Camera đo thân nhiệt (Tổng 6 sản phẩm)

Camera đo thân nhiệt cầm tay Hikvison DS-2TP31B-3AUF 4.0Megapixel

P/N: Hikvison DS-2TP31B-3AUF

Giá: 33.787.000 đ Giảm 23%

Bán: 25.990.000 đ

Giá ưu đãi

Camera đo thân nhiệt Hikvison DS-2TD1217B-3/PA(B) 4.0Megapixel

P/N: Hikvison DS-2TD1217B-3/PA(B)

Giá: 116.207.000 đ Giảm 23%

Bán: 89.390.000 đ

Giá ưu đãi

Camera đo thân nhiệt Hikvison DS-2TD2617B-3/PA(B) 4.0Megapixel

P/N: Hikvison DS-2TD2617B-3/PA(B)

Giá: 116.207.000 đ Giảm 23%

Bán: 89.390.000 đ

Giá ưu đãi

Camera đo thân nhiệt Hikvison DS-2TD1217B-6/PA(B) 4.0Megapixel

P/N: Hikvison DS-2TD1217B-6/PA(B)

Giá: 116.207.000 đ Giảm 23%

Bán: 89.390.000 đ

Giá ưu đãi

Camera đo thân nhiệt Hikvison DS-2TD2617B-6/PA(B) 4.0Megapixel

P/N: Hikvison DS-2TD2617B-6/PA(B)

Giá: 116.207.000 đ Giảm 23%

Bán: 89.390.000 đ

Giá ưu đãi

Camera đo thân nhiệt cầm tay Wifi Hikvison DS-2TP21B-6AVF/W 4.0Megapixel

P/N: Hikvison DS-2TP21B-6AVF/W

Giá: 141.687.000 đ Giảm 23%

Bán: 108.990.000 đ

Giá ưu đãi