Đầu in mã vạch Bixolon (Tổng 3 sản phẩm)

Dao cắt cho máy in mã vạch Bixolon TX403

P/N: TX403

Giá: 3.186.000 đ Giảm 19%

Bán: 2.590.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Bixolon T400 (TX400)

P/N:

Giá: 3.390.000 đ Giảm 16%

Bán: 2.850.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in máy mã vạch Bixolon TX403/ T403 (Dùng cho máy TX403/T403)

P/N:

Giá: 3.360.000 đ Giảm 17%

Bán: 2.790.000 đ

Giá ưu đãi