DANH MỤC THƯƠNG HIỆU

  1. Thương hiệu

  2. Khoảng giá

    Lọc

Thương hiệu AOC (Tổng 38 sản phẩm)

AOC

Màn hình gaming AOC 24G2 (23.8Inch/ Full HD/ 1ms/ 144Hz/ 250cd/m2/ IPS)

P/N: GAMING-AOC-24G2

Giá: 4.235.000 đ Giảm 13%

Bán: 3.700.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình gaming AOC CQ32G3SE/74 (31.5Inch/ 2K (2560x1440)/ 1ms/ 165Hz/ 250cd/m2/ VA)

P/N: AOC-CQ32G3SE/74

Giá: 7.798.000 đ Giảm 12%

Bán: 6.889.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình gaming AOC C27G3/74 (27.0Inch/ Màn cong/ Full HD/ 1ms/ 165Hz/ 300 cd/m2/ VA)

P/N: gaming-AOC-C27G3/74

Giá: 4.497.000 đ Giảm 12%

Bán: 3.938.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình gaming AOC Q27G2S/74 (27.0Inch/ 2K (2560x1440)/ 1ms/ 155Hz/ 350cd/m2/ IPS)

P/N: Q27G2S/74

Giá: 6.709.000 đ Giảm 12%

Bán: 5.899.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình gaming AOC 24G2Z/74 (23.8Inch/ Full HD/ 0,5ms/ 240Hz/ 350cd/m2/ IPS)

P/N: 24G2Z/74

Giá: 5.709.000 đ Giảm 13%

Bán: 4.990.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình gaming AOC 24G2SP/74 (23.8Inch/ Full HD/ 1ms/ 165Hz/ 300 cd/m2/ IPS)

P/N: 24G2SP/74

Giá: 3.690.000 đ Giảm 11%

Bán: 3.300.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình gaming AOC CQ27G2/74 (Màn cong/ 27.0Inch/ 2K (2560x1440)/ 1ms/ 144Hz/ 250cd/m2/ VA)

P/N: CQ27G2/74

Giá: 5.819.000 đ Giảm 13%

Bán: 5.090.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình gaming AOC 27G2Z (27Inch/ Full HD/ 0,5ms/ 240Hz/ 400cd/m2/ IPS)

P/N: AOC 27G2Z

Giá: 7.300.000 đ Giảm 42%

Bán: 4.200.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

  • Giảm 5% khi mua cùng bộ bàn phím và chuột
AOC

Màn hình gaming AOC 27G2E1 (27Inch/ Full HD/ 1ms/ 100HZ/ 250cd/m2/ IPS)

P/N: 27G2E1

Giá: 3.490.000 đ Giảm 20%

Bán: 2.775.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình cong gaming AOC C27G2Z (27Inch/ Full HD/ 0,5ms/ 240Hz/ 300 cd/m2/ VA)

P/N: C27G2Z

Giá: 4.890.000 đ Giảm 14%

Bán: 4.200.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình gaming AOC Q27G2S (27Inch/ 2K (2560x1440)/ 1ms/ 165Hz/ 350cd/m2/ IPS)

P/N: Q27G2S

Giá: 6.709.000 đ Giảm 14%

Bán: 5.800.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình gaming AOC 24G2E1 (23.8Inch/ Full HD/ 1ms/ 100HZ/ 250cd/m2/ IPS)

P/N: 24G2E1

Giá: 2.990.000 đ Giảm 20%

Bán: 2.390.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình AOC 24V5/BK/74 (23.8Inch/ Full HD/ 4ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ IPS)

P/N: 24V5/BK/74

Giá: 3.990.000 đ Giảm 31%

Bán: 2.769.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình gaming AOC AGON AG275QXL (27Inch/ 2K (2560x1440)/ 1ms/ 170Hz/ 350cd/m2/ IPS/ Loa)

P/N: AG275QXL

Giá: 10.790.000 đ Giảm 17%

Bán: 8.910.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình gaming AOC AGON Pro (27Inch/ 2K (2560x1440)/ 1ms/ 170Hz/ 350cd/m2/ IPS/ Loa)

P/N: PD27S

Giá: 10.790.000 đ Giảm 8%

Bán: 9.890.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình gaming AOC AGON AG275QXR (27Inch/ 2K (2560x1440)/ 1ms/ 170Hz/ 350cd/m2/ IPS)

P/N: AG275QXR

Giá: 10.790.000 đ Giảm 25%

Bán: 8.090.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình gaming AOC AGON AG275QXE (27Inch/ 2K (2560x1440)/ 1ms/ 170Hz/ 350cd/m2/ IPS)

P/N: AG275QXE

Giá: 10.790.000 đ Giảm 25%

Bán: 8.090.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình đồ họa AOC U27U2S (27Inch/ 4K (3840 x 2160)/ 4ms/ 60HZ/ 400cd/m2/ Nano IPS/ USB-C)

P/N: U27U2S

Giá: 10.790.000 đ Giảm 9%

Bán: 9.789.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình đồ họa AOC U27P2C (27Inch/ 4K (3840 x 2160)/ 4ms/ 60HZ/ 350cd/m2/ IPS/ USB-C)

P/N: U27P2C

Giá: 8.790.000 đ Giảm 13%

Bán: 7.690.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình AOC Q27E3S2 (27Inch/ 2K (2560x1440)/ 4ms/ 100HZ/ 250cd/m2/ IPS)

P/N: Q27E3S2

Giá: 5.790.000 đ Giảm 31%

Bán: 3.999.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình AOC 24B2H2 Ultra Slim (23.8Inch/ Full HD/ 4ms/ 100HZ/ 250cd/m2/ IPS)

P/N: 24B2H2

Giá: 2.590.000 đ Giảm 17%

Bán: 2.150.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình gaming AOC 25G3Z (24.5Inch/ Full HD/ 0,5ms/ 240Hz/ 400cd/m2/ IPS)

P/N: AOC 25G3Z

Giá: 6.150.000 đ Giảm 18%

Bán: 5.040.000 đ

Khuyến mãi

Khuyến mãi:

  • Giảm 5% khi mua cùng bộ bàn phím và chuột
AOC

Màn hình AOC E970SWNL (18.5Inch/ 5ms/ 60HZ/ 200cd/m2/ TN)

P/N: E970SWNL

Giá: 1.790.000 đ Giảm 18%

Bán: 1.470.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình AOC 27V5/BK/74 (27.0Inch/ Full HD/ 4ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ IPS)

P/N: 27V5/BK/74

Giá: 3.739.000 đ Giảm 13%

Bán: 3.249.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình AOC 27B2HM2/74 (27.0Inch/ Full HD/ 4ms/ 100HZ/ 250cd/m2/ VA)

P/N: 27B2HM2/74

Giá: 3.025.000 đ Giảm 12%

Bán: 2.670.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình AOC 24B1XH5 (23.8Inch/ Full HD/ 8ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ IPS)

P/N: 24B1XH5

Giá: 2.990.000 đ Giảm 21%

Bán: 2.370.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình AOC E2070SWN (19.5Inch/ 5ms/ 60HZ/ 200cd/m2/ TN)

P/N: E2070SWN

Giá: 1.821.000 đ Giảm 14%

Bán: 1.575.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình AOC 22B2HN (21.5Inch/ Full HD/ 7ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ VA)

P/N: AOC-22B2HN

Giá: 2.094.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.665.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình AOC 24B2XHM (23.8Inch/ Full HD/ 8ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ VA)

P/N: 24B2XHM

Giá: 2.990.000 đ Giảm 29%

Bán: 2.110.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình AOC 22E1H (21.5Inch/ Full HD/ 5ms/ 60HZ/ 250cd/m2/ TN)

P/N: 22E1H

Giá: 2.220.000 đ Giảm 20%

Bán: 1.770.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình AOC 22B3HM/74 (21.5Inch/ Full HD/ 4ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ VA)

P/N: AOC 22B3HM

Giá: 1.969.000 đ Giảm 13%

Bán: 1.710.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình AOC 20E1H (19.5Inch/ 5ms/ 60HZ/ 200cd/m2/ TN)

P/N: 20E1H

Giá: 1.980.000 đ Giảm 21%

Bán: 1.570.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình AOC 22B1HS (21.5Inch/ Full HD/ 5ms/ 60HZ/ 250cd/m2/ IPS)

P/N: 22B1HS

Giá: 2.590.000 đ Giảm 26%

Bán: 1.919.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình AOC 27B1H/ 74 (27.0Inch/ Full HD/ 9ms/ 60HZ/ 250cd/m2/ IPS)

P/N: 27B1H/ 74

Giá: 3.999.000 đ Giảm 30%

Bán: 2.815.000 đ

Giá ưu đãi
AOC

Màn hình AOC 24B3HM/74 (23.8Inch/ Full HD/ 4ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ VA)

P/N: 24B3HM/74

Giá: 2.690.000 đ Giảm 23%

Bán: 2.070.000 đ

Giá ưu đãi