Bộ phát Wi-Fi (Tổng 150 sản phẩm chính hãng)

Đâu sẽ là thiết bị WIFI phù hợp với bạn, chọn chuẩn N, Chuẩn AC, hay chuẩn AX phụ thuộc vào mục đích sử dụng của bạn cho cá nhân gia đình, hay kinh doanh. Hãy đọc thêm bài viết cuối trang trước khi quyết định mua. Chúng tôi cung cấp sản phẩm bảo hành chính hãng, mới 100% và có chính sách giá cạnh tranh nhất thị trường.

Bộ phát wifi Chuẩn AC Totolink A3300R MU-MIMO

P/N: Totolink A3300R MU-MIMO

Giá: 899.000 đ Giảm 30%

Bán: 630.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát Wifi Totolink N200RE V5 chuẩn N300MBPS

P/N: Totolink N200RE V5

Giá: 279.000 đ Giảm 14%

Bán: 240.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát Wifi chuẩn N Totolink N350RT

P/N: Totolink N350RT

Giá: 319.000 đ Giảm 28%

Bán: 230.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi chuẩn AC1200Mbps Totolink A3002RU V2

P/N: Totolink A3002RU

Giá: 1.249.000 đ Giảm 32%

Bán: 850.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Grandstream GWN7605 (Chuẩn AC/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User/ Gắn trần/tường)

P/N: Grandstream GWN7605

Giá: 2.690.000 đ Giảm 12%

Bán: 2.379.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Asus RT-AC1200 V2 (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

P/N: Asus RT-AC1200

Giá: 1.090.000 đ Giảm 28%

Bán: 785.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Asus RT-AC59U V2 (Chuẩn AC/ AC1500Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: Asus RT-AC59U V2

Giá: 1.090.000 đ Giảm 19%

Bán: 888.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Asus RT-AC750L (Chuẩn AC/ AC750Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

P/N: Asus RT-AC750L

Giá: 599.000 đ Giảm 17%

Bán: 499.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Asus BRT-AC828 (Chuẩn AC/ AC2600Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Dưới 200 User)

P/N: Asus BRT-AC828

Giá: 7.999.000 đ Giảm 13%

Bán: 6.990.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Asus RT-AC53 (Chuẩn AC/ AC750Mbps/ 3 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

P/N: Asus RT-AC53

Giá: 799.000 đ Giảm 25%

Bán: 599.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Linksys Velop WHW0303 3-Pack Tri-Band (Chuẩn AC/ AC2200Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 80 User)

P/N: Linksys Velop WHW0303 3-Pack

Giá: 11.340.000 đ Giảm 29%

Bán: 7.999.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Linksys Velop WHW0302 2-Pack Tri-Band (Chuẩn AC/ AC2200Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: Velop WHW0302 2-Pack Tri-Band

Giá: 6.699.000 đ Giảm 33%

Bán: 4.490.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Linksys Velop WHW0301 Tri-Band 1-Pack (Chuẩn AC/ AC2200Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: Velop WHW0301 Tri-Band 1-Pack

Giá: 4.379.000 đ Giảm 23%

Bán: 3.390.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Linksys Velop WHW0103 3-Pack (Chuẩn AC/ AC1300Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: Velop WHW0103 3-Pack

Giá: 6.690.000 đ Giảm 25%

Bán: 4.990.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Linksys Velop WHW0102 2-Pack (Chuẩn AC/ AC1300Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: Velop WHW0102 2-Pack

Giá: 3.588.000 đ Giảm 17%

Bán: 2.990.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Linksys Velop WHW0101 1-Pack (Chuẩn AC/ AC1300Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: Velop WHW0101 1-Pack

Giá: 1.908.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.590.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Linksys E5600 MAX-STREAM (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: E5600 MAX-STREAM

Giá: 1.299.000 đ Giảm 16%

Bán: 1.090.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Linksys EA7500S-AH MAX-STREAM (Chuẩn AC/ AC1900Mbps/ 3 Ăng-ten ngoài/ 35 User)

P/N: EA7500S-AH MAX-STREAM

Giá: 2.490.000 đ Giảm 12%

Bán: 2.190.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Totolink T6 2-Pack (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: Totolink T6 2-Pack

Giá: 1.199.000 đ Giảm 22%

Bán: 939.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Totolink A720R (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

P/N: Totolink A720R

Giá: 499.000 đ Giảm 26%

Bán: 369.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 6 TP-Link EAP620 HD (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ Wifi Mesh/ 55 User/ Gắn trần/tường)

P/N: TP-Link EAP620

Giá: 3.399.000 đ Giảm 6%

Bán: 3.190.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 4G TP-Link Archer MR200 (AC750Mbps/ Chuẩn AC/ 2 Ăng-ten ngoài/ Sim 4G/ 35 User)

P/N: TP-Link Archer MR200

Giá: 1.799.000 đ Giảm 19%

Bán: 1.450.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link EAP225 (Chuẩn AC/ AC1350Mbps/ 3 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 35 User/ Gắn trần/tường)

P/N: TP-Link EAP225

Giá: 1.599.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.280.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Archer C6 MU-MIMO (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: TP-Link Archer C6 MU-MIMO

Giá: 1.090.000 đ Giảm 19%

Bán: 888.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Archer C24 (Chuẩn AC/ AC750Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

P/N: TP-Link Archer C24

Giá: 599.000 đ Giảm 33%

Bán: 399.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Archer C54 (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

P/N: TP-Link Archer C54

Giá: 599.000 đ Giảm 28%

Bán: 429.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Archer C20 (Chuẩn AC/ AC750Mbps/ 3 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

P/N: TP-Link Archer C20

Giá: 519.000 đ Giảm 10%

Bán: 469.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Archer C50 (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

P/N: TP-Link Archer C50

Giá: 599.000 đ Giảm 20%

Bán: 479.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ mở rộng sóng wifi TP-Link RE450 (Chuẩn AC/ AC1900Mbps/ 3 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

P/N: TP-Link RE450

Giá: 1.499.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.199.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Archer C86 (Chuẩn AC/ AC1900Mbps/ 6 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: TP-Link Archer C86

Giá: 1.090.000 đ Giảm 19%

Bán: 888.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Archer C64 (Chuẩn AC/ 1200Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: TP-Link Archer C64

Giá: 899.000 đ Giảm 26%

Bán: 666.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link EAP245 (Chuẩn AC/ AC1750Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 45User/ Gắn trần/tường)

P/N: TP-Link EAP245

Giá: 2.090.000 đ Giảm 24%

Bán: 1.590.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Archer C80 (Chuẩn AC/ AC1900Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: TP-Link Archer C80

Giá: 1.299.000 đ Giảm 23%

Bán: 995.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Deco E4 2-Pack (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: TP-Link Deco E4 2-Pack

Giá: 1.899.000 đ Giảm 26%

Bán: 1.399.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Deco E4 3-Pack (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: TP-Link Deco E4 3-Pack

Giá: 2.499.000 đ Giảm 26%

Bán: 1.850.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Deco E4 1-Pack (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: TP-Link Deco E4 1-Pack

Giá: 899.000 đ Giảm 8%

Bán: 829.000 đ

Giá ưu đãi
1 2 3

WIFI chuẩn a/b/g/n/ac/ax là gì? Chuẩn Nào Tốt và Mạnh Nhất Hiện Nay?

Hiện nay trên thị trường có vô số những chuẩn IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) khác nhau như chuẩn không dây 802.11a, 802.11b/g/n hay 802.11ac/ax… Điều này ít nhiều gây khó khăn cho người dùng trong quá trình chọn mua. Trong bài viết này Tân Phát sẽ giải đáp cho bạn WiFi 802.11 chuẩn a/b/g/n/ac/ax là gì? Chuẩn IEEE nào tốt và mạnh nhất? từ đó giúp bạn dễ dàng đưa ra lựa chọn của mình khi chọn mua các thiết bị sao cho phù hợp.

wifi 6 chuẩn AX

WiFi 802.11 chuẩn a/b/g/n/ac/ax là gì?

WiFi 802.11 chuẩn a/b/g/n/ac là một chuẩn nhỏ của chuẩn kết nối 802.11 đây là một tập các chuẩn để đặc tả thông số kỹ thuật của mạng không dây do tổ chức IEEE tạo ra.

Hoạt động trên dải băng tần 5 GHz và tốc độ tối đa lên tới 1920 Mbps, WiFi 802.11 chuẩn a/b/g/n/ac/ax giúp người dùng trải nghiệm tốc độ truy cập Internet ở mức cao nhất.

Xem bảng phân tích dưới đây:

Chuẩn IEEE Chuẩn 802.11 Chuẩn 802.11b
(WiFi 1)
Chuẩn 802.11a
(WiFi 2)
Chuẩn 802.11g
(WiFi 3)
Chuẩn 802.11n
(WiFi 4)
Chuẩn 802.11ac
(WiFi 5)

Chuẩn 802.11ax
(WiFi 6)

Năm phát hành 1997 1999 1999 2003 2009 2013 2019
Tần số (GHz) 2.4 2.4 5 2.4 2.4/5 5 5
Tốc độ tối đa (Mbps) 2 11 54 54 600 1730 1920
Phạm vi kết nối (m) ~20-100 ~30-150 ~40-100 ~80-200 ~70-250 ~30-300

Bảng tóm tắt các chuẩn Wifi hiện nay

Chuẩn 802.11
Vào năm 1997, tổ chức IEEE đã giới thiệu chuẩn mạng không dây đầu tiên mang tên chuẩn 802.11. Tốc độ tối đa của mạng mà chuẩn 802.11 này hỗ trợ chỉ là 2 Mbps với băng tần 2.4 GHz, chuẩn 802.11 được xem là quá chậm nên không còn được sử dụng nhiều trên thị trường nữa.

Chuẩn 802.11b (chuẩn Wifi 1)
Sau khoảng 2 năm giới thiệu chuẩn 802.11, IEEE tiếp tục giới thiệu một chuẩn mới với tên gọi chuẩn 802.11b với nhiều cải tiến. Cụ thể, chuẩn 802.11b hỗ trợ 11 Mbps nhưng vẫn sử dụng dải băng tần 2.4 GHz. Phạm vi kết nối của chuẩn 802.11b có thể lên đến 150m tùy thuộc vào môi trường.

Bởi vì vẫn sử dụng dải băng tần 2.4 GHz nên thiết bị trang bị chuẩn 802.11b là rất dễ bị nhiễu từ, đặc biệt khi đặt cạnh các thiết bị như tivi, lò vi sóng, điện thoại,…

Chuẩn 802.11a (Chuẩn Wifi 2)
Chuẩn 802.11a hỗ trợ tốc độ gấp gần 5 lần so với chuẩn b, tối đa lên tới 54Mpbs với băng tần vô tuyến 5GHz. Nhờ thay đổi băng tần nên chuẩn 802.11a khắc phục điểm yếu dễ nhiễu từ. Tuy nhiên, khuyết điểm của chuẩn này đó là phạm vị hoạt động bị thu hẹp lại chỉ còn từ 40 – 100m bởi tần số cao, gặp các vật cản như tường, vách thì tín hiệu khó có thể xuyên qua được.

Chuẩn 802.11g (Chuẩn Wifi 3)
Chuẩn 802.11g được ra mắt vào năm 2003 là bản kết hợp của hai chuẩn 802.11a và chuẩn 802.11b. Chuẩn 802.11g hỗ trợ tốc độ đến 54 Mpbs như chuẩn a nhưng sử dụng băng tần 2.4 GHz như chuẩn b, vì vậy chuẩn này có tốc độ cao, phạm vi tín hiệu tốt (80 – 200 m).

Vì sử dụng dải băng tần 2.4 GHz như chuẩn b nên chuẩn g cũng dễ bị nhiễu sóng từ.

Chuẩn 802.11n (Chuẩn Wifi 4)
Chuẩn WiFi thế hệ thứ 4 của IEEE ra mắt năm 2009 với tên gọi chuẩn 802.11n (hay 802.11 b/g/n). Đây là chuẩn đang được yêu thích nhất hiện nay vì đường truyền tốc độ cao, cho tín hiệu ổn định, giá cả hợp lý.

Chuẩn 802.11n được sử dụng công nghệ MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), cho phép hỗ trợ tốc độ tối đa lên tới 600Mbps, đồng thời có thể chạy trên cả 2 băng tần là 2.4GHz và 5GHz, phạm vi kết nối lên đến 250m tùy thuộc vào môi trường.

wifi 4 chuẩn N

Chuẩn 802.11ac (Chuẩn Wifi 5)
Cuối cùng là chuẩn phổ biến nhất hiện nay với tên gọi chuẩn 802.11ac (hay chuẩn 802.11 a/b/g/n/ac). Ra mắt năm 2013, chuẩn 802.11 a/b/g/n/ac là bản nâng cấp áp đảo hoàn toàn chuẩn n tiền nhiệm của mình.

Chuẩn a/b/g/n/ac cũng được áp dụng công nghệ MIMO, tốc độ tối đa đạt đến 1730 Mbps và sử dụng dải băng tần 5 GHz giúp người dùng sử dụng mạng tốc độ cao nhất. Với nhiều cải tiến đắt giá của mình nên chuẩn 802.11 a/b/g/n/ac có giá thành hợp lý.

wifi 5 chuẩn AC

Chuẩn 802.11ax ( Chuẩn Wifi 6)
Chuẩn Wi-Fi 802.11ax hay còn gọi là Wifi thế hệ thứ 6 hoặc chuẩn Wifi AX là chuẩn Wifi mới nhất được chính thức công nhận bởi liên minh Wifi (Wifi Alliance) vào ngày 16/09/2019.

wifi 6 chuẩn AX

Wifi 6 không phải là một công cụ mới để kết nối với Internet – thay vào đó, đây là một tiêu chuẩn được nâng cấp mà các thiết bị tương thích, đặc biệt là bộ định tuyến, có thể tận dụng để truyền tín hiệu Wifi hiệu quả hơn.

Chuẩn 802.11ax áp dụng symbol OFDM và GI dài hơn để tạo ra sóng mạng nhiều hơn 4 lần so với chuẩn mạng 802.11ac. Bên cạnh đó, việc sử dụng đường truyền rộng hơn (lên đến 160MHz so với chuẩn cũ là 80MHz) và dung lượng cao hơn giúp cho vùng phủ sóng của Wifi 6 xa hơn, tốc độ Wifi cũng nhanh và liền mạch hơn khi sử dụng.

Tốc độ WiFi chuẩn nào tốt nhất?

Với những số liệu trên có thể kết luận Wifi chuẩn 802.11 a/b/g/n/ac/ax có tốc độ cao nhất hiện nay. Tốc độ của Wifi chuẩn 802.11 a/b/g/n/ac/ax quá lớn và lên đến 1920 Mbps, theo lý thuyết chuẩn này có thể gấp 3 lần chuẩn n về tốc độ.

Tuy Wifi chuẩn 802.11 a/b/g/n/ac/ax tốt là vậy nhưng giá thành của nó rất cao. Thay vì đó chuẩn AC, chuẩn N vẫn được sử dụng phổ biến hơn vì tốc độ vẫn đáp ứng được nhu cầu của người dùng mà giá cả lại hợp lý. Tuy nhiên tuỳ vào mục đích sử dụng, chẳng hạn như kinh doanh phòng Game thì chuẩn AX là sự lựa chọn tuyệt vời.