Màn chiếu điện (Tổng 28 sản phẩm)

Màn chiếu điện Prima EES-70S ( 1m78 x 1m78 ) - 100 inch

P/N: Prima EES-70S

Giá: 2.600.000 đ Giảm 47%

Bán: 1.390.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu điện Prima EES-250S ( 5m10 x3m80 ) - 250 inch

P/N: Prima EES-250S

Giá: 24.890.000 đ Giảm 20%

Bán: 19.900.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu điện Prima EES-84S ( 2m13 x 2m13 ) - 120 inch

P/N: Prima EES-84S

Giá: 2.600.000 đ Giảm 35%

Bán: 1.690.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu điện Prima EES-300S ( 6m10x4m57 ) - 300 inch

P/N: Prima EES-300S

Giá: 38.890.000 đ Giảm 23%

Bán: 29.900.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu điện Prima EES-80S ( 2m03 x 2m03 ) - 113 inch

P/N: Prima TEB-150S

Giá: 2.600.000 đ Giảm 39%

Bán: 1.590.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu điện Prima EES-200S 200 inch

P/N: Prima EES-200S

Giá: 7.990.000 đ Giảm 29%

Bán: 5.690.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu điện Prima EES-96S ( 2m44 x 2m44 ) - 136 inch

P/N: Prima EES-96S

Giá: 2.600.000 đ Giảm 27%

Bán: 1.890.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu điện Prima EES-170S ( 3m05x3m05 ) - 170 inch

P/N: Prima EES-170S

Giá: 4.300.000 đ Giảm 42%

Bán: 2.490.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu điện Prima EES-150S ( 3m05x2m29 ) - 150 inch

P/N: Prima EES-150S

Giá: 4.300.000 đ Giảm 48%

Bán: 2.220.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu điện Dalite PW250ES (5.10 m x 3.8 m)

P/N: Dalite PW250ES

Giá: 26.900.000 đ Giảm 26%

Bán: 19.900.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu điện Dalite PW300ES (6.10m x 4.57 m)

P/N: Dalite PW300ES

Giá: 39.750.000 đ Giảm 21%

Bán: 31.500.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu điện Dalite PW400ES (8.13m x 6.10 m)

P/N: Dalite PW400ES

Giá: 123.750.000 đ Giảm 20%

Bán: 99.000.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu điện Dalite PW96EST (2,44m x 1,83m)

P/N: Dalite PW96EST

Giá: 2.900.000 đ Giảm 31%

Bán: 1.990.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu điện Dalite P250ES (4,6m x 4.6 m)

P/N: Dalite P250ES

Giá: 30.000.000 đ Giảm 33%

Bán: 19.990.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu điện Dalite âm trầm 4K 100 inch Tab-Tension CM-1009EST

P/N: Dalite CM-1009EST

Giá: 14.690.000 đ Giảm 25%

Bán: 10.990.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu Điện Dalite P96EST 136 Inch

P/N: Dalite P96EST

Giá: 2.600.000 đ Giảm 23%

Bán: 1.990.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu điện Dalite P96ES (2.44x2.44met)

P/N: Dalite P96ES

Giá: 2.250.000 đ Giảm 22%

Bán: 1.750.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu điện Dalite PW96ES (2,44m x 1,83m)

P/N: Dalite PW96ES

Giá: 2.250.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.790.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu điện Dalite P200ES (3.6m x 3,6m)

P/N: Dalite P200ES

Giá: 8.650.000 đ Giảm 25%

Bán: 6.500.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu điện Dalite PW200ES (4,07m x 3,05m)

P/N: Dalite PW200ES

Giá: 9.750.000 đ Giảm 43%

Bán: 5.590.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu điện Dalite P80ES (2m03 x 2m03)

P/N: Dalite P80ES

Giá: 2.000.000 đ Giảm 26%

Bán: 1.490.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu điện Dalite PW180ES (3m60x2m70)

P/N: Dalite PW180ES

Giá: 8.500.000 đ Giảm 37%

Bán: 5.390.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu điện Dalite P60ES (1m52 x 1m52)

P/N: Dalite P60ES

Giá: 1.650.000 đ Giảm 30%

Bán: 1.150.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu điện Dalite P150ES (3,05x2,29 met)

P/N: Dalite P150ES

Giá: 2.890.000 đ Giảm 24%

Bán: 2.190.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu điện Dalite P170ES (3,05m x 3.05m)

P/N: Dalite P170ES

Giá: 4.150.000 đ Giảm 28%

Bán: 2.990.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu điện Dalite PW150ES (3,05m x 2,29m)

P/N: Dalite PW150ES

Giá: 3.650.000 đ Giảm 40%

Bán: 2.190.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu điện Dalite P84ES (2.13x2.13met)

P/N: Dalite P84ES

Giá: 2.150.000 đ Giảm 31%

Bán: 1.490.000 đ

Giá ưu đãi

Màn chiếu điện Dalite P70ES (1.78x1.78met)

P/N: Dalite P70ES

Giá: 1.750.000 đ Giảm 32%

Bán: 1.190.000 đ

Giá ưu đãi