WiFi chuẩn AX (Wifi 6) (Tổng 68 sản phẩm chính hãng)

Bộ phát wifi 6 TP-Link EAP620 HD (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ Wifi Mesh/ 55 User/ Gắn trần/tường)

P/N: TP-Link EAP620

Giá: 3.399.000 đ Giảm 6%

Bán: 3.190.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Ubiquiti UniFi U6-Lite (Chuẩn AX/ AX1501Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 200 User/ Gắn trần/tường)

P/N: Ubiquiti UniFi U6-Lite

Giá: 3.690.000 đ Giảm 11%

Bán: 3.290.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Totolink X6000R MU-MIMO (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: Totolink X6000R MU-MIMO

Giá: 1.399.000 đ Giảm 18%

Bán: 1.150.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Totolink X5000R (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: Totolink X5000R

Giá: 1.299.000 đ Giảm 28%

Bán: 939.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Totolink X2000R (Chuẩn AX/ AX1500Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ 35 User)

P/N: Totolink X2000R

Giá: 1.099.000 đ Giảm 27%

Bán: 799.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys Velop Atlas Pro MX5501-AH 1-Pack (Chuẩn AX/ AX5400Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: Linksys Velop Atlas Pro MX5501-AH 1-Pack

Giá: 4.599.000 đ Giảm 20%

Bán: 3.690.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys Velop Atlas MX2001-AH 1-Pack (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: Linksys Velop Atlas MX2001-AH 1-Pack

Giá: 3.999.000 đ Giảm 30%

Bán: 2.790.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys E8450-AH MAX-STREAM (Chuẩn AX/ AX3200Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: Linksys E8450-AH MAX-STREAM

Giá: 3.490.000 đ Giảm 14%

Bán: 2.990.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys E9450-AH MAX-STREAM (Chuẩn AX/ AX5400Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: Linksys E9450-AH MAX-STREAM

Giá: 3.990.000 đ Giảm 6%

Bán: 3.750.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys E9452-AH 2-Pack MAX-STREAM (Chuẩn AX/ AX5400Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: Linksys E9452-AH 2

Giá: 7.999.000 đ Giảm 20%

Bán: 6.390.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys MR7350-AH (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: Linksys MR7350-AH

Giá: 2.799.000 đ Giảm 11%

Bán: 2.490.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys MR9600-AH (Chuẩn AX/ AX6000Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: Linksys MR9600-AH

Giá: 7.860.000 đ Giảm 19%

Bán: 6.390.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys Velop Atlas MX2002-AH 2-Pack (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: Linksys Velop Atlas MX2002-AH 2-Pack

Giá: 6.888.000 đ Giảm 13%

Bán: 5.999.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys Velop MX4200-AH 1-Pack TRI-BAND (Chuẩn AX/ AX4200Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: Linksys Velop MX4200-AH 1-Pack TRI-BAND

Giá: 6.370.000 đ Giảm 19%

Bán: 5.179.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys E7350-AH MAX-STREAM (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: Linksys E7350-AH MAX-STREAM

Giá: 2.299.000 đ Giảm 2%

Bán: 2.250.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Ubiquiti UniFi U6 Pro (Chuẩn AX/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 250 User/ Gắn trần/tường)

P/N: Ubiquiti UniFi U6 Pro

Giá: 6.290.000 đ Giảm 21%

Bán: 4.990.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ZenWiFi XT8 2-Pack Đen (Chuẩn AX/ AX6000Mbps/ 6 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh)

P/N: Asus ZenWiFi XT8 2-Pack Đen

Giá: 12.590.000 đ Giảm 17%

Bán: 10.490.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ZenWiFi XD4 2-Pack màu trắng (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: Asus ZenWiFi XD4 2-Pack

Giá: 5.769.000 đ Giảm 19%

Bán: 4.690.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus TUF Gaming AX4200 (Chuẩn AX/ AX4200Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ Dưới 80 User)

P/N: Asus TUF Gaming AX4200

Giá: 3.890.000 đ Giảm 21%

Bán: 3.090.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ROG Rapture Gaming GT-AX6000 (Chuẩn AX/ AX6000Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: Asus ROG Rapture Gaming GT-AX6000

Giá: 12.130.000 đ Giảm 16%

Bán: 10.190.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus RT-AX58U (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: Asus RT-AX58U

Giá: 3.999.000 đ Giảm 30%

Bán: 2.790.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Deco X50 3-Pack (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: TP-Link Deco X50 3-Pack

Giá: 6.999.000 đ Giảm 22%

Bán: 5.490.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys Velop Atlas Pro MX5503-AH 3-Pack (Chuẩn AX/ AX5400Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: Linksys Velop Atlas Pro MX5503-AH 3-Pack

Giá: 12.110.000 đ Giảm 17%

Bán: 10.090.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus TUF Gaming AX3000 (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: Asus TUF Gaming AX3000

Giá: 4.499.000 đ Giảm 29%

Bán: 3.190.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX73 (Chuẩn AX/ AX5400Mbps/ 6 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: TP-Link Archer AX73

Giá: 2.699.000 đ Giảm 13%

Bán: 2.350.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys Velop MX10600-AH 2-Pack Tri-Band (Chuẩn AX/ AX5300Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: Linksys Velop MX10600-AH 2-Pack Tri-Band

Giá: 12.160.000 đ Giảm 19%

Bán: 9.890.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ZenWiFi XD4 3-Pack màu trắng (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: Asus ZenWiFi XD4 3-Pack

Giá: 8.472.000 đ Giảm 19%

Bán: 6.888.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link EAP660 HD (Chuẩn AX/ AX3600Mbps/ Wifi Mesh/ Dưới 80 User/ Gắn trần/tường)

P/N: TP-Link EAP660

Giá: 6.290.000 đ Giảm 16%

Bán: 5.290.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX53 (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: TP-Link Archer AX53

Giá: 1.699.000 đ Giảm 24%

Bán: 1.299.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ROG Rapture Gaming GT-AX11000 Pro (Chuẩn AX/ AX11000Mbps/ 8 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ Dưới 80 User)

P/N: Asus ROG Rapture Gaming GT-AX11000 Pro

Giá: 11.870.000 đ Giảm 17%

Bán: 9.890.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX23 (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: TP-Link Archer AX23

Giá: 1.499.000 đ Giảm 34%

Bán: 995.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX55 (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: TP-Link Archer AX55

Giá: 1.999.000 đ Giảm 25%

Bán: 1.499.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys Velop MX8400-AH 2-Pack Tri-Band (Chuẩn AX/ AX4200Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 80 User)

P/N: Linksys Velop MX8400-AH 2-Pack Tri-Band

Giá: 11.650.000 đ Giảm 16%

Bán: 9.790.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus RT-AX56U (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: Asus RT-AX56U

Giá: 2.290.000 đ Giảm 19%

Bán: 1.850.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys Velop Atlas MX2003-AH 3-Pack (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: Linksys Velop Atlas MX2003-AH 3-Pack

Giá: 9.950.000 đ Giảm 17%

Bán: 8.290.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX10 (Chuẩn AX/ AX1500Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: TP-Link Archer AX10

Giá: 1.399.000 đ Giảm 32%

Bán: 950.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus RT-AX92U 1-Pack (Chuẩn AX/ AX6100Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ Dưới 80 User)

P/N: Asus RT-AX92U 1-Pack

Giá: 9.700.000 đ Giảm 19%

Bán: 7.890.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus RT-AX57 (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: Asus RT-AX57

Giá: 2.590.000 đ Giảm 25%

Bán: 1.950.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys Velop MX5300-AH 1-Pack Tri-Band (Chuẩn AX/ AX5300Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: Linksys Velop MX5300-AH 1-Pack Tri-Band

Giá: 8.967.000 đ Giảm 19%

Bán: 7.290.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus RT-AX86S (Chuẩn AX/ AX5700Mbps/ 3 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ Dưới 80 User)

P/N: Asus RT-AX86S

Giá: 8.106.000 đ Giảm 19%

Bán: 6.590.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus RT-AX53U (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: Asus RT-AX53U

Giá: 1.390.000 đ Giảm 28%

Bán: 995.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys Velop Atlas Pro MX5502-AH 2-Pack (Chuẩn AX/ AX5400Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: Linksys Velop Atlas Pro MX5502-AH 2-Pack

Giá: 8.377.000 đ Giảm 15%

Bán: 7.099.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus RT-AX1800HP MU-MIMO (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: Asus RT-AX1800HP MU-MIMO

Giá: 1.599.000 đ Giảm 25%

Bán: 1.195.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ROG Rapture Gaming GT6 Black 2-Pack Chuẩn AX

P/N: Asus ROG Rapture Gaming GT6

Giá: 18.310.000 đ Giảm 17%

Bán: 15.255.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ZenWiFi XD6 2-Pack Trắng (Chuẩn AX/ AX5400Mbps/ 6 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: Asus ZenWiFi XD6 2-Pack Trắng

Giá: 8.460.000 đ Giảm 17%

Bán: 7.050.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX80 (Chuẩn AX/ AX6000Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: TP-Link Archer AX80

Giá: 3.590.000 đ Giảm 18%

Bán: 2.950.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX72 (Chuẩn AX/ AX5400Mbps/ 6 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: TP-Link Archer AX72

Giá: 2.690.000 đ Giảm 22%

Bán: 2.090.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys Velop MX12600-AH 3-Pack Tri-Band Chuẩn AX

P/N: Linksys Velop MX12600-AH

Giá: 16.960.000 đ Giảm 19%

Bán: 13.790.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ZenWiFi XD4 3-Pack màu đen (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: Asus ZenWiFi XD4 3-Pack màu đen

Giá: 8.349.000 đ Giảm 19%

Bán: 6.788.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus RT-AX86U (Chuẩn AX/ AX5700Mbps/ 3 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ Dưới 80 User)

P/N: Asus RT-AX86U

Giá: 6.990.000 đ Giảm 6%

Bán: 6.590.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX12 (Chuẩn AX/ AX1500Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: TP-Link Archer AX12

Giá: 999.000 đ Giảm 17%

Bán: 829.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus TUF Gaming TUF-AX5400 (Chuẩn AX/ AX5400Mbps/ 6 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: Asus TUF Gaming TUF-AX5400

Giá: 5.690.000 đ Giảm 18%

Bán: 4.650.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Gaming Archer AX11000 (Chuẩn AX/ 3 Băng tần AX11000Mbps/ 8 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: TP-Link Gaming Archer AX11000

Giá: 15.230.000 đ Giảm 17%

Bán: 12.690.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Deco X60 2-Pack (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 4 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: TP-Link Deco X60 2-Pack

Giá: 6.876.000 đ Giảm 19%

Bán: 5.590.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus Gaming RT-AX92U 2-Pack (Chuẩn AX/ AX6100Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ Dưới 80 User)

P/N: Asus Gaming RT-AX92U 2-Pack

Giá: 15.100.000 đ Giảm 16%

Bán: 12.688.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Deco X60 1-Pack (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 4 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: TP-Link Deco X60 1-Pack

Giá: 3.555.000 đ Giảm 19%

Bán: 2.890.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus RT-AX3000 (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: Asus RT-AX3000

Giá: 3.190.000 đ Giảm 13%

Bán: 2.789.000 đ

Giá ưu đãi
1 2