1. Thương hiệu

  2. Khoảng giá

    Lọc
  3. Chuẩn giao tiếp ổ cứng

    Dung lượng ổ cứng

    Phân loại ổ cứng

Ổ cứng SSD, HDD (Tổng 18 sản phẩm)

Ổ SSD Samsung 980 MZ-V8V500BW 500Gb (NVMe PCIe/ Gen3x4 M2.2280/ 3100MB/s/ 2600MB/s)

P/N: Samsung 980 MZ-V8V500BW

Giá: 1.370.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.139.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung 870 Evo MZ-77E500BW 500Gb (SATA3/ 2.5Inch/ 560MB/s/ 530MB/s)

P/N: Samsung 870 Evo MZ-77E500BW

Giá: 1.310.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.050.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung 870 Evo MZ-77E250BW 250Gb (SATA3/ 2.5Inch/ 560MB/s/ 530MB/s)

P/N: Samsung 870 Evo MZ-77E250BW

Giá: 1.030.000 đ Giảm 16%

Bán: 869.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung 980 MZ-V8V250BW 250Gb (NVMe PCIe/ Gen3x4 M2.2280/ 2900MB/s/ 1300MB/s)

P/N: Samsung 980 MZ-V8V250BW 250Gb

Giá: 1.020.000 đ Giảm 17%

Bán: 850.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung 870 Qvo MZ-77Q2T0BW 2TB (SATA3/ 2.5Inch/ 560MB/s/ 530MB/s)

P/N: Samsung 870 Qvo MZ-77Q2T0BW

Giá: 3.880.000 đ Giảm 20%

Bán: 3.100.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung 970 Evo Plus MZ-V7S500BW 500Gb (NVMe PCIe/ Gen3x4 M2.2280/ 3500MB/s/ 3200MB/s)

P/N: Samsung 970 Evo Plus MZ-V7S500BW

Giá: 1.470.000 đ Giảm 15%

Bán: 1.249.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung 870 Qvo MZ-77Q1T0BW 1Tb (SATA3/ 2.5Inch/ 560MB/s/ 530MB/s)

P/N: Samsung 870 Qvo MZ-77Q1T0BW

Giá: 2.090.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.670.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung 870 Qvo MZ-77Q8T0BW 8Tb (SATA3/ 2.5Inch/ 560MB/s/ 530MB/s)

P/N: Samsung 870 Qvo MZ-77Q8T0BW

Giá: 13.330.000 đ Giảm 15%

Bán: 11.300.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung Server MZ-7L31T900 PM893 1.92Tb (Tray) (SATA3/ 2.5Inch/ 560MB/s/ 530MB/s)

P/N: Samsung Server MZ-7L31T900 PM893

Giá: 11.870.000 đ Giảm 17%

Bán: 9.890.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung 870 Qvo MZ-77Q4T0BW 4Tb (SATA3/ 2.5Inch/ 560MB/s/ 530MB/s)

P/N: Samsung 870 Qvo MZ-77Q4T0BW

Giá: 7.740.000 đ Giảm 20%

Bán: 6.190.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung 980 Pro w HS MZ-V8P2T0CW 2Tb (NVMe PCIe/ Gen4x4 M2.2280/ 7000MB/s/ 5100MB/s)

P/N: Samsung 980 Pro w HS MZ-V8P2T0CW

Giá: 5.560.000 đ Giảm 15%

Bán: 4.710.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung 980 Pro MZ-V8P2T0BW 2Tb (NVMe PCIe/ Gen4x4 M2.2280/ 7000MB/s/ 5100MB/s)

P/N: Samsung 980 Pro MZ-V8P2T0BW

Giá: 4.910.000 đ Giảm 17%

Bán: 4.090.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung 980 Pro w HS MZ-V8P1T0CW 1Tb (NVMe PCIe/ Gen4x4 M2.2280/ 7000MB/s/ 5000MB/s)

P/N: Samsung 980 Pro w HS MZ-V8P1T0CW

Giá: 3.400.000 đ Giảm 15%

Bán: 2.880.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung 980 Pro MZ-V8P1T0BW 1Tb (NVMe PCIe/ Gen4x4 M2.2280/ 7000MB/s/ 5000MB/s)

P/N: Samsung 980 Pro MZ-V8P1T0BW

Giá: 2.830.000 đ Giảm 17%

Bán: 2.360.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung 970 Evo Plus MZ-V7S1T0BW 1Tb (NVMe PCIe/ Gen3x4 M2.2280/ 3500MB/s/ 3300MB/s)

P/N: Samsung 970 Evo Plus MZ-V7S1T0BW

Giá: 2.550.000 đ Giảm 20%

Bán: 2.040.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung 980 V8V1T0BW 1Tb (NVMe PCIe/ Gen3x4 M2.2280/ 3500MB/s/ 3000MB/s)

P/N: Samsung 980 V8V1T0BW

Giá: 2.300.000 đ Giảm 15%

Bán: 1.950.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung 980 Pro MZ-V8P500BW 500Gb (NVMe PCIe/ Gen4x4 M2.2280/ 6900MB/s/ 5000MB/s)

P/N: Samsung 980 Pro MZ-V8P500BW

Giá: 2.270.000 đ Giảm 17%

Bán: 1.890.000 đ

Giá ưu đãi

Ổ SSD Samsung Server MZ-7L33T800 PM893 3.84Tb (Tray) (SATA3/ 2.5Inch/ 560MB/s/ 530MB/s)

P/N: Samsung Server MZ-7L33T800 PM893

Giá: 22.110.000 đ Giảm 20%

Bán: 17.690.000 đ

Giá ưu đãi