WiFi chuẩn AC (Wifi 5) (Tổng 62 sản phẩm chính hãng)

Bộ phát wifi Chuẩn AC Totolink A3300R MU-MIMO

P/N: Totolink A3300R MU-MIMO

Giá: 899.000 đ Giảm 30%

Bán: 630.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi chuẩn AC1200Mbps Totolink A3002RU V2

P/N: Totolink A3002RU

Giá: 1.249.000 đ Giảm 32%

Bán: 850.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Grandstream GWN7605 (Chuẩn AC/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User/ Gắn trần/tường)

P/N: Grandstream GWN7605

Giá: 2.690.000 đ Giảm 12%

Bán: 2.379.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Asus RT-AC1200 V2 (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

P/N: Asus RT-AC1200

Giá: 1.090.000 đ Giảm 28%

Bán: 785.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Asus RT-AC59U V2 (Chuẩn AC/ AC1500Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: Asus RT-AC59U V2

Giá: 1.090.000 đ Giảm 19%

Bán: 888.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Asus RT-AC750L (Chuẩn AC/ AC750Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

P/N: Asus RT-AC750L

Giá: 599.000 đ Giảm 17%

Bán: 499.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Asus BRT-AC828 (Chuẩn AC/ AC2600Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Dưới 200 User)

P/N: Asus BRT-AC828

Giá: 7.999.000 đ Giảm 13%

Bán: 6.990.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Asus RT-AC53 (Chuẩn AC/ AC750Mbps/ 3 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

P/N: Asus RT-AC53

Giá: 799.000 đ Giảm 25%

Bán: 599.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Linksys Velop WHW0303 3-Pack Tri-Band (Chuẩn AC/ AC2200Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 80 User)

P/N: Linksys Velop WHW0303 3-Pack

Giá: 11.340.000 đ Giảm 29%

Bán: 7.999.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Linksys Velop WHW0302 2-Pack Tri-Band (Chuẩn AC/ AC2200Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: Velop WHW0302 2-Pack Tri-Band

Giá: 6.699.000 đ Giảm 33%

Bán: 4.490.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Linksys Velop WHW0301 Tri-Band 1-Pack (Chuẩn AC/ AC2200Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: Velop WHW0301 Tri-Band 1-Pack

Giá: 4.379.000 đ Giảm 23%

Bán: 3.390.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Linksys Velop WHW0103 3-Pack (Chuẩn AC/ AC1300Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: Velop WHW0103 3-Pack

Giá: 6.690.000 đ Giảm 25%

Bán: 4.990.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Linksys Velop WHW0102 2-Pack (Chuẩn AC/ AC1300Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: Velop WHW0102 2-Pack

Giá: 3.588.000 đ Giảm 17%

Bán: 2.990.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Linksys Velop WHW0101 1-Pack (Chuẩn AC/ AC1300Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: Velop WHW0101 1-Pack

Giá: 1.908.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.590.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Linksys E5600 MAX-STREAM (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: E5600 MAX-STREAM

Giá: 1.299.000 đ Giảm 16%

Bán: 1.090.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Linksys EA7500S-AH MAX-STREAM (Chuẩn AC/ AC1900Mbps/ 3 Ăng-ten ngoài/ 35 User)

P/N: EA7500S-AH MAX-STREAM

Giá: 2.490.000 đ Giảm 12%

Bán: 2.190.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Totolink T6 2-Pack (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: Totolink T6 2-Pack

Giá: 1.199.000 đ Giảm 22%

Bán: 939.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Totolink A720R (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

P/N: Totolink A720R

Giá: 499.000 đ Giảm 26%

Bán: 369.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 4G TP-Link Archer MR200 (AC750Mbps/ Chuẩn AC/ 2 Ăng-ten ngoài/ Sim 4G/ 35 User)

P/N: TP-Link Archer MR200

Giá: 1.799.000 đ Giảm 19%

Bán: 1.450.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link EAP225 (Chuẩn AC/ AC1350Mbps/ 3 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 35 User/ Gắn trần/tường)

P/N: TP-Link EAP225

Giá: 1.599.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.280.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Archer C6 MU-MIMO (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: TP-Link Archer C6 MU-MIMO

Giá: 1.090.000 đ Giảm 19%

Bán: 888.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Archer C24 (Chuẩn AC/ AC750Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

P/N: TP-Link Archer C24

Giá: 599.000 đ Giảm 33%

Bán: 399.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Archer C54 (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

P/N: TP-Link Archer C54

Giá: 599.000 đ Giảm 28%

Bán: 429.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Archer C20 (Chuẩn AC/ AC750Mbps/ 3 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

P/N: TP-Link Archer C20

Giá: 519.000 đ Giảm 10%

Bán: 469.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Archer C50 (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

P/N: TP-Link Archer C50

Giá: 599.000 đ Giảm 20%

Bán: 479.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ mở rộng sóng wifi TP-Link RE450 (Chuẩn AC/ AC1900Mbps/ 3 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

P/N: TP-Link RE450

Giá: 1.499.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.199.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Archer C86 (Chuẩn AC/ AC1900Mbps/ 6 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: TP-Link Archer C86

Giá: 1.090.000 đ Giảm 19%

Bán: 888.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Archer C64 (Chuẩn AC/ 1200Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: TP-Link Archer C64

Giá: 899.000 đ Giảm 26%

Bán: 666.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link EAP245 (Chuẩn AC/ AC1750Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 45User/ Gắn trần/tường)

P/N: TP-Link EAP245

Giá: 2.090.000 đ Giảm 24%

Bán: 1.590.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Archer C80 (Chuẩn AC/ AC1900Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ Wifi Mesh/ 35 User)

P/N: TP-Link Archer C80

Giá: 1.299.000 đ Giảm 23%

Bán: 995.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Deco E4 2-Pack (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: TP-Link Deco E4 2-Pack

Giá: 1.899.000 đ Giảm 26%

Bán: 1.399.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Deco E4 3-Pack (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: TP-Link Deco E4 3-Pack

Giá: 2.499.000 đ Giảm 26%

Bán: 1.850.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Deco E4 1-Pack (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: TP-Link Deco E4 1-Pack

Giá: 899.000 đ Giảm 8%

Bán: 829.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Deco M5 3-Pack (Chuẩn AC/ AC1300Mbps/ 4 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: TP-Link Deco M5 3-Pack

Giá: 4.499.000 đ Giảm 34%

Bán: 2.990.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Deco M5 2-Pack (Chuẩn AC/ AC1300Mbps/ 4 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: TP-Link Deco M5 2-Pack

Giá: 2.999.000 đ Giảm 20%

Bán: 2.390.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Deco M5 1-Pack (Chuẩn AC/ AC1300Mbps/ 4 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: TP-Link Deco M5 1-Pack

Giá: 1.790.000 đ Giảm 22%

Bán: 1.395.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Deco M4 2-Pack (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: TP-Link Deco M4 2-Pack

Giá: 2.499.000 đ Giảm 24%

Bán: 1.890.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Deco M4 3-Pack (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ Dưới 100 User)

P/N: TP-Link Deco M4 3-Pack

Giá: 3.499.000 đ Giảm 26%

Bán: 2.599.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Deco M4 1-Pack (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 25 User)

P/N: TP-Link Deco M4 1-Pack

Giá: 1.299.000 đ Giảm 27%

Bán: 950.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link Deco S7 2-Pack (Chuẩn AC/ AC1900Mbps/ 3 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 55 User)

P/N: TP-Link Deco S7 2-Pack

Giá: 2.999.000 đ Giảm 25%

Bán: 2.260.000 đ

Giá ưu đãi
1 2