1. Thương hiệu

  2. Khoảng giá

    Lọc

Thương hiệu RONGTA (Tổng 8 sản phẩm)

Cân in tem nhãn Rongta RLS1000 (RS232 + Lan) 15kg

P/N:

Giá: 12.030.000 đ Giảm 21%

Bán: 9.500.000 đ

Giá ưu đãi

Cân in tem nhãn Rongta RLS1000 (cổng wifi + RS232 + Lan) 15kg

P/N:

Giá: 14.560.000 đ Giảm 21%

Bán: 11.500.000 đ

Giá ưu đãi

Cân in tem nhãn Rongta RLS1100 (Lan + RS232) 30kg

P/N:

Giá: 11.990.000 đ Giảm 17%

Bán: 9.950.000 đ

Giá ưu đãi

Cân in tem nhãn Rongta RLS1100 (Wifi +Lan + RS232) 30 kg

P/N:

Giá: 13.530.000 đ Giảm 15%

Bán: 11.500.000 đ

Giá ưu đãi

Bàn phím cân Rongta RLS1100

P/N:

Giá: 2.230.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.850.000 đ

Giá ưu đãi

Bàn phím cân Rongta RLS1000

P/N:

Giá: 2.180.000 đ Giảm 15%

Bán: 1.850.000 đ

Giá ưu đãi