Datalogic AI7000-1100W

Giá bán: Liên hệ

1 2 3 4