Trục in, dây Curoa, module mạng (Tổng 14 sản phẩm)

Dây curoa máy in mã vạch Zebra ZT410 / ZT411 300 DPI (USB Host, EZPL)

P/N: CUROAZT411300

Giá: 1.590.000 đ Giảm 19%

Bán: 1.290.000 đ

Giá ưu đãi

Dây curoa máy in mã vạch Zebra ZT410 / ZT411 600 DPI (USB Host, EZPL)

P/N: CUROAZT411600

Giá: 1.590.000 đ Giảm 19%

Bán: 1.290.000 đ

Giá ưu đãi

Dây curoa máy in mã vạch Zebra ZT410 / ZT411 203 DPI (USB Host, EZPL)

P/N: CUROAZT411203

Giá: 1.590.000 đ Giảm 19%

Bán: 1.290.000 đ

Giá ưu đãi

Dây curoa máy in mã vạch Zebra ZT420 / ZT421 203 DPI (USB Host, EZPL)

P/N: CUROAZT421203

Giá: 1.550.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.290.000 đ

Giá ưu đãi

Dây curoa máy in mã vạch Zebra ZT420 / ZT421 300 DPI (USB Host, EZPL)

P/N: CUROAZT421300

Giá: 1.550.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.290.000 đ

Giá ưu đãi

Dây curoa máy in mã vạch Zebra ZT510 203 DPI (USB Host, EZPL)

P/N: CUROAZT510203

Giá: 1.590.000 đ Giảm 15%

Bán: 1.350.000 đ

Giá ưu đãi

Dây curoa máy in mã vạch Zebra ZT510 300 DPI (USB Host, EZPL)

P/N: CUROAZT510300

Giá: 1.590.000 đ Giảm 15%

Bán: 1.350.000 đ

Giá ưu đãi

Dây curoa máy in mã vạch Zebra ZT610 (203dpi, 300dpi, 600dpi)

P/N: CUROAZT610

Giá: 1.650.000 đ Giảm 12%

Bán: 1.450.000 đ

Giá ưu đãi

Card mạng mô-đun Ethernet (LAN) cho Zebra ZD421

P/N: P1112640-015

Giá: 2.500.000 đ Giảm 28%

Bán: 1.790.000 đ

Giá ưu đãi

Trục cuốn giấy cho máy in mã vạch ZT610/ZT621R

P/N: P1083320-084

Giá: 11.500.000 đ Giảm 17%

Bán: 9.500.000 đ

Giá ưu đãi