Máy in kim 2,3,5 liên (Tổng 7 sản phẩm)

Máy in kim 3-5 liên Olivetti PR2 Plus

P/N: PR2 Plus

Giá: 12.500.000 đ Giảm 12%

Bán: 10.950.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in kim Epson LQ2190

P/N: LQ2190

Giá: 19.080.000 đ Giảm 11%

Bán: 17.040.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in kim Epson LQ680 Pro

P/N: LQ680

Giá: 17.560.000 đ Giảm 10%

Bán: 15.800.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in kim Epson LQ310

P/N: LQ310

Giá: 6.160.000 đ Giảm 16%

Bán: 5.195.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in kim Jolimark FP-8800KII

P/N: FP-8800KII

Giá: 50.190.000 đ Giảm 3%

Bán: 48.750.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in kim Epson LQ310 (NK)

P/N: LQ310NK

Giá: 5.500.000 đ Giảm 9%

Bán: 4.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy In Kim Epson LQ-350

P/N: LQ350

Giá: 6.050.000 đ Giảm 5%

Bán: 5.750.000 đ

Giá ưu đãi