Đầu in Datamax-Honeywell (Tổng 14 sản phẩm)

Đầu in mã vạch Datamax-O-Neil I-4310 Mark I (300dpi)

P/N: PHD20-2279-01

Giá: 12.730.000 đ Giảm 14%

Bán: 10.950.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Datamax-O-Neil H-4606 (600 dpi)

P/N: H4606

Giá: 2.850.000 đ Giảm -754%

Bán: 24.350.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Datamax I-4308 (300dpi)

P/N: I4308

Giá: 13.900.000 đ Giảm 31%

Bán: 9.600.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Datamax-O-Neil M-4210

P/N:

Giá: 14.930.000 đ Giảm 14%

Bán: 12.840.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Datamax-O-Neil M-4206 và M-4208 (203 dpi)

P/N:

Giá: 10.450.000 đ Giảm 14%

Bán: 8.990.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in máy in mã vạch Datamax E-4204b max III

P/N: PHD20-2267-01

Giá: 3.220.000 đ Giảm 14%

Bán: 2.772.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in Datamax-ONeil I-4212e Mark-II

P/N: PHD20-2278-01

Giá: 10.760.000 đ Giảm 16%

Bán: 8.990.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Datamax-O-Neil H-Class (300 dpi)

P/N:

Giá: 20.520.000 đ Giảm 17%

Bán: 17.028.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Datamax I-4604 (600 dpi)

P/N: I4604

Giá: 17.340.000 đ Giảm 17%

Bán: 14.390.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Datamax E-4205 Mark II (203dpi)

P/N: E4205

Giá: 3.320.000 đ Giảm 16%

Bán: 2.790.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Datamax I4208 và I-4212 (203 dpi) Mark-I

P/N: DAUIN4212

Giá: 11.420.000 đ Giảm 19%

Bán: 9.250.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Datamax-O-Neil I-4406 (406 dpi)

P/N:

Giá: 22.440.000 đ Giảm 19%

Bán: 18.180.000 đ

Giá ưu đãi