Đầu ghi hình 64 kênh (Tổng 2 sản phẩm)

Đầu ghi hình IP 64 kênh Hikvision DS-9664NI-M8

P/N: Hikvision DS-9664NI-M8

Giá: 34.580.000 đ Giảm 31%

Bán: 23.900.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu ghi 64 kênh IP Hikvision DS-9664NI-M16

P/N: Hikvision DS-9664NI-M16

Giá: 61.607.000 đ Giảm 23%

Bán: 47.390.000 đ

Giá ưu đãi