Dòng để bàn rảnh tay (Tổng 12 sản phẩm)

Máy quét mã vạch Honeywell HF600 (2D)

P/N: YJ HF600-1-2USB

Giá: 2.800.000 đ Giảm 11%

Bán: 2.495.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch Honeywell HF680

P/N: HF680-1-2USB

Giá: 3.650.000 đ Giảm 15%

Bán: 3.095.000 đ

Giá ưu đãi

Máy quét mã vạch đa tia Honeywell MS-7980

P/N: 7980GEL-2USBC-0

Giá: 5.611.000 đ Giảm 10%

Bán: 5.050.000 đ

Giá ưu đãi

Máy đọc mã vạch Honeywell 7190G

P/N: 7190G-2USBX-0

Giá: 4.247.000 đ Giảm 7%

Bán: 3.950.000 đ

Giá ưu đãi

Máy đọc mã vạch Honeywell Genesis XP 7680g

P/N: 7680GSR-2-N

Giá bán: Liên hệ

Đầu đọc mã vạch Honeywell Stratos 2700

P/N: 2753-XS001

Giá bán: Liên hệ