Switch PoE (Tổng 34 sản phẩm)

Switch TP-Link TL-SF1005P (10/100Mbps/ 5 Cổng/ 4 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SF1005P

Giá: 875.000 đ Giảm 17%

Bán: 729.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG108PE (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Smart Switch/ 4 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG108PE

Giá: 1.799.000 đ Giảm 25%

Bán: 1.349.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Totolink SW504P (10/100Mbps/ 5 Cổng/ 4 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: Totolink SW504P

Giá: 1.046.000 đ Giảm 19%

Bán: 850.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SF1005LP (10/100Mbps/ 5 Cổng/ 4 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SF1005LP

Giá: 850.000 đ Giảm 30%

Bán: 599.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS124P (Gigabit (1000Mbps)/ 24 Cổng/ 12 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: LGS124P

Giá: 9.428.000 đ Giảm 15%

Bán: 7.990.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SF1009P (10/100Mbps/ 9 Cổng/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SF1009P

Giá: 1.090.000 đ Giảm 18%

Bán: 899.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS116P (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: LGS116P

Giá: 9.090.000 đ Giảm 19%

Bán: 7.390.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1008P (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ 4 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1008P

Giá: 1.699.000 đ Giảm 26%

Bán: 1.250.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS326P (Gigabit (1000Mbps)/ 28 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 24 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: LGS326P

Giá: 15.486.000 đ Giảm 19%

Bán: 12.590.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS318P (Gigabit (1000Mbps)/ 20 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 16 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: LGS318P

Giá: 8.026.000 đ Giảm 17%

Bán: 6.688.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1218MP (Gigabit (1000Mbps)/ 20 Cổng/ 4 SFP/ 16 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1218MP

Giá: 4.290.000 đ Giảm 9%

Bán: 3.888.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS108P (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Smart Switch/ 4 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: Linksys LGS108P

Giá: 3.506.000 đ Giảm 19%

Bán: 2.850.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1005LP (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ 4 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1005LP

Giá: 1.050.000 đ Giảm 25%

Bán: 790.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG350-10P-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: SG350-10P-K9-EU

Giá: 9.582.000 đ Giảm 19%

Bán: 7.790.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1008MP (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1008MP

Giá: 2.490.000 đ Giảm 28%

Bán: 1.799.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-08HP-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Smart Switch/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-08HP-K9-EU

Giá: 5.892.000 đ Giảm 19%

Bán: 4.790.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1005P (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ 4 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1005P

Giá: 1.299.000 đ Giảm 27%

Bán: 950.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-50HP-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 52 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 48 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-50HP-K9-EU

Giá: 25.920.000 đ Giảm 17%

Bán: 21.600.000 đ

Giá ưu đãi

Switch HPE Aruba 2530-8G PoE J9774A (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: J9774A

Giá: 8.733.000 đ Giảm 19%

Bán: 7.100.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-26P-K9-E (Gigabit (1000Mbps)/ 28 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 24 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-26P-K9-E

Giá: 16.359.000 đ Giảm 19%

Bán: 13.300.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1430 8G 64W R8R46A (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: R8R46A

Giá: 4.118.000 đ Giảm 15%

Bán: 3.490.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1430 16G R8R48A Class4 124W (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ 16 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: R8R48A

Giá: 7.548.000 đ Giảm 10%

Bán: 6.790.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-50P-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 50 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 48 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-50P-K9-EU

Giá: 31.188.000 đ Giảm 17%

Bán: 25.990.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link JetStream TL-SG2210P (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG2210P

Giá: 3.408.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.888.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Totolink SW1008P Gigabit 10/100Mbps PoE

P/N: Totolink SW1008P

Giá: 1.914.000 đ Giảm 14%

Bán: 1.650.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link JetStream TL-SG2210MP (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG2210MP

Giá: 4.919.000 đ Giảm 19%

Bán: 3.999.000 đ

Giá ưu đãi