1. Thương hiệu

  2. Khoảng giá

    Lọc
  3. Chuẩn giao tiếp ổ cứng

    Dung lượng ổ cứng

    Phân loại ổ cứng

Ổ cứng SSD, HDD (Tổng 17 sản phẩm)

Ổ cứng Western Digital Blue 1TB WD10EZEX (3.5Inch/ 7200rpm/ 64MB/ SATA3)

P/N: Western Digital Blue 1TB WD10EZEX

Giá: 1.450.000 đ Giảm 7%

Bán: 1.345.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Western Digital Red Plus 6TB WD60EFZX (3.5Inch/ 5640rpm/ 128MB/ SATA3/ Ổ NAS)

P/N: Western Digital Red Plus 6TB WD60EFZX

Giá: 5.450.000 đ Giảm 17%

Bán: 4.540.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Seagate BarraCuda 2TB ST2000DM008 (3.5Inch/ 7200rpm/ 256MB/ SATA3)

P/N: Seagate BarraCuda 2TB ST2000DM008

Giá: 1.910.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.530.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Seagate Ironwolf 2TB ST2000VN003 (3.5Inch/ 5400rpm/ 256MB/ SATA3/ Ổ NAS)

P/N: Seagate Ironwolf 2TB ST2000VN003

Giá: 2.750.000 đ Giảm 17%

Bán: 2.290.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Seagate BarraCuda 4TB ST4000DM004 (3.5Inch/ 5400rpm/ 256MB/ SATA3)

P/N: Seagate BarraCuda 4TB ST4000DM004

Giá: 2.950.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.499.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Seagate Ironwolf 4TB ST4000VN006 (3.5Inch/ 5400rpm/ 256MB/ SATA3/ Ổ NAS)

P/N: Seagate Ironwolf 4TB ST4000VN006

Giá: 3.790.000 đ Giảm 20%

Bán: 3.030.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Seagate Skyhawk 6TB ST6000VX001 (3.5Inch/ 7200rpm/ 256MB/ SATA3/ Ổ Camera)

P/N: Seagate Skyhawk 6TB ST6000VX001

Giá: 4.550.000 đ Giảm 17%

Bán: 3.790.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Seagate IronWolf Pro 4TB ST4000NE001 (3.5Inch/ 7200rpm/ 256MB/ SATA3/ Ổ NAS)

P/N: Seagate IronWolf Pro 4TB ST4000NE001

Giá: 4.830.000 đ Giảm 15%

Bán: 4.090.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Seagate Firecuda 4TB ST4000DX005 (3.5Inch/ 7200rpm/ 256MB/ SATA3)

P/N: Seagate Firecuda 4TB ST4000DX005

Giá: 5.110.000 đ Giảm 20%

Bán: 4.090.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Seagate Ironwolf 6TB ST6000VN001 (3.5Inch/ 5400rpm/ 256MB/ SATA3/ Ổ NAS)

P/N: Seagate Ironwolf 6TB ST6000VN001

Giá: 5.500.000 đ Giảm 17%

Bán: 4.580.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Western Digital Blue 2TB WD20EZBX (3.5Inch/ 7200rpm/ 256MB/ SATA3)

P/N: Western Digital Blue 2TB WD20EZBX

Giá: 1.780.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.420.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Western Digital Purple 2TB WD23PURZ (3.5Inch/ 5400rpm/ 64MB/ SATA3/ Ổ Camera)

P/N: Western Digital Purple 2TB WD23PURZ

Giá: 1.800.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.499.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Western Digital Red Plus 2TB WD20EFZX (3.5Inch/ 5400rpm/ 128MB/ SATA3/ Ổ NAS)

P/N: Western Digital Red Plus 2TB WD20EFZX

Giá: 2.580.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.190.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Western Digital Purple 4TB WD43PURZ (3.5Inch/ 5400rpm/ 256MB/ SATA3/ Ổ Camera)

P/N: Western Digital Purple 4TB WD43PURZ

Giá: 3.110.000 đ Giảm 20%

Bán: 2.488.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Western Digital Blue 4TB WD40EZAX (3.5Inch/ 5400rpm/ 256MB/ SATA3)

P/N: Western Digital Blue 4TB WD40EZAX

Giá: 3.050.000 đ Giảm 17%

Bán: 2.540.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Western Digital Purple 6TB WD64PURZ (3.5Inch/ 5640rpm/ 256MB/ SATA3/ Ổ Camera)

P/N: Western Digital Purple 6TB WD64PURZ

Giá: 4.480.000 đ Giảm 15%

Bán: 3.800.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ cứng Seagate Skyhawk 2TB ST2000VX015 (3.5Inch/ 5400rpm/ 256MB/ SATA3/ Ổ Camera)

P/N: Seagate Skyhawk 2TB ST2000VX015

Giá: 1.650.000 đ Giảm 15%

Bán: 1.400.000 đ

Giá ưu đãi