Switch chia mạng (Tổng 105 sản phẩm chính hãng)

Switch Totolink SW24D cổng RJ45 10/100Mbps

P/N: Totolink SW24D

Giá: 1.833.000 đ Giảm 68%

Bán: 584.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Totolink SG24 cổng RJ45 10/100/1000Mbps

P/N: 0

Giá: 1.833.000 đ Giảm 24%

Bán: 1.390.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Totolink SW1008P Gigabit 10/100Mbps PoE

P/N: Totolink SW1008P

1.650.000 đ

Switch TP-Link TL-SF1005LP (10/100Mbps/ 5 Cổng/ 4 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SF1005LP

Giá: 850.000 đ Giảm 30%

Bán: 599.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1430 16G R8R48A Class4 124W (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ 16 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: R8R48A

Giá: 7.548.000 đ Giảm 10%

Bán: 6.790.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Totolink S505 (10/100Mbps/ 5 Cổng/ Vỏ Nhựa)

P/N: Totolink S505

Giá: 129.000 đ Giảm 16%

Bán: 109.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1005LP (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ 4 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1005LP

Giá: 1.050.000 đ Giảm 25%

Bán: 790.000 đ

Giá ưu đãi

Switch HPE Aruba 2530-8G PoE J9774A (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: J9774A

Giá: 8.733.000 đ Giảm 19%

Bán: 7.100.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS326 (Gigabit (1000Mbps)/ 28 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: LGS326

Giá: 8.248.000 đ Giảm 15%

Bán: 6.990.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-26P-K9-E (Gigabit (1000Mbps)/ 28 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 24 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-26P-K9-E

Giá: 16.359.000 đ Giảm 19%

Bán: 13.300.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG116 (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG116

Giá: 1.500.000 đ Giảm 14%

Bán: 1.290.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1430 8G R8R45A (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: R8R45A

Giá: 1.668.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.390.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS326P (Gigabit (1000Mbps)/ 28 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 24 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: LGS326P

Giá: 15.486.000 đ Giảm 19%

Bán: 12.590.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-50P-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 50 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 48 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-50P-K9-EU

Giá: 31.188.000 đ Giảm 17%

Bán: 25.990.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1016PE (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ Smart Switch/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1016PE

Giá: 5.520.000 đ Giảm 19%

Bán: 4.488.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1005D (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ Vỏ Nhựa)

P/N: TL-SG1005D

Giá: 359.000 đ Giảm 17%

Bán: 299.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1430 8G 64W R8R46A (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: R8R46A

Giá: 4.118.000 đ Giảm 15%

Bán: 3.490.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1430 5G R8R44A (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: R8R44A

Giá: 1.341.000 đ Giảm 19%

Bán: 1.090.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS318P (Gigabit (1000Mbps)/ 20 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 16 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: LGS318P

Giá: 8.026.000 đ Giảm 17%

Bán: 6.688.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG350-28-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 28 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: SG350-28-K9-EU

Giá: 13.558.000 đ Giảm 15%

Bán: 11.490.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1008 (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1008

Giá: 1.074.000 đ Giảm 17%

Bán: 895.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1008MP (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1008MP

Giá: 2.490.000 đ Giảm 28%

Bán: 1.799.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1430 16G R8R47A (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: R8R47A

Giá: 4.367.000 đ Giảm 19%

Bán: 3.550.000 đ

Giá ưu đãi

Switch HPE Aruba 2530-48G J9775A (Gigabit (1000Mbps)/ 52 Cổng/ 4 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: J9775A

Giá: 27.360.000 đ Giảm 17%

Bán: 22.800.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS124 (Gigabit (1000Mbps)/ 24 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: LGS124

Giá: 3.363.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.850.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG350-10SFP-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 10 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: SG350-10SFP-K9-EU

Giá: 10.935.000 đ Giảm 19%

Bán: 8.890.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link JetStream TL-SG2210P (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG2210P

Giá: 3.408.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.888.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG105E (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG105E

Giá: 729.000 đ Giảm 7%

Bán: 680.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1930 JL685A (Gigabit (1000Mbps)/ 48 Cổng/ 4 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: JL685A

Giá: 15.576.000 đ Giảm 15%

Bán: 13.200.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS116 (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: Linksys LGS116

Giá: 2.571.000 đ Giảm 19%

Bán: 2.090.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG350-52-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 52 Cổng/ 2 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: SG350-52-K9-EU

Giá: 23.028.000 đ Giảm 17%

Bán: 19.190.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SF1005P (10/100Mbps/ 5 Cổng/ 4 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SF1005P

Giá: 875.000 đ Giảm 17%

Bán: 729.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link JetStream TL-SG2210MP (Gigabit (1000Mbps)/ 10 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG2210MP

Giá: 4.919.000 đ Giảm 19%

Bán: 3.999.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1005P (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ 4 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1005P

Giá: 1.299.000 đ Giảm 27%

Bán: 950.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1430 24G R8R49A (Gigabit (1000Mbps)/ 24 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: R8R49A

Giá: 4.472.000 đ Giảm 15%

Bán: 3.790.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1930 JL682A (Gigabit (1000Mbps)/ 24 Cổng/ 4 SFP/ Managed Switch/ Vỏ Thép)

P/N: JL682A

Giá: 9.594.000 đ Giảm 19%

Bán: 7.800.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS108 (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: Linksys LGS108

Giá: 1.164.000 đ Giảm 17%

Bán: 970.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-50-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 50 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-50-K9-EU

Giá: 16.402.000 đ Giảm 15%

Bán: 13.900.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SF1016DS (10/100Mbps/ 16 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SF1016DS

Giá: 1.002.000 đ Giảm 15%

Bán: 849.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1016 (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1016

Giá: 2.202.000 đ Giảm 19%

Bán: 1.790.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG105 (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG105

Giá: 499.000 đ Giảm 23%

Bán: 385.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1430 26G 2SFP R8R50A (Gigabit (1000Mbps)/ 24 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: R8R50A

Giá: 7.368.000 đ Giảm 19%

Bán: 5.990.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Planet GSW1601 (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: GSW1601

Giá: 2.028.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.690.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS105 (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: Linksys LGS105

Giá: 812.000 đ Giảm 15%

Bán: 688.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-08-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: SG250-08-K9-EU

Giá: 4.305.000 đ Giảm 19%

Bán: 3.500.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG108PE (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Smart Switch/ 4 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG108PE

Giá: 1.799.000 đ Giảm 25%

Bán: 1.349.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link LS105G (Gigabit (1000Mbps)/ 5 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TP-Link LS105G

Giá: 449.000 đ Giảm 16%

Bán: 379.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Planet GSW2401 (Gigabit (1000Mbps)/ 24 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: GSW2401

Giá: 2.820.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.390.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Linksys LGS108P (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Smart Switch/ 4 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: Linksys LGS108P

Giá: 3.506.000 đ Giảm 19%

Bán: 2.850.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco CBS110-16T-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: CBS110-16T-EU

Giá: 3.490.000 đ Giảm 11%

Bán: 3.090.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SF1009P (10/100Mbps/ 9 Cổng/ 8 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SF1009P

Giá: 1.090.000 đ Giảm 18%

Bán: 899.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1008P (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ 4 cổng PoE/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1008P

Giá: 1.699.000 đ Giảm 26%

Bán: 1.250.000 đ

Giá ưu đãi

Switch TP-Link TL-SG1016D (Gigabit (1000Mbps)/ 16 Cổng/ Vỏ Thép)

P/N: TL-SG1016D

Giá: 1.599.000 đ Giảm 19%

Bán: 1.295.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Aruba Instant On 1830 24G JL812A (Gigabit (1000Mbps)/ 24 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: JL812A

Giá: 7.422.000 đ Giảm 15%

Bán: 6.290.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Totolink S808G (Gigabit (1000Mbps)/ 8 Cổng/ Vỏ Nhựa)

P/N: S808G

Giá: 486.000 đ Giảm 19%

Bán: 395.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco SG250-18-K9-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 20 Cổng/ 2 SFP/ Smart Switch/ Vỏ Thép)

P/N: Cisco SG250-18-K9-EU

Giá: 8.040.000 đ Giảm 17%

Bán: 6.700.000 đ

Giá ưu đãi

Switch Cisco CBS110-24T-EU (Gigabit (1000Mbps)/ 26 Cổng/ 2 SFP)

P/N: CBS110-24T-EU

Giá: 4.890.000 đ Giảm 4%

Bán: 4.690.000 đ

Giá ưu đãi
1 2

MANAGED SWITCH VÀ UNMANAGED SWITCH

1. Switch Unmanaged

Switch Unmanaged là Switch cho phép người sử dụng kết nối các thiết bị lại với nhau một cách đơn giản và nhanh chóng nhất, dễ sử dụng chỉ cần cắm vào là chạy (plug and play) mà không cần phải cấu hình do đó người sử dụng không cần phải có kiến thức chuyên sâu về IT.

Một loại Switch Unmanaged

Ngoài ra Switch Unmanaged còn cung cấp cho người sử dụng tín hiệu và tình trạng kết nối thông qua đèn tín hiệu LED trên các port và các nút gạt chuyển chế độ một cách đơn giản nhất.

2. Switch Managed

Managed switch cung cấp hàng loạt tính năng quan trọng cho việc vận hành và giảm sát mạng lưới. Đầu tiên Managged switch cho phép bạn trạng thái của mạng nếu có bất kỳ vấn đề gì bất thường xảy ra chẳng hạn như mất kết nối cổng, mất điện…  Managed switch sẽ gửi ngay  thông báo tới người quan trị mạng để có hành động khắc phục kịp thời thông qua giao diện hoạt cảnh báo bằng báo động.

Managed switch cho phép quản lý và phân luồng dữ liệu, tốc độ truyền từng cổng theo một kịch bản hoặc theo thứ tự ưu tiên định sẵn cho phép mạng lưới hoạt động nhịp nhàng không xung đột nhất là trong các mạng lớn với nhiều thiết bị hoặc lưu lượng dữ liệu lớn.

Với sự phát triển nhanh của công nghệ một vài dòng Managed Switch được phát triển thêm một số tính năng đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng cụ thể như PoE ( truyền dữ liệu và điện qua mạng Ethernet) . Trong trường hợp sử dụng PoE switch không chỉ đóng vài trò quản lý dữ liệu đơn thuần mà còn còn khá năng bật tắt hay reset định kỳ camera từ xa tránh việc phải tới tận nơi để kiểm tra và khởi động lại.

3. So sánh

Loại Managed Switch Unmanaged Switch
Tính năng VLAN nâng cao, redundancy, DHCP snooping, port mirroring, QoS, SNMP… Tính năng hạn chế đa phần là không thể thay đổi.
Khả năng vận hành Khả năng tùy chỉnh , điều khiển phân luồng dữ liệu dựa trên thứ tự ưu tiên , kế hoạch lập trình trước , Khả năng giám sát và phát hiện sự cố từ xa. Khả năng chia năng tải giám sát công suất từng cổng với Switch hỗ trợ PoE Cắm và Chạy
Bảo mật Bảo mật cao, hỗ trợ giám sát và quản lý dữ liệu. Chỉ bảo mật ở mức vật lý
Chi phí Giá cao Giá rẻ
Ứng dụng Switch Managed là giải pháp cho hệ thống cần sự quy mô lớn về kiến trúc mạng, phức tạp , dữ liệu lớn , bảo mật cao. Switch Unmanaged là giải pháp phù hợp cho bất kỳ hệ thống mạng nào cần sự đơn giản, thích hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, văn phòng, hộ gia đình…