1. Thương hiệu

  2. Khoảng giá

    Lọc
  3. Chuẩn giao tiếp ổ cứng

    Dung lượng ổ cứng

    Phân loại ổ cứng

Ổ cứng SSD, HDD (Tổng 15 sản phẩm)

Ổ cứng Western Digital Blue 1TB WD10EZEX (3.5Inch/ 7200rpm/ 64MB/ SATA3)

P/N: Western Digital Blue 1TB WD10EZEX

Giá: 1.450.000 đ Giảm 7%

Bán: 1.345.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Western Digital Blue 2TB WD20EZBX (3.5Inch/ 7200rpm/ 256MB/ SATA3)

P/N: Western Digital Blue 2TB WD20EZBX

Giá: 1.780.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.420.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Western Digital Purple 2TB WD23PURZ (3.5Inch/ 5400rpm/ 64MB/ SATA3/ Ổ Camera)

P/N: Western Digital Purple 2TB WD23PURZ

Giá: 1.800.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.499.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Western Digital Red Plus 2TB WD20EFZX (3.5Inch/ 5400rpm/ 128MB/ SATA3/ Ổ NAS)

P/N: Western Digital Red Plus 2TB WD20EFZX

Giá: 2.580.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.190.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Western Digital Purple 4TB WD43PURZ (3.5Inch/ 5400rpm/ 256MB/ SATA3/ Ổ Camera)

P/N: Western Digital Purple 4TB WD43PURZ

Giá: 3.110.000 đ Giảm 20%

Bán: 2.488.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Western Digital Blue 4TB WD40EZAX (3.5Inch/ 5400rpm/ 256MB/ SATA3)

P/N: Western Digital Blue 4TB WD40EZAX

Giá: 3.050.000 đ Giảm 17%

Bán: 2.540.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Western Digital Purple 6TB WD64PURZ (3.5Inch/ 5640rpm/ 256MB/ SATA3/ Ổ Camera)

P/N: Western Digital Purple 6TB WD64PURZ

Giá: 4.480.000 đ Giảm 15%

Bán: 3.800.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Western Digital Red Plus 6TB WD60EFPX (3.5Inch/ 5400rpm/ 256MB/ SATA3/ Ổ NAS)

P/N: Western Digital Red Plus 6TB WD60EFPX

Giá: 5.680.000 đ Giảm 20%

Bán: 4.540.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Western Digital Red Plus 6TB WD60EFZX (3.5Inch/ 5640rpm/ 128MB/ SATA3/ Ổ NAS)

P/N: Western Digital Red Plus 6TB WD60EFZX

Giá: 5.450.000 đ Giảm 17%

Bán: 4.540.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Western Digital Green WDS240G3G0A 240Gb (SATA3/ 2.5Inch/ 545MB/s/ 465MB/s)

P/N: Western Digital Green WDS240G3G0A

Giá: 610.000 đ Giảm 17%

Bán: 509.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Western Digital Green WDS240G3G0B 240Gb (SATA3/ M2.2280/ 545MB/s/ 465MB/s)

P/N: Western Digital Green WDS240G3G0B

Giá: 610.000 đ Giảm 15%

Bán: 519.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Western Digital Green WDS480G3G0A 480Gb (SATA3/ 2.5Inch/ 545MB/s/ 465MB/s)

P/N: Western Digital Green WDS480G3G0A

Giá: 970.000 đ Giảm 20%

Bán: 779.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Western Digital Blue SA510 WDS250G3B0A 250Gb (SATA3/ 2.5Inch/ 555MB/s/ 440MB/s)

P/N: Western Digital Blue SA510 WDS250G3B0A

Giá: 980.000 đ Giảm 16%

Bán: 820.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Western Digital Green SN350 480Gb WDS480G2G0C (NVMe PCIe/ 2400MB/s/ 1650MB/s)

P/N: Western Digital Green SN350

Giá: 980.000 đ Giảm 15%

Bán: 829.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Western Digital Blue SA510 WDS500G3B0A 500GB (SATA3/ 2.5Inch/ 560MB/s/ 510MB/s)

P/N: Western Digital Blue SA510 WDS500G3B0A

Giá: 1.250.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.000.000 đ

Giá ưu đãi