Máy chủ HPE (Tổng 5 sản phẩm)

HP

Máy chủ HPE ProLiant ML30 Gen10 (Intel Xeon/E-2224/3.40GHz/8Mb/ 16Gb/ 4TB/ 350W/ Tower 4U)

P/N: ML30-16GB-4TB

Giá: 41.290.000 đ Giảm 15%

Bán: 34.990.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Máy chủ HPE ProLiant ML30 Gen10 (Intel Xeon/E-2224/3.40GHz/8Mb/ 32GB (2x16GB)/ 2x2TB/ 350W/ Tower 4U)

P/N: ML30-32GB-2x2TB

Giá: 43.500.000 đ Giảm 14%

Bán: 37.500.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Máy chủ HPE ProLiant ML30 Gen10 (Intel Xeon/E-2224/3.40GHz/8Mb/ 16Gb/ 2TB/ 350W/ Tower 4U)

P/N: ML30-16GB-2TB

Giá: 35.730.000 đ Giảm 11%

Bán: 31.900.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Máy chủ HPE ProLiant ML30 Gen10 (Intel Xeon/E-2224/ 3.40GHz/ 8Mb/ 16Gb/ 2x2TB/ 350W/ Tower 4U)

P/N: ML30-16GB-2x2TB

Giá: 40.240.000 đ Giảm 13%

Bán: 34.990.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Máy chủ HPE ProLiant ML30 Gen10 (Intel Xeon/E-2224/3.40GHz/8Mb/ 32GB (2x16GB)/ 2x4TB/ 350W/ Tower 4U)

P/N: ML30-32GB-2x4TB

Giá: 41.290.000 đ Giảm 15%

Bán: 34.990.000 đ

Giá ưu đãi