Bộ mở rộng sóng WIFI (Tổng 13 sản phẩm)

Thiết bị mở rộng sóng WIFI TOTOLINK EX200 chuẩn N300MBPS

P/N: EX200

Giá: 269.000 đ Giảm 14%

Bán: 230.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ mở rộng sóng wifi TP-Link TL-WA854RE (Chuẩn N/ 300Mbps/ Ăng-ten ngầm/ 15 User)

P/N: TP-Link TL-WA854RE

Giá: 218.000 đ Giảm 4%

Bán: 209.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ mở rộng sóng wifi Totolink EX201 (Chuẩn N/ 300Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ 15 User)

P/N: Totolink EX201

Giá: 176.000 đ Giảm -2%

Bán: 179.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ KIT mở rộng mạng Wi-Fi Totolink PL200

P/N: Totolink PL200

Giá: 834.000 đ Giảm 14%

Bán: 719.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ KIT mở rộng mạng Wi-Fi Totolink PLW350

P/N: Totolink PLW350

Giá: 875.000 đ Giảm 14%

Bán: 754.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ mở rộng sóng wifi TP-Link RE305 (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 15 User)

P/N: TP-Link RE305

Giá: 699.000 đ Giảm 10%

Bán: 629.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ mở rộng sóng Wi-Fi chuẩn AC1200 Totolink EX1200L

P/N: Totolink EX1200L

Giá: 669.000 đ Giảm 19%

Bán: 539.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ mở rộng sóng wifi TP-Link RE505X (Chuẩn AX/ AX1500Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: TP-Link RE505X

Giá: 1.799.000 đ Giảm 22%

Bán: 1.395.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ mở rộng sóng wifi TP-Link RE205 (Chuẩn N/ AC750Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ 15 User)

P/N: TP Link RE205

Giá: 485.000 đ Giảm 5%

Bán: 459.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ mở rộng sóng wifi TP-Link TL-WA860RE (Chuẩn N/ 300Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ 15 User)

P/N: TP Link WA860RE

Giá: 486.000 đ Giảm 14%

Bán: 419.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ mở rộng sóng wifi TP-Link RE200 (Chuẩn N/ AC750Mbps/ 3 Ăng-ten ngầm/ 15 User)

P/N: TP Link RE200

Giá: 4.629.000 đ Giảm 16%

Bán: 3.890.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ mở rộng sóng wifi TP-Link TL-WA855RE (Chuẩn N/ 300Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ 15 User)

P/N: TP-Link TL-WA855RE

Giá: 296.000 đ Giảm 6%

Bán: 279.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ mở rộng sóng wifi TP-Link TL-WA850RE (Chuẩn N/ 300Mbps/ Ăng-ten ngầm/ 15 User)

P/N: TP-Link TL-WA850RE

Giá: 274.000 đ Giảm 9%

Bán: 249.000 đ

Giá ưu đãi