Máy tuần tra bảo vệ (Tổng 7 sản phẩm)

0

Máy tuần tra bảo vệ GS7000C

P/N: GS7000C

Giá: 3.990.000 đ Giảm 15%

Bán: 3.390.000 đ

Giá ưu đãi

Máy tuần tra bảo vệ GS 6000E

P/N: GS6000E

Giá: 6.810.000 đ Giảm 12%

Bán: 5.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy tuần tra bảo vệ GS 6000B

P/N: GS6000B

Giá: 4.170.000 đ Giảm 14%

Bán: 3.590.000 đ

Giá ưu đãi

Nút nhấn máy tuần tra bảo vệ

P/N: NUTNHAN01

Giá: 20.000 đ Giảm 25%

Bán: 15.000 đ

Giá ưu đãi

Máy tuần tra bảo vệ GS8100C

P/N: GS8100C

Giá: 4.560.000 đ Giảm 15%

Bán: 3.880.000 đ

Giá ưu đãi

Máy tuần tra bảo vệ GS 6000C

P/N: GS6000C

Giá: 3.580.000 đ Giảm 12%

Bán: 3.150.000 đ

Giá ưu đãi

Máy chấm công bảo vệ vi tính ARES III

P/N: ARESIII

Giá bán: Liên hệ