Pavilion / Pavilion x360 (Tổng 41 sản phẩm)

HP Pavilion và Pavilion x360 là dòng sản phẩm laptop đa năng của HP, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất và tính linh hoạt. Dòng sản phẩm này được tạo ra để đáp ứng nhu cầu đa dạng từ công việc hàng ngày đến giải trí và sáng tạo.

 

HP

Laptop HP Pavilion 15-eg2088TU 7C0R0PA (Core i7 1260P/ 16GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 7C0R0PA

Giá: 25.140.000 đ Giảm 15%

Bán: 21.340.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 14-dv2069TU 7C0P1PA (Core i3 1215U/ 8GB/ 256GB SSD/ Intel UHD Graphics/ 14.0inch Full HD)

P/N: 7C0P1PA

Giá: 13.440.000 đ Giảm 8%

Bán: 12.340.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 14-dv2073TU 7C0P2PA (Core i5 1235U/ 16GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 14.0inch Full HD)

P/N: 7C0P2PA

Giá: 20.840.000 đ Giảm 14%

Bán: 17.840.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg2085TU 7C0Q7PA (Core i5 1240P/ 8GB/ 256GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 7C0Q7PA

Giá: 18.640.000 đ Giảm 17%

Bán: 15.440.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg2084TU 7C0Q6PA (Core i5 1240P/ 8GB/ 256GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 7C0Q6PA

Giá: 18.640.000 đ Giảm 19%

Bán: 15.040.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 14-dv2075TU 7C0W2PA (Core i5 1235U/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 14.0inch Full HD)

P/N: 7C0W2PA

Giá: 19.540.000 đ Giảm 17%

Bán: 16.240.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 14-dv2070TU 7C0V9PA (Core i3 1215U/ 8GB/ 256GB SSD/ Intel UHD Graphics/ 14.0inch Full HD)

P/N: 7C0V9PA

Giá: 13.440.000 đ Giảm 8%

Bán: 12.340.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg2087TU 7C0Q9PA (Core i3 1215U/ 8GB/ 256GB SSD/ Intel UHD Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 7C0Q9PA

Giá: 15.140.000 đ Giảm 17%

Bán: 12.640.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg3095TU 8C5L6PA (Core i5 1335U/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 8C5L6PA

Giá: 19.840.000 đ Giảm 7%

Bán: 18.540.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg3094TU 8C5L5PA (Core i5 1335U/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 8C5L5PA

Giá: 19.840.000 đ Giảm 7%

Bán: 18.540.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg3093TU 8C5L4PA (Core i5 1335U/ 16GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 8C5L4PA

Giá: 21.140.000 đ Giảm 10%

Bán: 19.040.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 14-dv2071TU 7C0W0PA (Core i7 1255U/ 16GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 14.0inch Full HD)

P/N: 7C0W0PA

Giá: 24.340.000 đ Giảm 16%

Bán: 20.440.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg2083TU 7C0W9PA (Core i5 1240P/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 7C0W9PA

Giá: 17.840.000 đ Giảm 8%

Bán: 16.340.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 14-dv2077TU 7C0W3PA (Core i5 1235U/ 8GB/ 256GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 14.0inch Full HD)

P/N: 7C0W3PA

Giá: 18.540.000 đ Giảm 19%

Bán: 15.040.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg3091TU 8C5L2PA (Core i7 1355U/ 16GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 8C5L2PA

Giá: 25.140.000 đ Giảm 9%

Bán: 22.840.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg2081TU 7C0Q4PA (Core i5 1240P/ 16GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 7C0Q4PA

Giá: 19.040.000 đ Giảm 5%

Bán: 18.140.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 14-dv2076TU 7C0P4PA (Core i5 1235U/ 8GB/ 256GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 14.0inch Full HD)

P/N: 7C0P4PA

Giá: 18.540.000 đ Giảm 19%

Bán: 15.040.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 14-dv2074TU 7C0P3PA (Core i5 1235U/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 14.0inch Full HD)

P/N: 7C0P3PA

Giá: 19.540.000 đ Giảm 17%

Bán: 16.240.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg2059TU 6K789PA (Core i5 1240P/ 8GB/ 256GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 6K789PA

Giá: 16.740.000 đ Giảm 8%

Bán: 15.440.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 14-dv2032TU 6K768PA (Core i7 1255U/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 14.0inch Full HD)

P/N: 6K768PA

Giá: 20.340.000 đ Giảm 7%

Bán: 18.840.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg3099TU 8C5M0PA (Core i3 1315U/ 8GB/ 256GB SSD/ Intel UHD Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 8C5M0PA

Giá: 15.140.000 đ Giảm 5%

Bán: 14.340.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg2089TU 7C0R1PA (Core i7 1260P/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 7C0R1PA

Giá: 23.840.000 đ Giảm 15%

Bán: 20.340.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg2086TU 7C0Q8PA (Core i3 1215U/ 8GB/ 256GB SSD/ Intel UHD Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 7C0Q8PA

Giá: 15.140.000 đ Giảm 15%

Bán: 12.840.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg3111TU 8U6L8PA (Core i5 1335U/ 16GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 8U6L8PA

Giá: 21.140.000 đ Giảm 6%

Bán: 19.840.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg3097TU 8C5L8PA (Core i5 1335U/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 8C5L8PA

Giá: 18.840.000 đ Giảm 5%

Bán: 17.840.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg3096TU 8C5L7PA (Core i5 1335U/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel UHD Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 8C5L7PA

Giá: 18.840.000 đ Giảm 5%

Bán: 17.840.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg3098TU 8C5L9PA (Core i3 1315U/ 8GB/ 256GB SSD/ Intel UHD Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 8C5L9PA

Giá: 15.140.000 đ Giảm 5%

Bán: 14.340.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg3112TU 8U6L9PA (Core i7 1355U/ 16GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 8U6L9PA

Giá: 25.140.000 đ Giảm 3%

Bán: 24.440.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg3092TU 8C5L3PA (Core i7 1355U/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 8C5L3PA

Giá: 23.840.000 đ Giảm 4%

Bán: 22.840.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg2082TU 7C0Q5PA (Core i5 1240P/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 7C0Q5PA

Giá: 17.840.000 đ Giảm 8%

Bán: 16.340.000 đ

Giá ưu đãi