Phụ kiện cho máy in mã vạch (Tổng 109 sản phẩm)

0

Đầu in mã vạch Zebra ZT230 203dpi / ZT231 203dpi (P1037974-010)

P/N: P1037974-010

Giá: 8.700.000 đ Giảm 19%

Bán: 7.050.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT230 300dpi ZT231 300dpi(P1037974-011)

P/N: P1037974-011

Giá: 9.860.000 đ Giảm 19%

Bán: 7.990.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT411 (300dpi) P1058930-010

P/N: P1058930-010

Giá: 9.460.000 đ Giảm 16%

Bán: 7.950.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT411 (203dpi) P1058930-009

P/N: P1058930-009

Giá: 8.210.000 đ Giảm 17%

Bán: 6.790.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT411 (600dpi) P1058930-011

P/N: P1058930-011

Giá: 22.090.000 đ Giảm 21%

Bán: 17.495.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra 110PAX4 (305 dpi)

P/N:

Giá: 15.700.000 đ Giảm 17%

Bán: 13.033.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra 170XiII & 170XiIII (300 dpi)

P/N: 170XiII

Giá: 27.470.000 đ Giảm 16%

Bán: 23.074.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra GX430t (305 dpi)

P/N: 105934-039

Giá: 8.280.000 đ Giảm 19%

Bán: 6.707.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT421 300Dpi (P1058930-013)

P/N: P1058930-013

Giá: 15.350.000 đ Giảm 20%

Bán: 12.290.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZM400 300dpi (79801M)

P/N: 79801M

Giá: 11.310.000 đ Giảm 16%

Bán: 9.500.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZM400 203dpi (79800M)

P/N: 79800M

Giá: 8.500.000 đ Giảm 11%

Bán: 7.550.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZM400 600dpi (79802M)

P/N: 79802M

Giá: 24.350.000 đ Giảm 16%

Bán: 20.450.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra 170Xi4 300Dpi (P1004237)

P/N: P1004237

Giá: 18.720.000 đ Giảm 14%

Bán: 16.103.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZM600 203dpi (79803M)

P/N: 79803M

Giá: 13.720.000 đ Giảm 19%

Bán: 11.111.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZM600 300dpi (79804M)

P/N: 79804M

Giá: 14.540.000 đ Giảm 16%

Bán: 12.211.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra 105SL plus 300dpi (P1053360-019)

P/N: P1053360-019

Giá: 9.500.000 đ Giảm 9%

Bán: 8.650.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra 105SL plus (203 dpi)/P1053360-018

P/N: P1053360-018

Giá: 10.060.000 đ Giảm 16%

Bán: 8.450.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra 110Xi4 300Dpi (P1004232)

P/N: P1004232

Giá: 12.770.000 đ Giảm 17%

Bán: 10.600.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT510 203dpi (P1083347-005)

P/N: P1083347-005

Giá: 9.810.000 đ Giảm 19%

Bán: 7.945.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra Z4M 203 dpi (G79056-1M)

P/N: G79056-1M

Giá: 8.870.000 đ Giảm 17%

Bán: 7.361.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra 105SL 203 dpi (G324321M)

P/N: G324321M

Giá: 10.850.000 đ Giảm 19%

Bán: 8.790.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra S4M 203dpi (G41400M)

P/N: G41400M

Giá: 9.090.000 đ Giảm 19%

Bán: 7.361.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra S4M 300dpi (G41401M)

P/N: G41401M

Giá: 10.070.000 đ Giảm 16%

Bán: 8.460.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra 105SL 300dpi (G32433M)

P/N: G32433M

Giá: 9.500.000 đ Giảm 8%

Bán: 8.700.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT420 (300dpi)/P1058930-013

P/N: P1058930-013

Giá: 14.850.000 đ Giảm 17%

Bán: 12.290.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT421 203Dpi (P1058930-012)

P/N: P1058930-012

Giá: 8.900.000 đ Giảm 6%

Bán: 8.350.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT420 (203dpi)/P1058930-012

P/N: P1058930-012

Giá: 8.990.000 đ Giảm 7%

Bán: 8.350.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT410 600dpi (P1058930-011)

P/N: P1058930-011

Giá: 21.300.000 đ Giảm 18%

Bán: 17.495.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT410 203dpi (P1058930-009)

P/N: P1058930-009

Giá: 8.020.000 đ Giảm 15%

Bán: 6.790.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT410 300dpi (P1058930-010)

P/N: P1058930-010

Giá: 9.810.000 đ Giảm 19%

Bán: 7.950.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT610 300dpi (P1083320-011)

P/N: P1083320-011

Giá: 13.320.000 đ Giảm 20%

Bán: 10.650.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT620 300dpi (P1083320-016)

P/N: P1083320-016

Giá: 16.860.000 đ Giảm 14%

Bán: 14.500.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Datamax-O-Neil I-4310 Mark I (300dpi)

P/N: PHD20-2279-01

Giá: 12.730.000 đ Giảm 14%

Bán: 10.950.000 đ

Giá ưu đãi

Máy cuốn decal tem nhãn tự động GODEX T10

P/N: T10

Giá: 6.500.000 đ Giảm 9%

Bán: 5.900.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT610 600dpi (P1083320-012)

P/N: P1083320-012

Giá: 14.300.000 đ Giảm 15%

Bán: 12.190.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Datamax-O-Neil H-4606 (600 dpi)

P/N: H4606

Giá: 2.850.000 đ Giảm -754%

Bán: 24.350.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra 110Xi4 600Dpi

P/N:

Giá: 18.800.000 đ Giảm 17%

Bán: 15.600.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra ZT510 300dpi (P1083347-006)

P/N: P1083347-006

Giá: 10.170.000 đ Giảm 17%

Bán: 8.445.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Zebra 110Xi4 203dpi (P1004230)

P/N: P1004230

Giá: 15.400.000 đ Giảm 19%

Bán: 12.478.000 đ

Giá ưu đãi

Dao cắt cho máy in mã vạch Bixolon TX403

P/N: TX403

Giá: 3.186.000 đ Giảm 19%

Bán: 2.590.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Datamax-O-Neil M-4210

P/N:

Giá: 14.930.000 đ Giảm 14%

Bán: 12.840.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Datamax-O-Neil M-4206 và M-4208 (203 dpi)

P/N:

Giá: 10.450.000 đ Giảm 14%

Bán: 8.990.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in máy in mã vạch Datamax E-4204b max III

P/N: PHD20-2267-01

Giá: 3.220.000 đ Giảm 14%

Bán: 2.772.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in Datamax-ONeil I-4212e Mark-II

P/N: PHD20-2278-01

Giá: 10.760.000 đ Giảm 16%

Bán: 8.990.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Datamax-O-Neil H-Class (300 dpi)

P/N:

Giá: 20.520.000 đ Giảm 17%

Bán: 17.028.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Datamax I-4604 (600 dpi)

P/N: I4604

Giá: 17.340.000 đ Giảm 17%

Bán: 14.390.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Datamax E-4205 Mark II (203dpi)

P/N: E4205

Giá: 3.320.000 đ Giảm 16%

Bán: 2.790.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Datamax I-4308 (300dpi)

P/N: I4308

Giá: 13.900.000 đ Giảm 31%

Bán: 9.600.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Godex G530 (300dpi)

P/N:

Giá: 3.270.000 đ Giảm 16%

Bán: 2.750.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Bixolon T400 (TX400)

P/N:

Giá: 3.390.000 đ Giảm 16%

Bán: 2.850.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Godex GE330 (300 dpi)

P/N:

Giá: 3.310.000 đ Giảm 17%

Bán: 2.750.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in máy mã vạch Bixolon TX403/ T403 (Dùng cho máy TX403/T403)

P/N:

Giá: 3.360.000 đ Giảm 17%

Bán: 2.790.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Godex G500 (203dpi)

P/N:

Giá: 1.650.000 đ Giảm 31%

Bán: 1.145.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Godex EZ130 (300dpi)

P/N:

Giá: 3.270.000 đ Giảm 16%

Bán: 2.750.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Godex EZ120 (203dpi)

P/N:

Giá: 1.860.000 đ Giảm 14%

Bán: 1.600.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Godex RT730/730i/730iwi (300dpi)

P/N:

Giá: 3.520.000 đ Giảm 19%

Bán: 2.850.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch SATO GL408e (203 dpi)

P/N:

Giá: 17.450.000 đ Giảm 17%

Bán: 14.480.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Godex EZ2250i (203dpi)

P/N:

Giá: 7.650.000 đ Giảm 19%

Bán: 6.200.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch SATO CL412E (305 dpi)

P/N:

Giá: 14.480.000 đ Giảm 16%

Bán: 12.167.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in mã vạch Godex EZ2350i (300dpi)

P/N:

Giá: 8.190.000 đ Giảm 17%

Bán: 6.800.000 đ

Giá ưu đãi
1 2

Phụ kiện cho máy in mã vạch

Trong ngành công nghiệp hiện đại, có một số bộ phận quan trọng không thể thiếu như đầu in, trục và dây curoa. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc hoạt động của máy móc và hệ thống sản xuất. Hãy cùng tìm hiểu về những bộ phận này và lợi ích của việc sử dụng chúng.

Đầu in

Đầu in là bộ phận quan trọng trong ngành in ấn. Nó là thành phần chịu trách nhiệm chuyển hình ảnh từ một file số trên máy tính thành hình ảnh in trên giấy hoặc bề mặt khác. Có nhiều loại đầu in khác nhau như đầu in laser, đầu in mực nước, đầu in nhiệt, và nhiều loại khác. Lợi ích của đầu in bao gồm:

  • In ấn chất lượng cao: Đầu in hiện đại cho phép tạo ra hình ảnh sắc nét và độ phân giải cao.
  • Tốc độ in ấn: Đầu in nhanh chóng giúp tăng năng suất sản xuất.
  • Tiết kiệm thời gian và công sức: Sử dụng đầu in tự động giảm bớt công việc thủ công.

Trục in

Trục in à một thành phần quan trọng trong máy móc và thiết bị công nghiệp. Trục có nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm trục chuyển động, trục quay, và trục trục lăn. Lợi ích của trục bao gồm:

  • Truyền động hiệu quả: Trục giúp truyền động từ một điểm này sang một điểm khác trong máy móc.
  • Tính ổn định: Trục giữ cho các bộ phận khác được cố định và hoạt động một cách đồng nhất.
  • Đa dạng ứng dụng: Trục được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như ô tô, sản xuất, và gia công kim loại.

Dây Curoa

Dây curoa là một loại dây đai mà một hoặc nhiều răng nhỏ chạy dọc theo chiều dài của nó. Dây curoa thường được sử dụng để truyền động hoặc truyền tải lực từ một vị trí này đến vị trí khác. Lợi ích của dây curoa bao gồm:

  • Hiệu suất cao: Dây curoa giúp truyền động hiệu quả và không bị trượt.
  • Bền và ít bảo trì: Chúng không đòi hỏi nhiều công việc bảo dưỡng và có tuổi thọ cao.
  • Sử dụng đa dạng: Dây curoa có thể được áp dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau như máy nén, máy làm mát, và nhiều thiết bị công nghiệp khác.