WiFi chuẩn AC (Wifi 5) (Tổng 66 sản phẩm)

Bộ phát wifi TP-Link Deco M5 2-Pack (Chuẩn AC/ AC1300Mbps/ 4 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: Deco M5 2Pack

Giá: 2.999.000 đ Giảm 22%

Bán: 2.330.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Archer C80 (Chuẩn AC/ AC1900Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: Archer C80

Giá: 1.299.000 đ Giảm 25%

Bán: 980.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Deco S7 3-Pack (Chuẩn AC/ AC1900Mbps/ 3 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: Deco S7 3Pack

Giá: 4.290.000 đ Giảm 31%

Bán: 2.950.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Deco E4 3-Pack (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: Deco E4 3Pack

Giá: 2.499.000 đ Giảm 30%

Bán: 1.750.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Deco M4 2-Pack (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: Deco M4 2Pack

Giá: 2.499.000 đ Giảm 26%

Bán: 1.850.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Deco E4 2-Pack (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: Deco E4 2Pack

Giá: 1.899.000 đ Giảm 34%

Bán: 1.260.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Asus RT-AC59U V2 (Chuẩn AC/ AC1500Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: RTAC59U V2

Giá: 1.092.000 đ Giảm 24%

Bán: 825.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Totolink A720R (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

P/N: A720R

Giá: 435.000 đ Giảm 22%

Bán: 340.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Deco S7 1-Pack (Chuẩn AC/ AC1900Mbps/ 3 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: Deco S7 1Pack

Giá: 1.415.000 đ Giảm 19%

Bán: 1.150.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 4G TP-Link Archer MR200 (AC750Mbps/ Chuẩn AC/ 2 Ăng-ten ngoài/ Sim 4G/ 35 User)

P/N: Archer MR200

Giá: 1.740.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.390.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 4G TP-Link Archer MR400 (AC1200Mbps/ Chuẩn AC/ 2 Ăng-ten ngoài/ Sim 4G/ 35 User)

P/N: Archer MR400

Giá: 2.322.000 đ Giảm 25%

Bán: 1.750.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Deco E4 1-Pack (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: Deco E4 1Pack

Giá: 899.000 đ Giảm 23%

Bán: 689.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Archer C86 (Chuẩn AC/ AC1900Mbps/ 6 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: Archer C86

Giá: 1.090.000 đ Giảm 25%

Bán: 815.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Archer C64 (Chuẩn AC/ 1200Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: Archer C64

Giá: 899.000 đ Giảm 29%

Bán: 639.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Archer C50 (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

P/N: Archer C50

Giá: 599.000 đ Giảm 25%

Bán: 450.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Archer C24 (Chuẩn AC/ AC750Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

P/N: Archer C24

Giá: 599.000 đ Giảm 37%

Bán: 380.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Linksys Mesh EA8100-AH MAX-STREAM (Chuẩn AC/ AC2600Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ 55 User)

P/N: Mesh EA8100AH

Giá: 3.056.000 đ Giảm 22%

Bán: 2.390.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Linksys Velop WHW0301 Tri-Band 1-Pack (Chuẩn AC/ AC2200Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: WHW0301 TriBand 1Pack

Giá: 4.379.000 đ Giảm 23%

Bán: 3.350.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Linksys E5600 MAX-STREAM (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: E5600 MAXSTREAM

Giá: 1.299.000 đ Giảm 21%

Bán: 1.030.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Aruba Instant On AP11D (RW) Access Point (R2X16A)

P/N: R2X16A

Giá: 5.533.000 đ Giảm 39%

Bán: 3.350.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Deco M5 3-Pack (Chuẩn AC/ AC1300Mbps/ 4 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: Deco M5 3Pack

Giá: 4.499.000 đ Giảm 34%

Bán: 2.990.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Deco M4 3-Pack (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: Deco M4 3Pack

Giá: 3.499.000 đ Giảm 26%

Bán: 2.599.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Linksys EA7500S-AH MAX-STREAM (Chuẩn AC/ AC1900Mbps/ 3 Ăng-ten ngoài/ 35 User)

P/N: EA7500SAH MAXSTREAM

Giá: 2.490.000 đ Giảm 12%

Bán: 2.190.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Chuẩn AC Totolink A3300R MU-MIMO

P/N: A3300R MUMIMO

Giá: 899.000 đ Giảm 30%

Bán: 630.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Aruba Instant On AP11D R3J26A Bundle (Chuẩn AC/ 1167Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: Instant On AP11D R3J26A

Giá: 5.523.000 đ Giảm 19%

Bán: 4.490.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Archer C6 MU-MIMO (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: Archer C6 MUMIMO

Giá: 1.057.000 đ Giảm 16%

Bán: 888.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Asus RT-AC1200 V2 (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

P/N: RTAC1200

Giá: 1.090.000 đ Giảm 28%

Bán: 785.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ mở rộng sóng wifi TP-Link RE450 (Chuẩn AC/ AC1900Mbps/ 3 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

P/N: RE450

Giá: 1.499.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.199.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Totolink T6 2-Pack (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: T6 2Pack

Giá: 1.199.000 đ Giảm 22%

Bán: 939.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Asus RT-AC750L (Chuẩn AC/ AC750Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

P/N: RTAC750L

Giá: 599.000 đ Giảm 17%

Bán: 499.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Linksys Velop WHW0302 2-Pack Tri-Band (Chuẩn AC/ AC2200Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: WHW0302 2Pack TriBand

Giá: 6.699.000 đ Giảm 33%

Bán: 4.490.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát Wifi Mesh chuẩn AC1200 Totolink T10

P/N: Totolink T10

Giá: 5.028.000 đ Giảm 16%

Bán: 4.225.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Archer C20 (Chuẩn AC/ AC750Mbps/ 3 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

P/N: Archer C20

Giá: 519.000 đ Giảm 10%

Bán: 469.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Linksys Velop WHW0103 3-Pack (Chuẩn AC/ AC1300Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: WHW0103 3Pack

Giá: 6.690.000 đ Giảm 25%

Bán: 4.990.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi chuẩn AC1200Mbps Totolink A3002RU V2

P/N: A3002RU

Giá: 1.249.000 đ Giảm 32%

Bán: 850.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Deco M4 1-Pack (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: Deco M4 1Pack

Giá: 1.299.000 đ Giảm 27%

Bán: 950.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Archer C54 (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

P/N: Archer C54

Giá: 599.000 đ Giảm 28%

Bán: 429.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Linksys Velop WHW0102 2-Pack (Chuẩn AC/ AC1300Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: WHW0102 2Pack

Giá: 3.588.000 đ Giảm 17%

Bán: 2.990.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát Wifi chuẩn AC băng tần kép Gigabit NAS Totolink A6004NS

P/N: A6004NS

Giá: 3.801.000 đ Giảm 19%

Bán: 3.090.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Deco S7 2-Pack (Chuẩn AC/ AC1900Mbps/ 3 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: Deco S7 2Pack

Giá: 2.999.000 đ Giảm 25%

Bán: 2.260.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Linksys Velop WHW0101 1-Pack (Chuẩn AC/ AC1300Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: WHW0101 1Pack

Giá: 1.908.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.590.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Aruba Instant On AP15 (RW) Access Point (R2X06A)

P/N: R2X06A

Giá: 7.432.000 đ Giảm 15%

Bán: 6.298.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Deco M5 1-Pack (Chuẩn AC/ AC1300Mbps/ 4 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: Deco M5 1Pack

Giá: 1.790.000 đ Giảm 22%

Bán: 1.395.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 4G Totolink LR1200 (AC1200Mbps/ Chuẩn AC/ 2 Ăng-ten ngoài/ Khe Sim 4G/ 25 User)

P/N: LR1200

Giá: 2.268.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.890.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Asus BRT-AC828 (Chuẩn AC/ AC2600Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Dưới 200 User)

P/N: BRTAC828

Giá: 7.999.000 đ Giảm 13%

Bán: 6.990.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Aruba Instant On AP17 (RW) Access Point (R2X11A)

P/N: R2X11A

Giá: 9.399.000 đ Giảm 16%

Bán: 7.898.000 đ

Giá ưu đãi
1 2