1. Thương hiệu

  2. Khoảng giá

    Lọc
  3. Chuẩn giao tiếp ổ cứng

    Dung lượng ổ cứng

    Phân loại ổ cứng

Ổ cứng SSD, HDD (Tổng 13 sản phẩm)

Ổ SSD Kingston NV2 2Tb (NVMe PCIe/ Gen4x4 M2.2280/ 3500MB/s/ 2800MB/s)

P/N: Kingston NV2

Giá: 3.350.000 đ Giảm 10%

Bán: 2.999.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Kingston NV2 4Tb (NVMe PCIe/ Gen4x4 M2.2280/ 3500MB/s/ 2800MB/s)

P/N: Kingston NV2

Giá: 6.480.000 đ Giảm 15%

Bán: 5.490.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Kingston SKC3000 2Tb (NVMe PCIe/ Gen4x4 M2.2280/ 7000MB/s/ 7000MB/s)

P/N: Kingston SKC3000

Giá: 4.790.000 đ Giảm 17%

Bán: 3.990.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Kingston SKC3000 1TB (NVMe PCIe/ Gen4x4 M2.2280/ 7000MB/s/ 6000MB/s)

P/N: Kingston SKC3000

Giá: 2.630.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.230.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Kingston SKC600 512Gb (SATA3/ 2.5Inch/ 550MB/s/ 520MB/s)

P/N: Kingston SKC600

Giá: 1.550.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.290.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Kingston NV2 1TB (NVMe PCIe/ Gen4x4 M2.2280/ 3500MB/s/ 2100MB/s)

P/N: Kingston NV2

Giá: 1.610.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.290.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Kingston SKC3000 512Gb (NVMe PCIe/ Gen4x4 M2.2280/ 7000MB/s/ 3900MB/s)

P/N: Kingston SKC3000

Giá: 1.460.000 đ Giảm 15%

Bán: 1.239.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Kingston NV2 500Gb (NVMe PCIe/ Gen4x4 M2.2280/ 3500MB/s/ 2100MB/s)

P/N: Kingston NV2

Giá: 1.020.000 đ Giảm 17%

Bán: 850.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Kingston SA400 480Gb (SATA3/ 2.5Inch/ 500MB/s/ 450MB/s)

P/N: Kingston SA400 480Gb

Giá: 940.000 đ Giảm 20%

Bán: 750.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Kingston KC600 256Gb (SATA3/ 2.5Inch/ 550MB/s/ 500MB/s)

P/N: Kingston KC600 256Gb

Giá: 890.000 đ Giảm 16%

Bán: 750.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Kingston NV2 250Gb (NVMe PCIe/ Gen4x4 M2.2280/ 3000MB/s/ 1300MB/s)

P/N: Kingston NV2 250Gb

Giá: 780.000 đ Giảm 17%

Bán: 650.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Kingston SA400 240Gb (SATA3/ 2.5Inch/ 500MB/s/ 350MB/s)

P/N: Kingston SA400 240Gb SATA3

Giá: 740.000 đ Giảm 20%

Bán: 590.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Kingston SA400 120Gb (SATA3/ 2.5Inch/ 500MB/s/ 320MB/s)

P/N: Kingston SA400 120Gb SATA3

Giá: 490.000 đ Giảm 15%

Bán: 415.000 đ

Giá ưu đãi