Quầy thu ngân (Tổng 5 sản phẩm)

Bàn thu ngân cao cấp 1.8 mét

P/N: THUNGAN1M8PHU

Giá: 7.260.000 đ Giảm 18%

Bán: 5.950.000 đ

Giá ưu đãi

Bàn thu ngân cao cấp 1.5 mét

P/N: THUNGAN1M5PHU

Giá: 6.570.000 đ Giảm 17%

Bán: 5.450.000 đ

Giá ưu đãi

Bàn thu ngân cao cấp 1.2 mét

P/N: THUNGAN1M2KP

Giá: 5.440.000 đ Giảm 12%

Bán: 4.790.000 đ

Giá ưu đãi

Quầy thu ngân siêu thị SP-1800S

P/N: SP-1800S

Giá: 13.500.000 đ Giảm 37%

Bán: 8.500.000 đ

Giá ưu đãi

Bàn quầy thu ngân chuyên dụng 60x60cm

P/N: QUAYPHU60x60

Giá: 4.500.000 đ Giảm 44%

Bán: 2.500.000 đ

Giá ưu đãi