Máy tính PC, Laptop (Tổng 63 sản phẩm)

Laptop Dell Vostro 3420 71003348 (Core i5 1235U/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 14.0inch Full HD)

P/N: N5I5122W1

Giá: 17.726.000 đ Giảm 10%

Bán: 15.885.000 đ

Giá ưu đãi

Laptop Dell Inspiron 3520 N5I5122W1 (Core i5 1235U/ 8GB/ 256GB SSD/ Intel UHD Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: N5I5122W1

Giá: 17.915.000 đ Giảm 8%

Bán: 16.450.000 đ

Giá ưu đãi

Laptop Acer Swift 3 SF314 43 R4X3 NX.AB1SV.004 (Ryzen 5 5500U/ 16GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 14.0inch Full HD)

P/N: NX.AB1SV.004

Giá: 20.990.000 đ Giảm 25%

Bán: 15.840.000 đ

Giá ưu đãi

Laptop Acer Swift 3 SF314-511-55QE NX.ABNSV.003 (Core i5 1135G7/ 16GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 14.0inch Full HD)

P/N: NX.ABNSV.003

Giá: 23.490.000 đ Giảm 25%

Bán: 17.540.000 đ

Giá ưu đãi

Laptop Acer Swift 3 SF314 44 R2U3 NX.K0WSV.001 (Ryzen 5 5625U/ 16GB/ 512GB SSD/ AMD Radeon Graphics/ 14.0inch Full HD)

P/N: NX.K0WSV.001

Giá: 21.990.000 đ Giảm 28%

Bán: 15.840.000 đ

Giá ưu đãi

Laptop Dell Inspiron 3520 I5U085W11BLU (Core i5 1235U/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel UHD Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: I5U085W11BLU

Giá: 18.392.000 đ Giảm 3%

Bán: 17.840.000 đ

Giá ưu đãi

Laptop Dell Inspiron 3530 i3U085W11BLU (Core i3 1305U/ 8GB/ 512Gb SSD/ Intel UHD Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: i3U085W11BLU

Giá: 17.032.000 đ Giảm 7%

Bán: 15.840.000 đ

Giá ưu đãi

Laptop Dell Latitude 3420 L3420I5SSDF512B (Core i5 1135G7/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 14.0inch Full HD)

P/N: L3420I5SSDF512B

Giá: 17.361.000 đ Giảm 3%

Bán: 16.840.000 đ

Giá ưu đãi

Laptop Dell Vostro 5620 V6I5405W1 (Core i5 1240P/ 8GB/ 512GB SSD/ Nvidia GeForce MX570 2GB GDDR6/ 16.0inch FHD)

P/N: V6I5405W1

Giá: 19.720.000 đ Giảm 7%

Bán: 18.340.000 đ

Giá ưu đãi

Laptop Dell Latitude 3520 71004153 (Core i5 1135G7/ 8GB/ 256GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 71004153

Giá: 17.884.000 đ Giảm 5%

Bán: 16.990.000 đ

Giá ưu đãi

Laptop Dell Vostro 3520 5M2TT2 (Core i5 1235U/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel UHD Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 5M2TT2

Giá: 17.361.000 đ Giảm 3%

Bán: 16.840.000 đ

Giá ưu đãi

Laptop Dell Latitude 3520 70280543 (Core i5 1135G7/ 8GB/ 256GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 280543

Giá: 17.104.000 đ Giảm 5%

Bán: 16.249.000 đ

Giá ưu đãi

Laptop Dell Vostro 3430 71011900 (Core i5 1335U/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 14.0inch Full HD)

P/N: 71011900

Giá: 20.258.000 đ Giảm 7%

Bán: 18.840.000 đ

Giá ưu đãi

Laptop Dell Latitude 3420 L3420I5SSDF (Core i5 1135G7/ 8GB/ 256GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 14.0inch FHD)

P/N: L3420I5SSDF

Giá: 19.183.000 đ Giảm 7%

Bán: 17.840.000 đ

Giá ưu đãi

Laptop Dell Vostro 5620 V6I5001W1 (Core i5 1240P/ 8GB/ 256GB SSD/ Intel UHD Graphics/ 16.0inch FHD+)

P/N: V6I5001W1

Giá: 20.454.000 đ Giảm 3%

Bán: 19.840.000 đ

Giá ưu đãi

Laptop Dell Inspiron 3530 N5I5791W1 (Core i5 1335U/ 16GB/ 512GB SSD/ Intel UHD Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: N5I5791W1

Giá: 18.979.000 đ Giảm 6%

Bán: 17.840.000 đ

Giá ưu đãi

Laptop Acer Swift 3 SF314 512 56QN NX.K0FSV.002 (Core i5 1240P/ 16GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 14.0inch QHD)

P/N: NX.K0FSV.002

Giá: 23.490.000 đ Giảm 22%

Bán: 18.340.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 14-dv2073TU 7C0P2PA (Core i5 1235U/ 16GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 14.0inch Full HD)

P/N: 7C0P2PA

Giá: 20.840.000 đ Giảm 14%

Bán: 17.840.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg2085TU 7C0Q7PA (Core i5 1240P/ 8GB/ 256GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 7C0Q7PA

Giá: 18.640.000 đ Giảm 17%

Bán: 15.440.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg2084TU 7C0Q6PA (Core i5 1240P/ 8GB/ 256GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 7C0Q6PA

Giá: 18.640.000 đ Giảm 19%

Bán: 15.040.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 14-dv2075TU 7C0W2PA (Core i5 1235U/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 14.0inch Full HD)

P/N: 7C0W2PA

Giá: 19.540.000 đ Giảm 17%

Bán: 16.240.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg3095TU 8C5L6PA (Core i5 1335U/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 8C5L6PA

Giá: 19.840.000 đ Giảm 7%

Bán: 18.540.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg3094TU 8C5L5PA (Core i5 1335U/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 8C5L5PA

Giá: 19.840.000 đ Giảm 7%

Bán: 18.540.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg3093TU 8C5L4PA (Core i5 1335U/ 16GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 8C5L4PA

Giá: 21.140.000 đ Giảm 10%

Bán: 19.040.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg2083TU 7C0W9PA (Core i5 1240P/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 7C0W9PA

Giá: 17.840.000 đ Giảm 8%

Bán: 16.340.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 14-dv2077TU 7C0W3PA (Core i5 1235U/ 8GB/ 256GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 14.0inch Full HD)

P/N: 7C0W3PA

Giá: 18.540.000 đ Giảm 19%

Bán: 15.040.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg2081TU 7C0Q4PA (Core i5 1240P/ 16GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 7C0Q4PA

Giá: 19.040.000 đ Giảm 5%

Bán: 18.140.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 14-dv2076TU 7C0P4PA (Core i5 1235U/ 8GB/ 256GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 14.0inch Full HD)

P/N: 7C0P4PA

Giá: 18.540.000 đ Giảm 19%

Bán: 15.040.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 14-dv2074TU 7C0P3PA (Core i5 1235U/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 14.0inch Full HD)

P/N: 7C0P3PA

Giá: 19.540.000 đ Giảm 17%

Bán: 16.240.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg2059TU 6K789PA (Core i5 1240P/ 8GB/ 256GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 6K789PA

Giá: 16.740.000 đ Giảm 8%

Bán: 15.440.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 14-dv2032TU 6K768PA (Core i7 1255U/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 14.0inch Full HD)

P/N: 6K768PA

Giá: 20.340.000 đ Giảm 7%

Bán: 18.840.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg3111TU 8U6L8PA (Core i5 1335U/ 16GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 8U6L8PA

Giá: 21.140.000 đ Giảm 6%

Bán: 19.840.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg3097TU 8C5L8PA (Core i5 1335U/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 8C5L8PA

Giá: 18.840.000 đ Giảm 5%

Bán: 17.840.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg3096TU 8C5L7PA (Core i5 1335U/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel UHD Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 8C5L7PA

Giá: 18.840.000 đ Giảm 5%

Bán: 17.840.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Laptop HP Pavilion 15-eg2082TU 7C0Q5PA (Core i5 1240P/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel Iris Xe Graphics/ 15.6inch Full HD)

P/N: 7C0Q5PA

Giá: 17.840.000 đ Giảm 8%

Bán: 16.340.000 đ

Giá ưu đãi

Laptop Asus Vivobook A1403ZA-LY153W (Core i3 1220P/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel UHD Graphics/ 14.0inch WUXGA/ Windows 11 Home/ Blue)

P/N: 90NB0WQ2-M007Y0

Giá: 16.851.000 đ Giảm 6%

Bán: 15.840.000 đ

Giá ưu đãi

Máy tính All in one Dell 5400 42INAIO540002

P/N: 42INAIO540002

Giá: 16.000.000 đ Giảm 5%

Bán: 15.227.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Máy tính All in One AIO HP ProOne 400 G6 AiO 24 Touch 231F1PA

P/N: 231F1PA

Giá: 19.000.000 đ Giảm 5%

Bán: 18.081.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Máy tính All in One AIO HP ProOne 400 G6 AiO 24 NonTouch 231D9PA

P/N: ProOne 400

Giá: 16.000.000 đ Giảm -4%

Bán: 16.627.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Máy tính All in One AIO HP ProOne 600 G5 8GB58PA

P/N: ProOne 600

Giá: 19.000.000 đ Giảm 5%

Bán: 18.081.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Máy tính All in One HP AIO 200 Pro Intel i5 G4 2J861PA

P/N:

Giá: 16.000.000 đ Giảm 6%

Bán: 15.081.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Máy tính All in One HP AIO 200 Pro Intel i3 G4 2J861PA

P/N: 0

Giá: 16.000.000 đ Giảm 0%

Bán: 15.954.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Máy tính All in One HP AIO 22 - df0134d (180N7AA) - Cảm ứng

P/N: 22 - df0134d

Giá: 17.000.000 đ Giảm 2%

Bán: 16.627.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Máy tính All in One HP AIO 24-df0041d 180P1AA - Touch

P/N:

Giá: 18.000.000 đ Giảm 3%

Bán: 17.409.000 đ

Giá ưu đãi
HP

Máy tính All in One HP 24-df0040d AIO Non Touch 180P0AA

P/N: 180P0AA

Giá: 18.000.000 đ Giảm 5%

Bán: 17.172.000 đ

Giá ưu đãi
1 2