Quầy thu ngân (Tổng 5 sản phẩm)

0

Bàn thu ngân cao cấp 1.2 mét

P/N:

Giá: 5.440.000 đ Giảm 12%

Bán: 4.790.000 đ

Giá ưu đãi

Bàn thu ngân cao cấp 1.5 mét

P/N:

Giá: 6.570.000 đ Giảm 17%

Bán: 5.450.000 đ

Giá ưu đãi

Bàn thu ngân cao cấp 1.8 mét

P/N:

Giá: 7.260.000 đ Giảm 18%

Bán: 5.950.000 đ

Giá ưu đãi