Thương hiệu Mettler Toledor (Tổng 9 sản phẩm)

Cân điện tử Mettler Toledo bPlus-T2

P/N: bPlus-T2

Giá: 27.000.000 đ Giảm 15%

Bán: 22.950.000 đ

Giá ưu đãi

Đầu in cân Bcom

P/N:

Giá: 4.530.000 đ Giảm 12%

Bán: 3.990.000 đ

Giá ưu đãi

Cân điện tử, in tem nhãn METTLER TOLEDO - bk1

P/N:

Giá: 37.010.000 đ Giảm 17%

Bán: 30.717.000 đ

Giá ưu đãi

Cân điện tử, in tem nhãn METTLER TOLEDO - 8442 Hanging

P/N:

Giá: 54.580.000 đ Giảm 15%

Bán: 46.391.000 đ

Giá ưu đãi

Cân điện tử, in tem nhãn METTLER TOLEDO - bTwin

P/N:

Giá: 27.400.000 đ Giảm 21%

Bán: 21.649.000 đ

Giá ưu đãi