Xe đẩy hàng hóa, kho hàng (Tổng 77 sản phẩm)

Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO HL-130S

P/N: HL-130S

5.650.000 đ

Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO HL-120S

P/N: HL-120S

4.850.000 đ

Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO HL-120M

P/N: HL-120M

6.570.000 đ

Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO HL-120D

P/N: HL-120D

5.750.000 đ

Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO HL-130D

P/N: HL-130D

6.400.000 đ

Xe đẩy hàng 4 bánh SUMO HG-511

P/N: HG-511

9.100.000 đ

Xe đẩy hàng 4 bánh SUMO HG-510C

P/N: HG-510C

9.450.000 đ

Xe đẩy hàng 4 bánh SUMO HG-311

P/N: HG-311

7.390.000 đ

Xe đẩy hàng 4 bánh SUMO HG-310C

P/N: HG-310C

8.580.000 đ

Xe đẩy hàng 4 bánh SUMO HB-211

P/N: HB-211

3.100.000 đ

Xe đẩy hàng 4 bánh SUMO HB-210C

P/N: HB-210C

2.990.000 đ

Xe đẩy hàng 4 bánh SUMO HL-111

P/N: HL-111

1.350.000 đ

Xe đẩy hàng 4 bánh SUMO HL-110C

P/N: HL-110C

1.950.000 đ

Xe đẩy hàng SUMO NP-211

P/N: NP-211

2.300.000 đ

Xe đẩy hàng SUMO NP-210C

P/N: NP-210C

2.400.000 đ

1 2