1. Thương hiệu

  2. Khoảng giá

    Lọc
  3. Chuẩn giao tiếp ổ cứng

    Dung lượng ổ cứng

    Phân loại ổ cứng

Ổ cứng SSD, HDD (Tổng 4 sản phẩm)

Ổ SSD Kingmax PQ3480 1Tb (NVMe PCIe/ Gen3x4 M2.2280/ 2500MB/s/ 2100MB/s)

P/N: Kingmax PQ3480

Giá: 1.690.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.350.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Kingmax PQ3480 128Gb (NVMe PCIe/ Gen3x4 M2.2280/ 2200MB/s/ 600MB/s)

P/N: Kingmax PQ3480

Giá: 460.000 đ Giảm 20%

Bán: 369.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Kingmax PQ3480 256Gb (NVMe PCIe/ Gen3x4 M2.2280/ 2300MB/s/ 1100MB/s)

P/N: Kingmax PQ3480

Giá: 610.000 đ Giảm 17%

Bán: 505.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Kingmax PQ3480 512Gb (NVMe PCIe/ Gen3x4 M2.2280/ 2500MB/s/ 2100MB/s)

P/N: Kingmax PQ3480

Giá: 870.000 đ Giảm 15%

Bán: 740.000 đ

Giá ưu đãi