Máy đóng sách (Tổng 31 sản phẩm)

DSB

Máy đóng lò xo nhựa DSB CC-320

P/N: CC-320

8.800.000 đ

DSB

Máy Đóng Lò Xo Nhựa DSB CB-180

P/N: CB-180

2.500.000 đ

Máy Đóng Sách Silicon BM-CW1200

P/N: BM-CW1200

3.840.000 đ

Máy Đóng Sách Silicon BM-CW200

P/N: BM-CW200

2.520.000 đ

Máy Đóng Sách Silicon BM-SUPER21

P/N: BM-SUPER21

6.220.000 đ

Máy Đóng Sách Silicon BM-21H

P/N: BM-21H

2.600.000 đ

Máy Đóng Sách Silicon BM-CB221

P/N: BM-CB221

2.190.000 đ

Máy Đóng Sách Silicon BM-CB200

P/N: BM-CB200

1.930.000 đ