Máy quét để bàn Zebra (Tổng 6 sản phẩm)

Máy quét để bàn Zebra đáp ứng nhu cầu về lưu lượng truy cập có khối lượng cao nhất, sử dụng công nghệ quét mã vạch tiên tiến, có thể quét thông tin sản phẩm một cách nhanh chóng và chính xác, đồng thời giúp các cửa hàng hợp lý hóa hoạt động của mình cùng với nhiều tính năng tích hợp với POS.

Máy quét mã vạch 2D Zebra DS9308

P/N: DS9308-SR4U2100AZW

Giá: 3.250.000 đ Giảm 13%

Bán: 2.815.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu quét mã vạch DS7708

P/N: DS7708-SR00004ZCWW

Giá: 5.867.000 đ Giảm 10%

Bán: 5.280.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch Zebra DS9908

P/N: DS9908-SR00004Z

Giá: 6.150.000 đ Giảm 11%

Bán: 5.490.000 đ

Giá ưu đãi