Card mạng (Tổng 39 sản phẩm)

Card mạng không dây TP-Link USB TL-WN822N (Chuẩn N/ 300Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài)

P/N: TP-Link USB TL-WN822N

Giá: 359.000 đ Giảm 28%

Bán: 260.000 đ

Giá ưu đãi

Card mạng không dây TP-Link USB Archer T2U Nano (Chuẩn AC/ AC600Mbps/ Ăng-ten ngầm)

P/N: TP-Link USB Archer T2U Nano

Giá: 299.000 đ Giảm 13%

Bán: 259.000 đ

Giá ưu đãi

Card mạng không dây TP-Link PCI-E Archer T6E (Chuẩn AC/ AC1300Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài)

P/N: TP-Link PCI-E Archer T6E

Giá: 1.090.000 đ Giảm 24%

Bán: 829.000 đ

Giá ưu đãi

Card mạng không dây TP-Link USB TL-WN722N (Chuẩn N/ 150Mbps/ 1 Ăng-ten ngoài)

P/N: TP-Link USB TL-WN722N

Giá: 259.000 đ Giảm 23%

Bán: 199.000 đ

Giá ưu đãi

Card mạng không dây Asus USB AC53 NANO (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ Ăng-ten ngầm)

P/N: Asus USB-AC53 NANO

Giá: 499.000 đ Giảm 30%

Bán: 349.000 đ

Giá ưu đãi

Card mạng không dây TP-Link PCI-E TL-WN881ND (Chuẩn N/ 300Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài)

P/N: TP-Link PCI-E TL-WN881ND

Giá: 399.000 đ Giảm 25%

Bán: 299.000 đ

Giá ưu đãi

Cạc mạng có dây TP-Link PCI-E TX401 (10 Gigabit/ 1 Cổng RJ45)

P/N: TP-Link PCI-E TX401

Giá: 2.016.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.680.000 đ

Giá ưu đãi

Cạc mạng có dây TP-Link PCI-E TG-3468 (10/100/1000Mbps/ 1 Cổng)

P/N: TP-Link PCI-E TG-3468

Giá: 259.000 đ Giảm 12%

Bán: 229.000 đ

Giá ưu đãi

Card mạng không dây TP-Link USB Archer T3U Plus (Chuẩn AC/ AC1300Mbps/ Ăng-ten ngoài)

P/N: TP-Link USB Archer T3U Plus

Giá: 499.000 đ Giảm 30%

Bán: 349.000 đ

Giá ưu đãi

Thiết bị kết nối Bluetooth TP-Link UB400 (4.0)

P/N: TP-Link UB400

Giá: 186.000 đ Giảm 17%

Bán: 155.000 đ

Giá ưu đãi

Card mạng không dây TP-Link PCI-E Archer TX55E (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ Bluetooth)

P/N: TP-Link PCI-E Archer TX55E

Giá: 899.000 đ Giảm 14%

Bán: 769.000 đ

Giá ưu đãi

Cạc mạng không dây TP-Link PCI-E TL-WN781ND (Chuẩn N/ 150Mbps/ 1 Ăng-ten ngoài)

P/N: TP-Link PCI-E TL-WN781ND

Giá: 239.000 đ Giảm 23%

Bán: 185.000 đ

Giá ưu đãi

Card mạng có dây Intel PCI-E I350-T2 (10/100/1000Mbps/ 2 Cổng RJ45)

P/N: Intel PCI-E I350-T2

Giá: 2.748.000 đ Giảm 17%

Bán: 2.290.000 đ

Giá ưu đãi

Cạc mạng không dây TP-Link PCI-E Archer T4E (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài)

P/N: TP-Link PCI-E Archer T4E

Giá: 799.000 đ Giảm 31%

Bán: 549.000 đ

Giá ưu đãi

Card mạng không dây TP-Link USB Archer T3U (Chuẩn AC/ AC1300Mbps/ Ăng-ten ngầm)

P/N: TP-Link USB Archer T3U

Giá: 449.000 đ Giảm 24%

Bán: 339.000 đ

Giá ưu đãi

Card mạng có dây Intel PCI-E I350-T4 (10/100/1000Mbps/ 4 Cổng RJ45)

P/N: Intel PCI-E I350-T4

Giá: 5.640.000 đ Giảm 17%

Bán: 4.700.000 đ

Giá ưu đãi

Card mạng không dây TP-Link PCI-E Archer T2E (Chuẩn AC/ AC600Mbps/ 1 Ăng-ten ngoài)

P/N: TP-Link PCI-E Archer T2E

Giá: 590.000 đ Giảm 26%

Bán: 439.000 đ

Giá ưu đãi

Card mạng Totolink PX1000 PCI-E Gigabit

P/N: Totolink PX1000

Giá: 184.000 đ Giảm 14%

Bán: 159.000 đ

Giá ưu đãi

Card mạng không dây TP-Link USB Archer T2UB Nano (Chuẩn AC/ AC600Mbps/ Ăng-ten ngầm/ Bluetooth)

P/N: TP-Link USB Archer T2UB Nano

Giá: 318.000 đ Giảm 17%

Bán: 265.000 đ

Giá ưu đãi

Cạc mạng không dây Asus PCI-E PCE-AX3000 Tray (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài)

P/N: Asus PCI-E PCE-AX3000

Giá: 899.000 đ Giảm 29%

Bán: 639.000 đ

Giá ưu đãi

Card mạng Wi-Fi Totolink N300UM chuẩn N 300Mbps

P/N: Totolink N300UM

Giá: 199.000 đ Giảm 30%

Bán: 139.000 đ

Giá ưu đãi

Card mạng không dây Asus USB AX56 (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài)

P/N: Asus USB AX56

Giá: 1.632.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.360.000 đ

Giá ưu đãi

Card mạng không dây TP-Link PCI-E Archer T5E (Chuẩn AC/ AC1200Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ Bluetooth)

P/N: TP-Link PCI-E Archer T5E

Giá: 899.000 đ Giảm 28%

Bán: 649.000 đ

Giá ưu đãi

Card mạng Wi-Fi Totolink N150UA-V5 USB chuẩn N150Mbps

P/N: N150UA-V5

Giá: 189.000 đ Giảm 23%

Bán: 145.000 đ

Giá ưu đãi

Card mạng không dây TP-Link USB Archer T4U (Chuẩn AC/ AC1300Mbps/ Ăng-ten ngầm)

P/N: TP-Link USB Archer T4U

Giá: 559.000 đ Giảm 12%

Bán: 490.000 đ

Giá ưu đãi

Cạc mạng không dây TP-Link USB Archer TX20U Plus (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài)

P/N: TP-Link USB Archer TX20U Plus

Giá: 999.000 đ Giảm 20%

Bán: 799.000 đ

Giá ưu đãi

Card mạng Wifi USB TOTOLINK N160USM N150MBPS

P/N: TOTOLINK N160USM

Giá: 149.000 đ Giảm 20%

Bán: 119.000 đ

Giá ưu đãi

Card mạng không dây Totolink USB A650USM Nano (Chuẩn AC/ AC650Mbps/ Ăng-ten ngầm)

P/N: Totolink USB A650USM Nano

Giá: 269.000 đ Giảm 19%

Bán: 219.000 đ

Giá ưu đãi

Card mạng không dây TP-Link PCI-E Archer TX20E (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ Bluetooth)

P/N: TP-Link PCI-E Archer TX20E

Giá: 999.000 đ Giảm 40%

Bán: 599.000 đ

Giá ưu đãi

Card mạng không dây Asus PCI-E PCE-AX58BT (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài)

P/N: Asus PCI-E PCE-AX58BT

Giá: 1.699.000 đ Giảm 24%

Bán: 1.299.000 đ

Giá ưu đãi

Cạc mạng không dây TP-Link USB Archer T2U (Chuẩn AC/ AC600Mbps/ Ăng-ten ngầm)

P/N: TP-Link USB Archer T2U

Giá: 359.000 đ Giảm 20%

Bán: 288.000 đ

Giá ưu đãi

Card mạng không dây TP-Link PCI-E Archer TX50E (Chuẩn AX/ 2 Ăng-ten ngoài/ Bluetooth)

P/N: TP-Link PCI-E Archer TX50E

Giá: 1.290.000 đ Giảm 16%

Bán: 1.090.000 đ

Giá ưu đãi

Cạc mạng không dây TP-Link USB TL-WN725N Nano (Chuẩn N/ 150Mbps/ Ăng-ten ngầm)

P/N: TP-Link USB TL-WN725N Nano

Giá: 199.000 đ Giảm 25%

Bán: 149.000 đ

Giá ưu đãi

Card mạng không dây Totolink USB A650UA (Chuẩn AC/ AC650Mbps/ 1 Ăng-ten ngoài)

P/N: Totolink USB A650UA

Giá: 269.000 đ Giảm 31%

Bán: 185.000 đ

Giá ưu đãi

Card mạng không dây Totolink USB X6100UA (Chuẩn AX/ AX1800Mbps/ 1 Ăng-ten ngoài)

P/N: Totolink USB X6100UA

Giá: 599.000 đ Giảm 17%

Bán: 499.000 đ

Giá ưu đãi

Cạc mạng có dây Asus PCI-E XG-C100C (10 Gigabit/ 1 Cổng)

P/N: Asus PCI-E XG-C100C

Giá: 2.899.000 đ Giảm 21%

Bán: 2.290.000 đ

Giá ưu đãi

Card mạng không dây TP-Link USB TL-WN823N (Chuẩn N/ 300Mbps/ Ăng-ten ngầm)

P/N: TP-Link USB TL-WN823N

Giá: 259.000 đ Giảm 25%

Bán: 195.000 đ

Giá ưu đãi

Card mạng không dây TP-Link PCI-E Archer TX3000E (Chuẩn AX/ AX3000Mbps/ 2 Ăng-ten ngoài/ Bluetooth)

P/N: TP-Link PCI-E Archer TX3000E

Giá: 1.490.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.199.000 đ

Giá ưu đãi

Card mạng không dây TP-Link USB Archer T2U Plus (Chuẩn AC/ AC600Mbps/ Ăng-ten ngoài)

P/N: TP-Link USB Archer T2U Plus

Giá: 329.000 đ Giảm 12%

Bán: 289.000 đ

Giá ưu đãi