Trục in, Linh kiện khác (Tổng 8 sản phẩm)

Bo mạch chính máy in Epson TM-T81III-541

P/N:

Giá: 1.190.000 đ Giảm 12%

Bán: 1.045.000 đ

Giá ưu đãi

Adapter cho máy T82,T82II

P/N:

Giá: 790.000 đ Giảm 17%

Bán: 655.000 đ

Giá ưu đãi

Nguồn cho máy in hóa đơn EPSON C32C825341

P/N:

Giá: 1.360.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.127.000 đ

Giá ưu đãi

Cổng RS232 cho máy in hóa đơn Epson C32C823361

P/N:

Giá: 1.500.000 đ Giảm 12%

Bán: 1.320.000 đ

Giá ưu đãi

Cổng LAN cho máy in hóa đơn Epson C32C881008

P/N:

Giá: 3.480.000 đ Giảm 14%

Bán: 2.990.000 đ

Giá ưu đãi

Cổng USB cho máy in hóa đơn Epson C32C824131

P/N:

Giá: 2.840.000 đ Giảm 17%

Bán: 2.358.000 đ

Giá ưu đãi

Card LAN cho máy T82,T82II, U220

P/N:

Giá: 1.530.000 đ Giảm 12%

Bán: 1.350.000 đ

Giá ưu đãi

Chuông ngoài cho máy in nhà bếp C32C890634

P/N:

Giá: 740.000 đ Giảm 12%

Bán: 653.000 đ

Giá ưu đãi