Switch chia mạng (Tổng 156 sản phẩm)

Switch Aruba Instant On 1430 24G R8R49A (Gigabit (1000Mbps)/ 24 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: R8R49A

Giá: 4.472.000 đ Giảm 4%

Bán: 4.290.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1430 8G R8R45A (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: R8R45A

Giá: 1.668.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.390.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1960 48G 40p Class4 8p Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 600W (JL809A)

P/N: JL809A

Giá: 54.162.000 đ Giảm 15%

Bán: 45.900.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1830 24G 2SFP (JL812A)

P/N: JL812A

Giá: 8.375.000 đ Giảm 14%

Bán: 7.220.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1420 24G 2SFP (JH017A)

P/N: JH017A

Giá: 5.843.000 đ Giảm 19%

Bán: 4.750.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1850 24G 2XGT PoE+ 185W (JL172A)

P/N: JL172A

Giá: 27.093.000 đ Giảm 15%

Bán: 22.960.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG108E (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG108E

Giá: 950.000 đ Giảm 6%

Bán: 890.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link LS1008G (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Vỏ Nhựa)

P/N: TL-LS1008G

Giá: 499.000 đ Giảm 26%

Bán: 369.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1930 JL680A (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: JL680A

Giá: 4.428.000 đ Giảm 17%

Bán: 3.690.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS124P (Gigabit (1000Mbps)/ 24 Cổng/ 12 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: LGS124P

Giá: 9.428.000 đ Giảm 15%

Bán: 7.990.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-08HP-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Smart Switch/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-08HP-K9-EU

Giá: 5.892.000 đ Giảm 19%

Bán: 4.790.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Totolink SW24D cổng RJ45 10/100Mbps

P/N: Totolink SW24D

Giá: 1.833.000 đ Giảm 68%

Bán: 584.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba 2530 8G J9777A

P/N: J9777A

Giá: 9.612.000 đ Giảm 17%

Bán: 8.010.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SF1005P (10/100Mbps/ 5 Cổng/ 4 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SF1005P

Giá: 875.000 đ Giảm 17%

Bán: 729.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1420 24G 2SFP+ (JH018A)

P/N: JH018A

Giá: 10.752.000 đ Giảm 17%

Bán: 8.960.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1850 48G 4XGT PoE+ 370W (JL173A)

P/N: JL173A

Giá: 39.000.000 đ Giảm 17%

Bán: 32.500.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1016DE (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1016DE

Giá: 2.299.000 đ Giảm 22%

Bán: 1.799.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link LS108G (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TL-LS108G

Giá: 729.000 đ Giảm 32%

Bán: 499.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS116P (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: LGS116P

Giá: 9.090.000 đ Giảm 19%

Bán: 7.390.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-50HP-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 52 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 48 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-50HP-K9-EU

Giá: 25.920.000 đ Giảm 17%

Bán: 21.600.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1930 24G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 195W (JL683A)

P/N: JL683A

Giá: 17.464.000 đ Giảm 15%

Bán: 14.800.000 đ

Giá ưu đãi

Switch HPE Aruba 2530 48G PoE+ J9772A

P/N: J9772A

Giá: 47.355.000 đ Giảm 19%

Bán: 38.500.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SF1016DS (10/100Mbps/ 16 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SF1016DS

Giá: 1.002.000 đ Giảm 15%

Bán: 849.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1420 8G PoE+ (64W) (JH330A)

P/N: JH330A

Giá: 5.000.000 đ Giảm 14%

Bán: 4.310.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1920S 8G PPoE+ 65W (JL383A)

P/N: JL383A

Giá: 9.090.000 đ Giảm 19%

Bán: 7.390.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1048 (Gigabit (1000Mbps)/ 48 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1048

Giá: 7.690.000 đ Giảm 12%

Bán: 6.799.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba 2530 24G J9782A

P/N: J9782A

Giá: 8.484.000 đ Giảm 3%

Bán: 8.230.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS308 (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: LGS308

Giá: 2.759.000 đ Giảm 17%

Bán: 2.299.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG350-20-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 20 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: SG350-20-K9-EU

Giá: 9.428.000 đ Giảm 15%

Bán: 7.990.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1930 24G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W (JL684A)

P/N: JL684A

Giá: 21.480.000 đ Giảm 17%

Bán: 17.900.000 đ

Giá ưu đãi

Switch HPE Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ JL258A

P/N: JL258A

Giá: 27.360.000 đ Giảm 17%

Bán: 22.800.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SF1005LP (10/100Mbps/ 5 Cổng/ 4 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SF1005LP

Giá: 850.000 đ Giảm 30%

Bán: 599.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1430 8G CL4 PoE 64W (R8R46A)

P/N: R8R46A

Giá: 7.728.000 đ Giảm 17%

Bán: 6.440.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1930 8G 2SFP (JL680A)

P/N: JL680A

Giá: 5.172.000 đ Giảm 17%

Bán: 4.310.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1005LP (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ 4 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1005LP

Giá: 1.050.000 đ Giảm 25%

Bán: 790.000 đ

Giá ưu đãi

Switch HPE Aruba 2530-8G PoE J9774A (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: J9774A

Giá: 8.733.000 đ Giảm 19%

Bán: 7.100.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS326 (Gigabit (1000Mbps)/ 28 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: LGS326

Giá: 8.248.000 đ Giảm 15%

Bán: 6.990.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-26P-K9-E (Gigabit (1000Mbps)/ 28 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 24 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-26P-K9-E

Giá: 16.359.000 đ Giảm 19%

Bán: 13.300.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1950 48G 2SFP+ 2XGT (JG961A)

P/N: JG961A

Giá: 44.776.000 đ Giảm 14%

Bán: 38.600.000 đ

Giá ưu đãi

Switch HPE Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ JL255A

P/N: JL255A

Giá: 59.740.000 đ Giảm 14%

Bán: 51.500.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SF1009P (10/100Mbps/ 9 Cổng/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SF1009P

Giá: 1.090.000 đ Giảm 18%

Bán: 899.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1430 16G (R8R47A)

P/N: R8R47A

Giá: 6.408.000 đ Giảm 19%

Bán: 5.210.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1930 8G Class4 PoE 2SFP 124W (JL681A)

P/N: JL681A

Giá: 8.839.000 đ Giảm 14%

Bán: 7.620.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG116 (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG116

Giá: 1.500.000 đ Giảm 14%

Bán: 1.290.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS326P (Gigabit (1000Mbps)/ 28 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 24 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: LGS326P

Giá: 15.486.000 đ Giảm 19%

Bán: 12.590.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-50P-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 50 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 48 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-50P-K9-EU

Giá: 31.188.000 đ Giảm 17%

Bán: 25.990.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1930 48G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W (JL686A)

P/N: JL686A

Giá: 32.595.000 đ Giảm 19%

Bán: 26.500.000 đ

Giá ưu đãi

Switch HPE Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch 370 W PoE+ JL261A

P/N: JL261A

Giá: 45.430.000 đ Giảm 15%

Bán: 38.500.000 đ

Giá ưu đãi
HPE

Thiết bị mạng Switch HPE 1430 16G Class4 PoE 124W (R8R48A)

P/N: R8R48A

Giá: 11.220.000 đ Giảm 17%

Bán: 9.350.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1016PE (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ Smart Switch/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1016PE

Giá: 5.520.000 đ Giảm 19%

Bán: 4.488.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1005D (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ Vỏ Nhựa)

P/N: TL-SG1005D

Giá: 359.000 đ Giảm 17%

Bán: 299.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1430 8G 64W R8R46A (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: R8R46A

Giá: 4.118.000 đ Giảm 15%

Bán: 3.490.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1430 5G R8R44A (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: R8R44A

Giá: 1.341.000 đ Giảm 19%

Bán: 1.090.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS318P (Gigabit (1000Mbps)/ 20 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 16 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: LGS318P

Giá: 8.026.000 đ Giảm 17%

Bán: 6.688.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG350-28-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 28 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: SG350-28-K9-EU

Giá: 13.558.000 đ Giảm 15%

Bán: 11.490.000 đ

Giá ưu đãi
1 2 3

MANAGED SWITCH VÀ UNMANAGED SWITCH

1. Switch Unmanaged

Switch Unmanaged là Switch cho phép người sử dụng kết nối các thiết bị lại với nhau một cách đơn giản và nhanh chóng nhất, dễ sử dụng chỉ cần cắm vào là chạy (plug and play) mà không cần phải cấu hình do đó người sử dụng không cần phải có kiến thức chuyên sâu về IT.

Một loại Switch Unmanaged

Ngoài ra Switch Unmanaged còn cung cấp cho người sử dụng tín hiệu và tình trạng kết nối thông qua đèn tín hiệu LED trên các port và các nút gạt chuyển chế độ một cách đơn giản nhất.

2. Switch Managed

Managed switch cung cấp hàng loạt tính năng quan trọng cho việc vận hành và giảm sát mạng lưới. Đầu tiên Managged switch cho phép bạn trạng thái của mạng nếu có bất kỳ vấn đề gì bất thường xảy ra chẳng hạn như mất kết nối cổng, mất điện…  Managed switch sẽ gửi ngay  thông báo tới người quan trị mạng để có hành động khắc phục kịp thời thông qua giao diện hoạt cảnh báo bằng báo động.

Managed switch cho phép quản lý và phân luồng dữ liệu, tốc độ truyền từng cổng theo một kịch bản hoặc theo thứ tự ưu tiên định sẵn cho phép mạng lưới hoạt động nhịp nhàng không xung đột nhất là trong các mạng lớn với nhiều thiết bị hoặc lưu lượng dữ liệu lớn.

Với sự phát triển nhanh của công nghệ một vài dòng Managed Switch được phát triển thêm một số tính năng đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng cụ thể như PoE ( truyền dữ liệu và điện qua mạng Ethernet) . Trong trường hợp sử dụng PoE switch không chỉ đóng vài trò quản lý dữ liệu đơn thuần mà còn còn khá năng bật tắt hay reset định kỳ camera từ xa tránh việc phải tới tận nơi để kiểm tra và khởi động lại.

3. So sánh

Loại Managed Switch Unmanaged Switch
Tính năng VLAN nâng cao, redundancy, DHCP snooping, port mirroring, QoS, SNMP… Tính năng hạn chế đa phần là không thể thay đổi.
Khả năng vận hành Khả năng tùy chỉnh , điều khiển phân luồng dữ liệu dựa trên thứ tự ưu tiên , kế hoạch lập trình trước , Khả năng giám sát và phát hiện sự cố từ xa. Khả năng chia năng tải giám sát công suất từng cổng với Switch hỗ trợ PoE Cắm và Chạy
Bảo mật Bảo mật cao, hỗ trợ giám sát và quản lý dữ liệu. Chỉ bảo mật ở mức vật lý
Chi phí Giá cao Giá rẻ
Ứng dụng Switch Managed là giải pháp cho hệ thống cần sự quy mô lớn về kiến trúc mạng, phức tạp , dữ liệu lớn , bảo mật cao. Switch Unmanaged là giải pháp phù hợp cho bất kỳ hệ thống mạng nào cần sự đơn giản, thích hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, văn phòng, hộ gia đình…