Màn hinh máy tính Samsung (Tổng 58 sản phẩm)

Màn hình thông minh Samsung M8 LS32CM80GUEXXV (32 INCH/UHD/VA/60HZ/4MS/LOA/CAMERA)

P/N: LS32CM80GUEXXV

Giá: 11.990.000 đ Giảm 11%

Bán: 10.640.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình gaming Samsung Odyssey G5 LS32CG510EEXXV (32Inch/ 2K (2560x1440)/ 1ms/ 165Hz/ 300 cd/m2/ VA)

P/N: LS32CG510EEXXV

Giá: 7.885.000 đ Giảm 11%

Bán: 7.040.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình gaming Samsung Odyssey G5 LC32G55TQBEXXV (Màn cong/ 32Inch/ 2K (2560x1440)/ 1ms/ 144Hz/ 300 cd/m2/ VA)

P/N: LC32G55TQBEXXV

Giá: 7.749.000 đ Giảm 13%

Bán: 6.738.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình đồ họa Samsung ViewFinity S8 LS32B800PXEXXV (32Inch/ 4K (3840x2160)/ 5ms/ 60HZ/ 400cd/m2/ IPS)

P/N: LS32B800PXEXXV

Giá: 15.990.000 đ Giảm 45%

Bán: 8.849.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình gaming Samsung Odyssey G32 LS27AG320NEXXV (27.0Inch/ Full HD/ 1ms/ 165Hz/ 250cd/m2/ VA)

P/N: LS27AG320NEXXV

Giá: 6.990.000 đ Giảm 28%

Bán: 5.040.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình gaming Samsung Odyssey G5 LC27G55TQBEXXV (Màn cong/ 27.0Inch/ 2K (2560x1440)/ 1ms/ 144Hz/ 250cd/m2/ VA)

P/N: LC27G55TQBEXXV

Giá: 8.290.000 đ Giảm 33%

Bán: 5.540.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình gaming Samsung Odyssey G4 LS27BG400EEXXV (27Inch/ Full HD/ 1ms/ 240Hz/ 400cd/m2/ IPS)

P/N: LS27BG400EEXXV

Giá: 7.590.000 đ Giảm 17%

Bán: 6.300.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình gaming Samsung Odyssey G5 LS27CG510EEXXV 27 inch 2K

P/N: LS27CG510EEXXV

Giá: 6.990.000 đ Giảm 24%

Bán: 5.340.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình đồ họa Samsung LU28R550UQEXXV 28 Inch 4K (3840x2160)/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS)

P/N: LU28R550UQEXXV

Giá: 7.990.000 đ Giảm 21%

Bán: 6.338.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình gaming Samsung Odyssey G4 LS25BG400EEXXV (25.0Inch/ Full HD/ 1ms/ 240Hz/ 400cd/m2/ IPS)

P/N: LS25BG400EEXXV

Giá: 7.590.000 đ Giảm 27%

Bán: 5.538.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình gaming Samsung Odyssey G3 LF27G35TFWEXXV (27.0Inch/ Full HD/ 1ms/ 144Hz/ 250cd/m2/ VA)

P/N: LF27G35TFWEXXV

Giá: 6.990.000 đ Giảm 33%

Bán: 4.649.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình gaming Samsung Odyssey G32 LS32AG320NEXXV (32Inch/ Full HD/ 1ms/ 165Hz/ 250cd/m2/ VA)

P/N: LS32AG320NEXXV

Giá: 8.999.000 đ Giảm 44%

Bán: 5.049.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình ultrawide Samsung Odyssey G9 LC49G95TSSEXXV (Màn cong/ 49Inch/ DQHD (5120x1444)/ 1ms/ 240Hz/ 420cd/m2/ VA)

P/N: LC49G95TSSEXXV

Giá: 33.990.000 đ Giảm 34%

Bán: 22.600.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình đồ họa Samsung ViewFinity LS27B800PXEXXV (27Inch/ 4K (3840x2160)/ 5ms/ 60HZ/ 350cd/m2/ IPS)

P/N: LS27B800PXEXXV

Giá: 9.500.000 đ Giảm 26%

Bán: 6.995.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình thông minh Samsung M5 LS32CM500EEXXV (31.5Inch/ Full HD/ 4ms/ 60HZ/ 250cd/m2/ VA/ Loa/ Wifi/Bluetooth)

P/N: LS32CM500EEXXV

Giá: 5.990.000 đ Giảm 20%

Bán: 4.810.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Samsung LS22C310EAEXXV (21.5Inch/ Full HD/ 4ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ IPS)

P/N: LS22C310EAEXXV

Giá: 3.090.000 đ Giảm 30%

Bán: 2.160.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình cong Samsung LS24C360EAEXXV (23.8Inch/ Full HD/ 4ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ VA)

P/N: LS24C360EAEXXV

Giá: 3.590.000 đ Giảm 35%

Bán: 2.340.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình ultrawide Samsung LC49RG90SSEXXV (Màn cong/ 49Inch/ DQHD (5120x1444)/ 4ms/ 120Hz/ VA)

P/N: LC49RG90SSEXXV

Giá: 38.631.000 đ Giảm 15%

Bán: 32.738.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình ultrawide Samsung Odyssey NEO G9 LS49AG950NEXXV (Màn cong/ 49Inch/ DQHD (5120x1444)/ 1ms/ 240Hz/ 420cd/m2/ VA)

P/N: LS49AG950NEXXV

Giá: 31.900.000 đ Giảm 12%

Bán: 28.200.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Samsung LC49HG90DMEXXV 49Inch QLED Curved 144Hz

P/N: LC49HG90DMEXXV

Giá: 34.199.000 đ Giảm 13%

Bán: 29.738.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình cong Samsung LC32R500FHEXXV (Màn cong/ 31.5Inch/ Full HD/ 4ms/ 75HZ/ 300 cd/m2/ VA)

P/N: LC32R500FHEXXV

Giá: 5.590.000 đ Giảm 17%

Bán: 4.639.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Samsung LS27R350FHEXXV (27.0Inch/ Full HD/ 4ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ IPS)

P/N: LS27R350FHEXXV

Giá: 3.999.000 đ Giảm 22%

Bán: 3.139.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình thông minh Samsung M7 LS43BM702UEXXV (43Inch/ 4K (3840x2160)/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ VA/ Tích hợp Loa)

P/N: LS43BM702UEXXV

Giá: 11.990.000 đ Giảm 28%

Bán: 8.640.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Samsung LF27T450FQEXXV (27Inch/ Full HD/ 75HZ/ 250cd/m2/ IPS)

P/N: LF27T450FQEXXV

Giá: 3.990.000 đ Giảm 19%

Bán: 3.240.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình ultrawide Samsung LC34G55TWWEXXV (34Inch/ UWQHD (3440x1440)/ 1ms/ 165Hz/ VA)

P/N: LC34G55TWWEXXV

Giá: 9.999.000 đ Giảm 15%

Bán: 8.539.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình cong Samsung LS27C360EAEXXV (27.0Inch/ Full HD/ 5ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ VA)

P/N: LS27C360EAEXXV

Giá: 4.290.000 đ Giảm 28%

Bán: 3.090.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Samsung LF22T450FQEXXV (21.5Inch/ Full HD/ 4ms/ 75HZ/ IPS)

P/N: LF22T450FQEXXV

Giá: 2.990.000 đ Giảm 30%

Bán: 2.100.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Samsung LS22A336NHEXXV (21.5Inch/ Full HD (1920x1080)/ 4ms/ 60HZ/ 250cd/m2/ VA)

P/N: LS22A336NHEXXV

Giá: 2.750.000 đ Giảm 26%

Bán: 2.029.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Samsung LS24R350FZEXXV (23.8Inch/ Full HD/ 4ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ IPS)

P/N: LS24R350FZEXXV

Giá: 3.590.000 đ Giảm 33%

Bán: 2.410.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Samsung LF24T370FWEXXV (23.8Inch/ Full HD/ 5ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ IPS)

P/N: LF24T370FWEXXV

Giá: 3.590.000 đ Giảm 32%

Bán: 2.449.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Samsung LS22R350FHEXXV (21.5Inch/ Full HD/ 5ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ IPS)

P/N: LS22R350FHEXXV

Giá: 3.534.000 đ Giảm 12%

Bán: 3.100.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Samsung LF22T370FWEXXV (21.5Inch/ Full HD/ 5ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ IPS)

P/N: LF22T370FWEXXV

Giá: 2.990.000 đ Giảm 25%

Bán: 2.230.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình thông minh Samsung M5 LS27BM500NEXXV (27Inch/ Full HD/ 8ms/ 60HZ/ 250cd/m2/ VA/ Tích hợp Loa)

P/N: LS27BM500NEXXV

Giá: 6.371.000 đ Giảm 13%

Bán: 5.540.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình thông minh Samsung M7 LS32BM700UEXXV (31.5Inch/ 4K (3840x2160)/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ VA/ Tích hợp Loa)

P/N: LS32BM700UEXXV

Giá: 10.990.000 đ Giảm 26%

Bán: 8.140.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Samsung LS19A330NHEXXV (18.5Inch/ 5ms/ 60HZ/ 250cd/m2/ TN)

P/N: LS19A330NHEXXV

Giá: 2.390.000 đ Giảm 25%

Bán: 1.799.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình thông minh Samsung M8 LS32BM801UEXXV (31.5Inch/ 4K (3840x2160)/ 4ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ VA/ Tích hợp Loa)

P/N: LS32BM801UEXXV

Giá: 13.381.000 đ Giảm 12%

Bán: 11.738.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Samsung LS24C330GAEXXV (23.8Inch/ Full HD/ 1ms/ 100HZ/ 250cd/m2/ IPS)

P/N: LS24C330GAEXXV

Giá: 3.190.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.716.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Samsung LS24C310EAEXXV (23.8Inch/ Full HD/ 4ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ IPS)

P/N: LS24C310EAEXXV

Giá: 3.590.000 đ Giảm 30%

Bán: 2.499.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Samsung LS24A336NHEXXV (23.8Inch/ Full HD (1920x1080)/ 4ms/ 60HZ/ 250cd/m2/ VA)

P/N: LS24A336NHEXXV

Giá: 3.190.000 đ Giảm 33%

Bán: 2.138.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Samsung LS27C330GAEXXV (27Inch/ Full HD/ 1ms/ 100HZ/ 250cd/m2/ IPS)

P/N: LS27C330GAEXXV

Giá: 3.890.000 đ Giảm 14%

Bán: 3.330.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Ultrawide Samsung ViewFinity LS34C500GAEXXV (34Inch/ UWQHD (3440x1440)/ 5ms/ 100HZ/ VA)

P/N: LS34C500GAEXXV

Giá: 8.838.000 đ Giảm 15%

Bán: 7.490.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Samsung LS24R35AFHEXXV (23.8Inch/ Full HD/ 5ms/ 75HZ/ 250cd/m2)

P/N: LS24R35AFHEXXV

Giá: 3.590.000 đ Giảm 35%

Bán: 2.340.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Samsung LS27C310EAEXXV (27Inch/ Full HD/ 4ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ IPS)

P/N: LS27C310EAEXXV

Giá: 4.290.000 đ Giảm 27%

Bán: 3.115.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình Samsung LS24C366EAEXXV (Màn cong/ 23.8Inch/ Full HD/ 4ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ VA)

P/N: LS24C366EAEXXV

Giá: 2.921.000 đ Giảm 13%

Bán: 2.540.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình cong Samsung LC27R500FHE (27.0Inch/ Full HD/ 4ms/ 60HZ/ 250cd/m2/ VA)

P/N: LC27R500FHE

Giá: 3.990.000 đ Giảm 24%

Bán: 3.040.000 đ

Giá ưu đãi

Màn hình thông minh Samsung M8 LS32CM80BUEXXV Xanh dương (31.5Inch/ 4K (3840 x 2400)/ 4ms/ 60HZ/ 400cd/m2/ VA/ Tích hợp Loa)

P/N: Samsung M8 LS32CM80BUEXXV

Giá: 13.140.000 đ Giảm 19%

Bán: 10.680.000 đ

Giá ưu đãi

Samsung, một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Hàn Quốc, đã xây dựng uy tín toàn cầu trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Mặc dù họ hoạt động rộng rãi, tuy nhiên, lĩnh vực lĩnh đạo của Samsung nằm trong ngành công nghệ tiêu dùng, với các sản phẩm như điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng, và chip điện tử. Công nghệ màn hình máy tính Samsung không ngoại lệ, và dưới đây là một số điểm nổi bật về chúng:

Thiết Kế Đa Dạng:

Màn hình máy tính Samsung có một loạt các mẫu thiết kế đa dạng, phục vụ cho nhiều nhu cầu và mục đích sử dụng của người dùng. Tùy thuộc vào sở thích và công việc của bạn, bạn có thể chọn màn hình gaming, màn hình cong, màn hình phẳng hoặc màn hình UHD/WQHD để phù hợp với nhu cầu riêng của mình.

Chất Lượng Hình Ảnh Sắc Nét:

Hầu hết các màn hình máy tính Samsung được trang bị công nghệ dải màu tinh thể linh hoạt, giúp cải thiện chất lượng hình ảnh bằng cách tạo ra một dải màu rộng hơn và sắc nét hơn. Màu sắc trung thực và sống động mang lại trải nghiệm hình ảnh đỉnh cao.

Tần Số Quét Cao:

Samsung trang bị màn hình máy tính với tần số quét lên đến 240Hz, giúp truyền tải hình ảnh mượt mà và không bị giật lag, ngay cả khi bạn đang chơi các tựa game nặng.

Thời Gian Phản Hồi Ngắn:

Màn hình máy tính Samsung thường có thời gian phản hồi rất ngắn, đảm bảo hiển thị mượt mà và không có độ trễ. Các hình ảnh và chuyển động xuất hiện một cách nhanh chóng, giúp trải nghiệm sử dụng thú vị và tiện lợi.

Hỗ Trợ Công Nghệ G-Sync và FreeSync:

Samsung cung cấp hỗ trợ cho công nghệ G-Sync của NVIDIA và công nghệ FreeSync, giúp giảm thiểu hiện tượng nhấp nháy, rách ảnh, giật lag và đảm bảo hiển thị mượt mà.

Chế Độ Bảo Vệ Mắt:

Màn hình máy tính Samsung có chế độ bảo vệ mắt Eye Saver Mode, giúp giảm mệt mỏi và bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh khi bạn sử dụng máy tính trong thời gian dài.

Samsung đã xây dựng sự đáng tin cậy và đã và đang trở thành một lựa chọn hàng đầu trong ngành công nghệ màn hình máy tính. Dựa trên nhu cầu và sở thích cá nhân của bạn, bạn có thể lựa chọn một sản phẩm Samsung phù hợp để tận hưởng trải nghiệm làm việc và giải trí tốt nhất trên máy tính.