WiFi chuẩn N (Wifi 4) (Tổng 18 sản phẩm chính hãng)

Bộ phát Wifi Totolink N200RE V5 chuẩn N300MBPS

P/N: Totolink N200RE V5

Giá: 279.000 đ Giảm 14%

Bán: 240.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát Wifi chuẩn N Totolink N350RT

P/N: Totolink N350RT

Giá: 319.000 đ Giảm 28%

Bán: 230.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link TL-WR841HP (Chuẩn N/ 300Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài 9dBi/ Xuyên tường/ 25 User)

P/N: TP Link TL WR841HP

Giá: 750.000 đ Giảm 14%

Bán: 645.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link EAP110 (Chuẩn N/ 300Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 35 User/ Gắn trần/tường)

P/N: TP Link EAP110

Giá: 635.000 đ Giảm 11%

Bán: 568.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Totolink N600R (Chuẩn N/ 600Mbps/ 4 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

P/N: Totolink N600R

Giá: 412.000 đ Giảm 11%

Bán: 368.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Linksys E1700 (Chuẩn N/ 300Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ 15 User)

P/N: Linksys E1700

Giá: 365.000 đ Giảm 7%

Bán: 339.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link TL-WR845N (Chuẩn N/ 300Mbps/ 3 Ăng-ten ngoài/ 15 User)

P/N: TP Link TL WR845N

Giá: 333.000 đ Giảm 2%

Bán: 325.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link TL-WR841N (Chuẩn N/ 300Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ 15 User)

P/N: TP-Link TL-WR841N

Giá: 319.000 đ Giảm 11%

Bán: 285.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link TL-WR840N (Chuẩn N/ 300Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ 15 User)

P/N: TP-Link TL-WR840N

Giá: 279.000 đ Giảm 7%

Bán: 259.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link TL-WR844N (Chuẩn N/ 300Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ 15 User)

P/N: TP-Link TL-WR844N

Giá: 270.000 đ Giảm 4%

Bán: 259.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi Asus RT-N12+ (Chuẩn N/ 300Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ 25 User)

P/N: Asus RT-N12+

Giá: 259.000 đ Giảm 0%

Bán: 259.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link TL-WR820N (Chuẩn N/ 300Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ 15 User)

P/N: TP-Link TL-WR820N

Giá: 225.000 đ Giảm 3%

Bán: 219.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 4G TP-Link TL-MR6400 (300Mbps/ Chuẩn N/ 2 Ăng-ten ngoài/ Sim 4G/ 25 User)

P/N: TP Link MR6400

Giá: 1.392.000 đ Giảm 16%

Bán: 1.170.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 4G TP-Link TL-MR100 (300Mbps/ Chuẩn N/ 2 Ăng-ten ngoài/ Sim 4G/ 25 User)

P/N: TP Link TL MR100

Giá: 1.257.000 đ Giảm 18%

Bán: 1.030.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link TL-WR941HP (Chuẩn N/ 450Mbps/ 3 Ăng-ten ngoài 9dBi/ Xuyên tường/ 25 User)

P/N: TP Link WR941HP

Giá: 1.038.000 đ Giảm 12%

Bán: 910.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi 4G Totolink LR350 (300Mbps/ Chuẩn N/ 4 Ăng-ten ngoài/ Khe Sim 4G/ 25 User)

P/N: Totolink LR350

Giá: 959.000 đ Giảm 8%

Bán: 879.000 đ

Giá ưu đãi

Bộ phát wifi TP-Link EAP115 (Chuẩn N/ 300Mbps/ 2 Ăng-ten ngầm/ Wifi Mesh/ 25 User/ Gắn trần/tường)

P/N: TP Link EAP115

Giá: 750.000 đ Giảm 12%

Bán: 660.000 đ

Giá ưu đãi