PDA có bàn phím (Tổng 25 sản phẩm)

Máy kiểm kho Urovo DT40

P/N: DT40SE-S5

Giá: 12.500.000 đ Giảm 24%

Bán: 9.500.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho Urovo CT48

P/N: CT48

Giá: 1.050.000 đ Giảm -710%

Bán: 8.500.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho Urovo RT40 - chuyên dùng kho lạnh

P/N: UROVORT40

Giá: 18.500.000 đ Giảm 12%

Bán: 16.300.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho NEWLAND MT37 | MT37H (Phiên bản có cảm biến nhiệt độ)

P/N: MT37H

Giá: 9.400.000 đ Giảm 15%

Bán: 7.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho NEWLAND MT37

P/N: NLS-MT3752-W4

Giá: 8.878.000 đ Giảm 10%

Bán: 7.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho NEWLAND N7

P/N: NEWLAND-N7

Giá: 21.165.000 đ Giảm 15%

Bán: 17.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho NEWLAND N7 Lite

P/N: NEWLAND-N7L

Giá: 13.782.000 đ Giảm 13%

Bán: 11.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy tính di động Honeywell Dolphin 6000 (P/N:6000LU1-C111SE1)

P/N: 6000LU1-C111SE1

Giá: 10.984.000 đ Giảm 10%

Bán: 9.886.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho tự động Cipherlab CPT-8000L 4MB

P/N: A8000RSC00004

Giá: 8.059.000 đ Giảm 6%

Bán: 7.550.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho Urovo RT40 - Tầm xa - chuyên dùng kho lạnh

P/N: RT40-A17

Giá: 22.500.000 đ Giảm 18%

Bán: 18.500.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho di động Honeywell ScanPal EDA61K

P/N: EDA61K-0AC934PGRK

Giá: 18.500.000 đ Giảm 3%

Bán: 17.990.000 đ

Giá ưu đãi

Máy tính di động cầm tay Workabout Pro 3

P/N: Workabout Pro 3

Giá bán: Liên hệ

Máy kiểm kho mã vạch di động Datalogic SKORPIO x4

P/N: SKORPIO X4

Giá: 15.500.000 đ Giảm 3%

Bán: 14.995.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho Datalogic Memor K

P/N: Datalogic Memor K

Giá bán: Liên hệ

Máy kiểm kho HONEYWELL CK65

P/N: HONEYWELL CK65

Giá bán: Liên hệ