WiFi chuẩn AX (Wifi 6) (Tổng 70 sản phẩm)

Bộ phát wifi 6 Asus RT-AX1800HP MU-MIMO (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: RTAX1800HP MUMIMO

Giá: 1.599.000 đ Giảm 19%

Bán: 1.290.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus RT-AX53U (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: RTAX53U

Giá: 1.390.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.110.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus RT-AX57 (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: RTAX57

Giá: 2.590.000 đ Giảm 21%

Bán: 2.035.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ROG Rapture Gaming GT-AX11000 Pro (Chuẩn AX/ AX11000Mbps/ 8 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ Dưới 80 User)

P/N: ROG Rapture GTAX11000 Pro

Giá: 11.870.000 đ Giảm 15%

Bán: 10.090.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ZenWiFi XD4 2-Pack màu trắng (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: ZenWiFi XD4 2Pack

Giá: 5.769.000 đ Giảm 19%

Bán: 4.650.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus AURA RGB RT-AX82U (Chuẩn AX/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ Dưới 80 User)

P/N: AURA RGB RTAX82U

Giá: 6.390.000 đ Giảm 23%

Bán: 4.950.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus RT-AX58U (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: RTAX58U

Giá: 3.999.000 đ Giảm 31%

Bán: 2.750.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus TUF Gaming TUF-AX5400 (Chuẩn AX/ AX5400Mbps/ 6 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: TUF TUFAX5400

Giá: 5.690.000 đ Giảm 12%

Bán: 4.990.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX72 (Chuẩn AX/ AX5400Mbps/ 6 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: Archer AX72

Giá: 2.690.000 đ Giảm 24%

Bán: 2.050.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus RT-AX56U (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: RTAX56U

Giá: 2.290.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.830.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX10 (Chuẩn AX/ AX1500Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: Archer AX10

Giá: 1.399.000 đ Giảm 34%

Bán: 930.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ROG Rapture Gaming GT-AX11000 (Chuẩn AX/ AX11000Mbps/ 8 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: ROG Rapture GTAX11000

Giá: 14.150.000 đ Giảm 23%

Bán: 10.890.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ZenWiFi XT8 2-Pack Đen (Chuẩn AX/ AX6000Mbps/ 6 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh)

P/N: ZenWiFi XT8 2Pack Đen

Giá: 12.590.000 đ Giảm 19%

Bán: 10.190.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ROG Rapture Gaming GT-AX6000 (Chuẩn AX/ AX6000Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: ROG Rapture GTAX6000

Giá: 12.130.000 đ Giảm 26%

Bán: 8.950.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys MR7350-AH (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: MR7350AH

Giá: 2.799.000 đ Giảm 18%

Bán: 2.299.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus RT-AX86U (Chuẩn AX/ AX5700Mbps/ 3 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ Dưới 80 User)

P/N: RTAX86U

Giá: 6.990.000 đ Giảm 23%

Bán: 5.350.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Deco X60 3-Pack (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 4 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: Deco X60 3Pack

Giá: 8.290.000 đ Giảm 29%

Bán: 5.850.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Deco X20 3-Pack (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: Deco X20 3Pack

Giá: 5.999.000 đ Giảm 28%

Bán: 4.299.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Deco X50 3-Pack (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: Deco X50 3Pack

Giá: 6.999.000 đ Giảm 29%

Bán: 4.990.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX55 (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: Archer AX55

Giá: 1.999.000 đ Giảm 27%

Bán: 1.450.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Deco X20 2-Pack (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: Deco X20 2Pack

Giá: 4.825.000 đ Giảm 17%

Bán: 3.999.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Deco X20 1-Pack (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: Deco X20 1Pack

Giá: 2.627.000 đ Giảm 20%

Bán: 2.099.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys Velop MX4200-AH 1-Pack TRI-BAND (Chuẩn AX/ AX4200Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: MX4200AH 1Pack TRIBAND

Giá: 6.370.000 đ Giảm 20%

Bán: 5.099.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ZenWiFi XD4 3-Pack màu trắng (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: ZenWiFi XD4 3Pack

Giá: 8.472.000 đ Giảm 19%

Bán: 6.850.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys Velop Atlas MX2002-AH 2-Pack (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: MX2002AH 2Pack

Giá: 6.888.000 đ Giảm 16%

Bán: 5.790.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys MR9600-AH (Chuẩn AX/ AX6000Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: MR9600AH

Giá: 7.860.000 đ Giảm 19%

Bán: 6.350.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys E8450-AH MAX-STREAM (Chuẩn AX/ AX3200Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: E8450AH MAXSTREAM

Giá: 3.490.000 đ Giảm 20%

Bán: 2.790.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys E9450-AH MAX-STREAM (Chuẩn AX/ AX5400Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: E9450AH MAXSTREAM

Giá: 3.990.000 đ Giảm 10%

Bán: 3.590.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX23 (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: Archer AX23

Giá: 1.499.000 đ Giảm 37%

Bán: 950.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys Velop Atlas MX2001-AH 1-Pack (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: Atlas MX2001AH 1Pack

Giá: 3.999.000 đ Giảm 31%

Bán: 2.750.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys Velop Atlas Pro MX5501-AH 1-Pack (Chuẩn AX/ AX5400Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: Atlas Pro MX5501AH 1Pack

Giá: 4.599.000 đ Giảm 21%

Bán: 3.650.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX80 (Chuẩn AX/ AX6000Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: Archer AX80

Giá: 3.590.000 đ Giảm 19%

Bán: 2.900.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX12 (Chuẩn AX/ AX1500Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: Archer AX12

Giá: 999.000 đ Giảm 21%

Bán: 790.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Ubiquiti UniFi U6 Pro (Chuẩn AX/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 250 User/ Gắn trần/tường)

P/N: Ubiquiti U6 Pro

Giá: 6.290.000 đ Giảm 26%

Bán: 4.650.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus TUF Gaming AX4200 (Chuẩn AX/ AX4200Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ Dưới 80 User)

P/N: TUF AX4200

Giá: 3.890.000 đ Giảm 24%

Bán: 2.950.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX73 (Chuẩn AX/ AX5400Mbps/ 6 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: Archer AX73

Giá: 2.699.000 đ Giảm 20%

Bán: 2.150.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ZenWiFi XT8 2-Pack Trắng (Chuẩn AX/ AX6000Mbps/ 6 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: ZenWiFi XT8 2Pack Trắng

Giá: 13.150.000 đ Giảm 19%

Bán: 10.688.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus RT-AX55 Màu trắng (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: RTAX55

Giá: 2.090.000 đ Giảm 14%

Bán: 1.799.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Aruba Instant On AP22 (RW) Access Point (R4W02A)

P/N: R4W02A

Giá: 7.378.000 đ Giảm 19%

Bán: 5.998.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Totolink X5000R (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: X5000R

Giá: 1.299.000 đ Giảm 28%

Bán: 939.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys E7350-AH MAX-STREAM (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: E7350AH MAXSTREAM

Giá: 2.299.000 đ Giảm 2%

Bán: 2.250.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys Velop Atlas Pro MX5503-AH 3-Pack (Chuẩn AX/ AX5400Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: Atlas Pro MX5503AH 3Pack

Giá: 12.110.000 đ Giảm 17%

Bán: 10.090.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus TUF Gaming AX3000 (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: TUF AX3000

Giá: 4.499.000 đ Giảm 29%

Bán: 3.190.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys Velop MX10600-AH 2-Pack Tri-Band (Chuẩn AX/ AX5300Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: MX10600AH 2Pack TriBand

Giá: 12.160.000 đ Giảm 19%

Bán: 9.890.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link Archer AX53 (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: Archer AX53

Giá: 1.699.000 đ Giảm 24%

Bán: 1.299.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys Velop MX8400-AH 2-Pack Tri-Band (Chuẩn AX/ AX4200Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 80 User)

P/N: MX8400AH 2Pack TriBand

Giá: 11.650.000 đ Giảm 16%

Bán: 9.790.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Totolink X2000R (Chuẩn AX/ AX1500Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ 35 User)

P/N: X2000R

Giá: 1.099.000 đ Giảm 27%

Bán: 799.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys Velop Atlas MX2003-AH 3-Pack (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: Atlas MX2003AH 3Pack

Giá: 9.950.000 đ Giảm 17%

Bán: 8.290.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link EAP620 HD (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ Wifi Mesh/ 55 User/ Gắn trần/tường)

P/N: EAP620

Giá: 3.399.000 đ Giảm 6%

Bán: 3.190.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus RT-AX92U 1-Pack (Chuẩn AX/ AX6100Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ Dưới 80 User)

P/N: RTAX92U 1Pack

Giá: 9.700.000 đ Giảm 19%

Bán: 7.890.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys Velop MX5300-AH 1-Pack Tri-Band (Chuẩn AX/ AX5300Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: MX5300AH 1Pack TriBand

Giá: 8.967.000 đ Giảm 19%

Bán: 7.290.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus RT-AX86S (Chuẩn AX/ AX5700Mbps/ 3 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ Dưới 80 User)

P/N: RTAX86S

Giá: 8.106.000 đ Giảm 19%

Bán: 6.590.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Linksys Velop Atlas Pro MX5502-AH 2-Pack (Chuẩn AX/ AX5400Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: Atlas Pro MX5502AH 2Pack

Giá: 8.377.000 đ Giảm 15%

Bán: 7.099.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Totolink X6000R MU-MIMO (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 45User)

P/N: X6000R MUMIMO

Giá: 1.399.000 đ Giảm 18%

Bán: 1.150.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ROG Rapture Gaming GT6 Black 2-Pack Chuẩn AX

P/N: ROG Rapture GT6

Giá: 18.310.000 đ Giảm 17%

Bán: 15.255.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 Asus ZenWiFi XD6 2-Pack Trắng (Chuẩn AX/ AX5400Mbps/ 6 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: ZenWiFi XD6 2Pack Trắng

Giá: 8.460.000 đ Giảm 17%

Bán: 7.050.000 đ

Giá ưu đãi
1 2