Thương hiệu GPRINTER (Tổng 13 sản phẩm)

Máy in mã vạch Gprinter GP-1324T - 203dpi (USB+RS232)

P/N: GP-1324T

Giá: 3.100.000 đ Giảm 14%

Bán: 2.680.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Gprinter GP-3150TIN 230 DPI (USB + LAN + RS232)

P/N: GP-3150TIN

Giá: 2.882.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.450.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in vòng tay bệnh nhân Gprinter GP-3200TLA-203dpi

P/N: GP-3200TLA

Giá: 4.483.000 đ Giảm 13%

Bán: 3.900.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Gprinter GP-1335T - 300dpi (USB+RS232+LAN)

P/N: GP-1335T

Giá: 5.045.000 đ Giảm 11%

Bán: 4.490.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Gprinter GP-1824TC 203dpi ( USB+ RS232, Cutter)

P/N: GP-1824TC

Giá: 4.655.000 đ Giảm 13%

Bán: 4.050.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Gprinter GP-1835TC - 300 dpi ( có dao cắt) cổng LAN

P/N: GP-1835TC

Giá: 7.727.000 đ Giảm 12%

Bán: 6.800.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Gprinter 3120TUB

P/N: 3120TUB

Giá: 1.919.000 đ Giảm 14%

Bán: 1.650.000 đ

Giá ưu đãi

Máy in mã vạch Gprinter 3200TUB 203 DPI

P/N: 3200TUB

Giá bán: Liên hệ

Máy in mã vạch Gprinter GP-1524T - 203dpi (USB)

P/N: GP-1524T

Giá: 3.860.000 đ Giảm 25%

Bán: 2.900.000 đ

Giá ưu đãi