Máy kiểm kho Datalogic (Tổng 6 sản phẩm)

Máy kiểm kho mã vạch di động Datalogic SKORPIO x4

P/N: SKORPIO X4

Giá: 15.500.000 đ Giảm 3%

Bán: 14.995.000 đ

Giá ưu đãi

Máy kiểm kho Datalogic Skorpio X5

P/N: Datalogic Skorpio X5

Giá bán: Liên hệ

Máy kiểm kho Datalogic Memor K

P/N: Datalogic Memor K

Giá bán: Liên hệ

Máy kiểm kho Datalogic Memor 11

P/N: Memor 11

Giá bán: Liên hệ

Máy kiểm kho Datalogic Joya Touch 22

P/N: Datalogic Joya Touch 22

Giá bán: Liên hệ

Máy kiểm kho Datalogic Falcon X4

P/N: Datalogic Falcon X4

Giá bán: Liên hệ